vrijdag, februari 27, 2009

Profielwerkstukwedstrijd Aarde.Nu

Vulkanen, ijskappen, watervallen en borrelende modder. Voor 10 leerlingen werkelijkheid in augustus 2009.
Ook dit jaar looft Aarde.Nu, het samenwerkingsverband van de aardwetenschappelijke opleidingen in Nederland, een prijs uit voor de beste profielwerkstukken waarin de aarde een rol speelt.
10 leerlingen kunnen door hun PWS in te sturen een tiendaagse Expeditie IJsland winnen.

Kijk op www.aarde.nu voor de details.

Bernd Andeweg

dinsdag, februari 24, 2009

Atlantis toch niet gevonden

Over de nieuwe mogelijkheden van Google Earth is al heel wat gepubliceerd. Met name de gedetaileerdere kaarten van de oceaanbodem bevatten een schat aan nieuwe informatie. De mid-oceanische ruggen zijn nu veel beter zichtbaar, evenals troggen.

De detaillering van de oceaanbodem maakte heel wat los bij de speurders naar het legendarische verdwenen eiland Atlantis. Volgens verschillende berichten zou dit stuk oceaanbodem vlakbij Madeira een restant zijn van Atlantis.

Op het officiële Google Blog werd men de geruchten zat en wordt uitgelegd hoe het in werkelijkheid zit. Dat geeft gelijk een mooie aanleiding om dat in de klas te bespreken. Hoe komen die bathymetrische kaarten tot stand en welke vertekeningen geeft dat?

De verklaring die Google geeft voor de "sporen" onderwater is de manier waarop de zeebodem in kaart wordt gebracht. Zonlicht, lasers en andere electromagnetische straling dringt namelijk niet ver genoeg door onder de zeebodem - enkele tientallen meters slechts, op een diepte van gemiddeld meer dan 3 kilometer. Het reliëf op de bodem wordt daarom met geluidsecho's in kaart gebracht. Dat is een langzame, dure en beperkte methode, waardoor slechts een fractie van de zeebodem gemeten is - het oppervlak van Mars is beter te zien via Google dan de zeebodem. Alleen de stukken waar een boot direct overheen vaart zijn zichtbaar - de sporen op de beelden geven dus de route van het schip aan dat de metingen verrichtte. Die wijken ook nog eens af van het omliggende gebied, waardoor de sporen extra opvallen.

Er is nog een andere, grofmazigere manier om de zeebodem te karteren: met sattelieten die het wateroppervlak meten. Bergen onder water zorgen namelijk voor afwijkingen in de hoogte van het zeewater. Op die manier kan een inschatting gemaakt worden van het reliëf van de zeebodem.

Het in kaart brengen van de volledige oceaanbodem (dieper dan 500 meter) met echotechnologie kost ongeveer 2 miljard dollar. Voor een wereldwijd project niet zoveel geld, maar het zal nog even duren.

En Atlantis vinden we er niet mee, omdat dat waarschijnlijk te klein is om op Google Earth terug te vinden. Het stuk zeebodem dat nu voor Atlantis werd aangezien was ongeveer 150 bij 100 kilometer, enige malen groter dan het nabijgelegen eiland Madeira.

Nieuwe interactieve schema's Wereld

[update] Er zijn 7 nieuwe interactieve schema's (Havo) toegevoegd aan het vaklokaal:
  • Ontwikkeling wereldeconomie 1
  • Ontwikkeling wereldeconomie 2
  • Ontwikkeling GB en globalisering
  • Ontwikkeling India en globalisering
  • Wereldhandel: landbouw
  • Aanpassingen vd Ned. landbouw
  • Aanpassing vd Oostenrijke landbouw
    (compleet dus voor de Havo)
Ze bestonden al voor Aarde (VWO) en VS- Mexico
Graag feedback van gebruikers.

Maasvlakte 2: (betaalde)bijeenkomst voor docenten

Aanstaande maandag 2 maart organiseert het havenbedrijf een gesprek met docenten over haven en Maasvlakte 2.
Graag willen wij reacties op het onderwijsmateriaal op www.maasvlakte2.com een www.mv2movie.com.
Heeft u het materiaal bekeken en wellicht zelfs gebruikt in de klas? Meld u nu aan!
U ontvangt € 50 en de volledige reiskosten en maakt kans op een gratis rondleiding met uw klas (inclusief vervoer er naar toe) in Futureland.

