zondag, februari 01, 2009

Overstromingen en lessen

Neem eens een kijkje te nemen op Edugis, waar lesmateriaal over de overstromingen in het rivierengebied en de te nemen maatregelen te halen is. Samen met Google Earth en het programma Blokkendoos kunnen leerlingen zelf bekijken wat elke maatregel ter voorkoming van overstromingen voor consequenties kan hebben.

Vanuit het Europese onderzoeksprogramma Floodsite is er een educatieve website over overstromingen: Junior Floodsite .

Op de website is allerlei informatie te vinden, bijvoorbeeld over overstromingstypes, oorzaken en gevolgen van overstromingen, maatregelen die genomen kunnen worden, de orkaan Katrina, de watersnoodramp van 1953. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten variërend van quizzen en opdrachten tot spellen voor in de klas of via internet. Een mooi startpunt is de virtuele tour via Google Earth, waarbij aan de hand van voorbeelden een aantal aspecten van overstromingen over het voetlicht worden gebracht.

De website is zo ingericht dat leerlingen zelf rond kunnen struinen om kennis op te doen die naar hun gading is, voor een werkstuk of omdat het onderwerp in de klas aan de orde is. Op de lerarenpagina’s worden ook kant en klare lessen aangeboden.

Het onderwerp overstromingen maakt deel uit van het nieuwe eindexamenprogramma voor aardrijkskunde op HAVO en VWO niveau.

Geen opmerkingen: