dinsdag, augustus 17, 2010

Dag van Mens en Maatschappij: 20 oktober

Op vrijdag 22 oktober 2010 organiseert het Universitair Onderwijscentrum Groningen de Dag van Mens en Maatschappij. Deze studiedag is bedoeld voor docenten aardrijkskunde, filosofie, geschiedenis, godsdienst & levensbeschouwing en maatschappijleer.

We beginnen de dag met een vakbijeenkomst. Vervolgens verzorgt gastspreker prof. dr. Arnold Heertje een lezing. Tijdens het middagprogramma worden workshops gegeven rond het dagthema *'Beroepseer of beroepszeer?'* Een greep uit de onderwerpen:
* Argumenteren in de les
* Verhalend ontwerpen
* Burgerschapsvorming in de les
* Meesterschap in de klas
* De morele dimensie van het docentschap

Op de website (www.rug.nl/uocg/dvmm) vindt u meer informatie en kunt u zich inschrijven.

Programma Dag van Mens en Maatschappij 2010
09.15-09.45 Inloop en ontvangst
09.45-10.00 Welkomstwoord
10.00-11.15 Actieve aardrijkskunde; inspireren, differentiëren en uitdagen in de bovenbouw (Jorgen Snijder)
11.30-12.15 Lezing prof. dr. Arnold Heertje "De prijs van het opgeven van de vakbekwaamheid"
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.45 Workshopronde 1
14.45-15.00 Pauze
15.00-16.15 Workshopronde 2
16.15- Borrel

maandag, augustus 16, 2010

Geografenkring Den Haag bezoekt Bureau Binnenstad

De Kring Den Haag is uitgenodigd bij Bureau Binnenstad.

De Haagse binnenstad heeft een centraal aanspreekpunt voor de aanpak en ontwikkeling van de binnenstad. Dit is Bureau Binnenstad.
Bureau Binnenstad is een samenwerkingsverband van de Kamer van Koophandel Haaglanden, de Stichting Binnenstad en de Gemeente Den Haag met als doel de uitvoering van het binnenstadplan 2000 - 2010
Het Binnenstadsplan 2000-2010: "Binnenstad Buitengewoon!" is opgesteld in nauw contact met de bewoners, eigenaren, en ondernemers en andere betrokkenen in en om de Haagse binnenstad. Het draait om de kernwoorden: vrijetijdseconomie, bezoekmotieven en sfeergebieden
Het Binnenstadplan 2010 – 2020 heet: Naar een complete Haagse Binnenstad.

De heren Stef van Katwijk en Christian Langerak van Bureau Binnenstad ontvangen de Geografenkring op 3 september 2010 verplaatst naar 29 oktober, aanvang 13.00h
Het adres is Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag (BB zit in de oksel van het plein, vlakbij Italiaans restaurant Va piano. BB zit op de 1e verdieping).
Het programma is als volgt:
  • Ontvangst met koffie of thee om 11.00h
  • Na een inleiding over Bureau Binnenstad is krijgen we een presentatie met beeldmateriaal, waarin te zien is hoe gemeente, bedrijfsleven en andere partijen zoals de bewoners tot beleid en tot concrete uitvoeringsplannen zijn gekomen voor de Binnenstad.Na een inleiding over Bureau Binnenstad is er een presentatie met beeldmateriaal over hoe gemeente, bedrijfsleven bewoners en eigenaren tot beleid en tot concrete uitvoeringsplannen zijn gekomen voor de Binnenstad.Daaronder de herinrichting van de Grote Marktstraat (met grote winkelbedrijven als de Bijenkorf, V&D en HEMA), de verbetering van het historisch straat- en gevelbeeld en ‘Wonen boven Winkels’.
  • Eenvoudige lunch.
  • Rondleiding door de binnenstad langs een aantal aansprekende projecten. Indien mogelijk zullen we ook gebouwen in gaan.
  • Afsluiting rond 1400h. Iedere deelnemer krijgt een mooi tasje met informatie mee naar huis.
Zie voor meer informatie over Bureau Binnenstad en de vele projecten die het realiseert op http://www.binnenstad-denhaag.nl/.
Daarop ook informatie over de bereikbaarheid van Buitenhof 47 met OV (tram 17) of auto (parkeermogelijkheden in de omgeving).

Eenieder, die aan deze bijeenkomst wil deelnemen, dient zich op te geven bij
Monique Leliefeld
Tot spoedig ziens en hartelijke groet, Monique Leliefeld (mede namens de andere Kringbestuursleden)