2 maart 2045 tot 2200 uur in Rotterdam.
Aanmelden w.veltman@portofrotterdam.com

zondag, februari 22, 2009

Nep! Photoshoppen in Italië

Dat foto's kunnen liegen is wel bekend.....photoshoppen heet dat. Dat ook landen hun gebied photoshoppen is bekend. Zo heeft Google op verzoek van verschillende landen op delen 'pixellating' toegepast dwz je maakt dan die delen onzichtbaar door er extra pixels aan toe te voegen zodat het een brei van kleuren wordt. Zo worden bv strategisch belangrijke plaatsen 'beschermd'. Tegen wie is dan de vraag, want met een beetje geld kun je (als kwaadwillende) die gebieden gewoon bij de makers bestellen. Maar goed met pixellating belazer je de boel tenminste zodanig dat iedereen het in de gaten heeft.
Een veel ergere vorm van belazeren is een nepfoto plaatsen over een gebied dat je aan het oog wilt onttrekken. Dat doet Italië.
Ga maar eens naar dit satellietbeeld van een vliegbasis in Aviano door het oog van Microsoft Virtual Earth . Neem de vorm van de basis in het centrum van het beeld even in je op/ kijk naar de foto bij dit bericht. Zoom dan in. Dan zie je tot je grote verrassing het vliegveld verdwijnen en plaatsmaken voor een agrarisch gebied. Hans Klok? Nee gewoon censuur van Italië!
Vreemd overigens want in Google Maps vindt je gewoon het echte vliegveld, geen censuur dus.
De leverancier van Virtual Earth voor dit gebied is TerraItaly , Google gebruikt Digital Globe. Dit voorbeeld geeft toch wel aan dat je beelden niet kunt vertrouwen, zeker als ze komen van Terra Italy. Blijf dus uit je doppen kijken, zo zie je in de Virtual Earth toch nog een klein foutje: links beneden zie je zomaar nog een stukje landingsbaan uitsteken......

Bron: ogleearth

zaterdag, februari 21, 2009

Week 8: pinguins, vulkaan en La Nina

Wat gebeurde er in deze week tot 20 februari in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.


Week 08 2009 (klik hier)

Archief

Bedreigde en uitstervende talen: kaart online

UNECSO een atlas heeft uitgebracht over bedreigde en uitgestorven talen in de wereld. Later dit jaar komt de papieren versie uit, maar de digitale versie staat sinds afgelopen week op internet. De VS scoren het hoogst met 191 talen die 'endangered' zijn en ook China met 144 talen staat in de top.
Ook ons land kent volgens hun gegevens 6 bedreigde talen, maar ga je zoeken dan zijn het er eigenlijk 'maar' drie in de laagste categorie 'unsafe': het West- Fries , het West- Vlaams (in België , Zeeland, Frankrijk) en het 'Limburgs- Ripuarisch' in Limburg.
Kijk je verder dan de bekende neus, dan zie je dat bv het 'Gronings' deel uitmaakt van het Nedersaksisch dat tot ver in Noord- Duitsland wordt gesproken , net als het Limburgs- Ripuarisch (kaart) dat ook tot ver in Duitsland voorkomt .
Yiddisch en Sinti die ook in ons land voorkomen, maar ook ver daarbuiten, staan ook op 'onze' lijst. Het gaat hier natuurlijk wel om echte talen, de streektalen, een slechte vertaling van 'regional language' .

Deze website is een mooie aanvulling op het lesmateriaal wat we hier al eerder publiceerden over bedreigde talen..

vrijdag, februari 20, 2009

Opdrachten bij nieuwe Basis Bosatlas


Cito heeft opdrachten met beoordelingsmodellen bij de nieuwe Basis Bosatlas (60e druk) gemaakt.

Geef je les in de bovenbouw van het vmbo (GL/TL)? Gebruik je daarbij de Basis Bosatlas (60e editie)? En wil je meewerken met je klas (of een deel daarvan) aan de try-out van deze opdrachten? Stuur een mail naar suzan.vermeulen@cito.nl.

Afb:http://www.clipartsalbum.nl/

woensdag, februari 18, 2009

Digischool op IPON

Onderwijs en ICT , wat moet je er mee??

Een bezoek aan de IPON in Jaarbeurs op 8 en/ of 9 april kan inzicht verschaffen in het gebruik van ICT in het onderwijs. De Digischool heeft dit jaar een actief aandeel in deze beurs door het verzorgen van een zgn. 'Vrijmarkt'. Hier presenteren scholen zich met hun ICT toepassingen. Uit de praktijk dus. Elke school heeft een eigen kraam met daarin het materiaal dat gebruikt wordt. Ondergetekende zal daar ook een deel acte de presence geven . Een kraam met werkende voorbeelden van GIS in de breedste zin van het begrip en hoe wij dat op het Dalton Voorburg aan de leerling brengen. Ben benieuwd naar mijn mede-kraamgenoten....
Meer onderdelen zijn: ICT en ...beleid, didactiek, beheer, samendeskundig.

De week: nummer 7. Wat gebeurde er?

Wat gebeurde er in deze week tot 13 februari in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.


Week 07 2009 (klik hier)

Archief

Satellietfoto van de week


De wolkenloze hemel boven Californië leverde het bewijs voor een voortdurende winterdroogte die voor de boeren het meest acute watertekort in de geschiedenis van de staat dreigt in te luiden.
Landelijke en plaatselijke overheden hebben noodmaatregelen voorbereid om de beschikbare watervoorraden voor het komende groeiseizoen te rantsoeneren. Dat is het moment waarop onder normale omstandigheden de sneeuwbedekking van de bergen langzaam smelt en in het vruchtbare laagland van de staat trekt op het moment dat de regentijd eindigt en het hete droge zomerseizoen begint.
Hoewel de Sierra Nevada en het Siskiyou gebergte op de rechterfoto een vol sneeuwdek lijken te hebben is et vochtgehalte en de dikte van het sneeuwdek veel minder dan op dit late tijdstip in het natte seizoen verwacht mag worden.
Lange termijn weersverwachtingen voorspellen bovennormale neerslagcijfers voor het grootste deel van Californië voor de rest van februari.
En hoewel de recente stormen vanuit de Golf van Alaska de hoop van de door droogte geplaagde Californische boeren en watermanagers deed opleven is de staat in dit jaargetijde meestal aangewezen op regen vanuit meer zuidwestelijk gelegen streken. Normaal gesproken komt vochtige lucht tussen januari en maart uit de subtropen vanuit het gebied rond Hawaï. Bijgenaamd de “Ananas Express” zorgen deze stormen vaak voor vele centimeters regenval die in korte tijd de waterreserves kunnen aanvullen.
De komst van dergelijke stormen is op dit moment nodig om voor de benodigde regen te zorgen om de volgend zomer een van de meest productieve landbouwgebieden van de wereld te bevloeien.
Kijk hier voor een grotere uitvoering.
Met dank aan Karel Blommesteijn

Steun onze Amerikaanse collega's

Al weer een tijdje loopt er een actie in de VS  'My Wonderful World ' om aandacht te vragen voor het geografische analfabetisme onder met name de jongeren aldaar.
Aardrijkskunde is in de VS geen verplicht vak op de middelbare school, de schoolbesturen bepalen dat. Het is dus vechten voor onze collega's om zich daar tussen alle andere vakken staande te houden.

Ze kunnen dus onze morele steun gebruiken. Je kunt op de website jouw gegevens invullen en daarmee ondersteun je hun actie. Inmiddels zijn  er ruim 80.000 aanmeldingen, maar het is natuurlijk prettig voor hen om te weten dat er ook adhesiebetuigingen uit het buitenland bij komen. 

zondag, februari 15, 2009

Duizend jaar voor de klas

Je neemt 25 docenten (nu nog maar 10) die elk 40 jaar voor de klas staan en laat hen over hun vak vertellen. Dat levert een schat aan ervaring op. Middels een kort videofragment maak je kennis met de collega's. Je kunt zo ook kennis maken met onze vakcollega Hans Heij, die met 65 jaar nog voor de klas staat, en dat ook nog met alle plezier doet.
Door het lezen van een aantal hoofdstukken kun je van hem informatie krijgen over persoonlijke zaken, zijn opleiding/ loopbaan, opvattingen over leraarschap en de praktijk in de klas. Ook leveren een drietal leerlingen en een collega (positief) commentaar op zijn functioneren.
Kortom mooie reclame voor het leraarschap.

Op de website wordt het doel van dit alles als volgt omschreven:
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van leraren. En de kwaliteit van leraren wordt misschien ook wel bevorderd als leraren met elkaar hun kennis en kunde uitwisselen. Dat is in ieder geval de leidende gedachte achter het project Duizend jaar voor de klas en deze website.

Nu zul je als beginnend docent(e) deze webiste bezoeken. Ik kan mij nog goed herinneren hoe ik was als beginnend docent....Dan schrikt zo'n website met al die postitieve verhalen toch behoorlijk af. Hoe kun je in hemelsnaam ooit maar in de buurt komen van wat je daar tegenkomt?
Met ander woorden: is het nuttig zo'n project voor beginnende docenten? Kun je het zien als een soort van collegiale reflectie/ intervisie?
Jammer trouwens dat Hans geen lid is van de community, waar inmiddels ruim 3600 leden ook ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.......kan nog komen.
Afbeelding: http://www.clipartsalbum.nl/

woensdag, februari 11, 2009

Week 6 in de wereld


Wat gebeurde er in deze week tot 6 februari in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.


Week 06 2009 (klik hier)

Archief

Bron foto: Reuters

zaterdag, februari 07, 2009

Vakliteratuur: titels?


Welke boeken moet je gelezen hebben als docent aardrijkskunde ? Dit naar aanleiding van een vraag van een aankomend docent aardrijkskunde die zich wil voorbereiden alvorens zich op de studie te storten.
Help hem met een lijstje.

Geef jouw titel via 'reacties'.
Alvast bedankt!

Deze toch zeker: 'Strahler and Strahler: elements of physical geography'

woensdag, februari 04, 2009

Wedstrijd profielmeesterstuk

Tijd om in te schrijven voor de wedstrijd profielmeesterstuk!
Op de meeste scholen zijn de profielwerkstukken klaar of zullen ze binnenkort worden ingeleverd en beoordeeld: tijd om de wedstrijd profielmeesterstuk (nogmaals) onder uw aandacht te brengen.
SLO organiseert deze wedstrijd op 21 april 2009.
Leerlingen uit álle profielen van zowel havo als vwo kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Zij worden uitgedaagd om het profielwerkstuk op te waarderen naar een meesterstuk.

Een profielmeesterstuk is gemaakt in opdracht van een echte opdrachtgever of heeft een directe relatie met een vervolgopleiding. In het profielmeesterstuk tonen leerlingen niet alleen aan inhoudelijk deskundig te zijn, maar ook over de competenties te beschikken die essentieel zijn voor een succesvol vervolg van hun opleiding in het hbo of op de universiteit.

Scholen kunnen leerlingen voor deelname aan de wedstrijd nomineren. Hoe dat in zijn werk gaat kunt u lezen.
Ook kunnen leerlingen zelf proberen een wildcard voor deelname aan de wedstrijd te bemachtigen.
Hier staat beschreven hoe ze dat kunnen doen.

Met de wedstrijd zijn mooie prijzen te winnen: reischeques van 500, 250 en 100 euro als eerste, tweede en derde prijs.Wilt u als school deelnemen of wilt u leerlingen stimuleren zich voor de wedstrijd op te geven, dan kunt posters en flyers aanvragen bij profielmeesterstuk@slo.nl

Google Earth versie 5.0: de diepte in en verandering zien

Met deze versie 5.0 is er iets heel moois aan het al prachtige stukje software toegevoegd: oceaanbodem in 3D. Je kunt nu een duik nemen in het water van de oceanen en daar op zoek gaan naar troggen en vulkanen. Je ziet de eilanden opdoemen en 'loopt' het strand op. Omdat je weinig tot geen echte oriëntatiepunten onderwater hebt is het lastig om richting te bepalen en het overzicht te houden. Je moet dus wat vaker even adem halen en dan weer opnieuw duiken.
Ook vind je erg veel info over de oceaan in de vorm van aanklikbare infoknoppen. Vergeet niet om in de 'lagen', 'Oceaan' aan te zetten!

Maar dat is nog niet alles: waar we als geografen al op zaten te wachten (toch?) is veranderingen in het landschap waarnemen. Met behulp van een klok kun je de luchtfoto's van opeenvolgende jaren van een gebied bekijken. Dat kan natuurlijk alleen wanneer er oudere beschikbaar zijn. Voor Nederland is dat beperkt tot de grote steden. Zo zie je dat er in 2003 nog maar weinig foto's met hoge resolutie beschikbaar waren. Pas vanaf 2005 gaat het in Nederland 'los'.
Nieuw is ook dat je een 'filmpje' kunt opnemen van bv een reis die je in GE maakt. Je legt dan de bewegingen die jij maakt vast en kunt dat later weer afspelen. Handig voor in de klas.
Bekijk het filmpje voor de hoogtepunten.

maandag, februari 02, 2009

GLOBE OriëntatiemiddagGLOBE is een netwerk van 110 landen waar leerlingen onderzoek doen naar milieu, natuur en klimaat. GLOBE wetenschappers van o.a. Wageningen Universiteit, KNMI en RIVM vertellen u tijdens deze middag waarom de bijdrage van leerlingen aan GLOBE zo belangrijk is.

U leert van de wetenschappers hoe de onderzoeken in de praktijk moeten worden uitgevoerd en hoe het programma didactisch kan worden ingepast.
Na deze middag kunt u zelfstandig met GLOBE aan de slag. Ook scholen die al aan GLOBE deelnemen en op zoek zijn naar nieuwe inspiratie, zijn van harte welkom.

Datum: 1 april 2009
Tijd: 12.00 - 17.00
Locatie: KNMI (De Bilt)
Kosten: geen

zondag, februari 01, 2009

Overstromingen en lessen

Neem eens een kijkje te nemen op Edugis, waar lesmateriaal over de overstromingen in het rivierengebied en de te nemen maatregelen te halen is. Samen met Google Earth en het programma Blokkendoos kunnen leerlingen zelf bekijken wat elke maatregel ter voorkoming van overstromingen voor consequenties kan hebben.

Vanuit het Europese onderzoeksprogramma Floodsite is er een educatieve website over overstromingen: Junior Floodsite .

Op de website is allerlei informatie te vinden, bijvoorbeeld over overstromingstypes, oorzaken en gevolgen van overstromingen, maatregelen die genomen kunnen worden, de orkaan Katrina, de watersnoodramp van 1953. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten variërend van quizzen en opdrachten tot spellen voor in de klas of via internet. Een mooi startpunt is de virtuele tour via Google Earth, waarbij aan de hand van voorbeelden een aantal aspecten van overstromingen over het voetlicht worden gebracht.

De website is zo ingericht dat leerlingen zelf rond kunnen struinen om kennis op te doen die naar hun gading is, voor een werkstuk of omdat het onderwerp in de klas aan de orde is. Op de lerarenpagina’s worden ook kant en klare lessen aangeboden.

Het onderwerp overstromingen maakt deel uit van het nieuwe eindexamenprogramma voor aardrijkskunde op HAVO en VWO niveau.

Het Hudson jaar: 400 jaar Nederland – Amerika

De Atlantische Commissie organiseert op vrijdag 27 maart een onderwijsconferentie met als thema: Het Hudson jaar: 400 jaar Nederland – Amerika.

In 2009 is het 400 jaar geleden dat Henry Hudson de Amsterdamse haven uitvoer met het VOC-schip ‘De Halve Maen’. Het doel van zijn reis was het vinden van een snellere route naar Indië. Maar in plaats daarvan ontdekte hij het eiland ‘Manathan’. Kort daarna werd op deze grond de Nederlandse stad Nieuw Amsterdam gesticht. Ondanks het feit dat de Nederlanders in 1664 Nieuw Amsterdam moesten afstaan aan Engeland, hebben de Nederlandse kolonisten hun eigen stempel achtergelaten op de stad, die nu bekend staat als New York.

In het ochtendgedeelte zullen een viertal sprekers het thema vanuit verschillende invalshoeken bespreken. Zo wordt er ingegaan op de geschiedenis van de Nederlandse kolonie en de beeldvorming in Nederland over Amerika. Het middaggedeelte bestaat uit een keuzeprogramma met workshops (o.a. over navigatietechnieken in de tijd van de zeevaarders). Deze zijn meer praktisch van aard en gericht op (didactische) toepassing in het onderwijs.

Het seminar is bedoeld voor docenten (in opleiding) geschiedenis, aardrijkskunde en/of maatschappijleer uit het voortgezet onderwijs. Overige belangstellenden uit het (voortgezet) onderwijs zijn van harte welkom.

De deelnamekosten bedragen € 80 per persoon (dit is inclusief lunch en borrel na afloop). Komt u met een collega, dan betaalt u samen € 150. Op vertoon van een geldige collegekaart betalen (voltijd)studenten slechts € 20.

Voor meer informatie en aanmeldingen.