vrijdag, september 28, 2012

Migratie naar VS: kaart en lesmateriaal

Met deze interactieve kaart kun je veel te weten komen over de kwalitatieve-en kwantitatieve kanten van de migratie naar de VS.  Zo kun je zien waarvandaan de migranten komen met een bepaald beroep (opleiding) .. 

Er is door een communitylid Chris van Meulebrouck lesmateriaal bij gemaakt voor klas 3. Het past bij de SLO leerdoelen

Bevolking en ruimte

Globalisering
Migratie
Arbeidsverdeling 

Dat vind je hier.

Korte inhoud:

Een redelijk korte internetopdracht (ongeveer 20 minuten) die tijdens de les of als huiswerk gemaakt kan worden. De leerlingen gaan op een (engelstalige) website onderzoeken waar arbeidsmigranten uit de VS vandaan komen en welk werk ze daar doen.

De leerlingen staan stil bij verschillen in opleidingsniveau tussen landen. Andere aspecten die kort aangestipt worden zijn: illegale migratie en het koloniaal verleden van India. Tijdens de nabespreking is er ruimte voor discussie en eventueel aanvullende uitleg. 

donderdag, september 20, 2012

Voetafdruk, maar dan anders: hoe zou de wereld er uitzien als...

als deze zou leven zoals de Amerikanen of als de inwoners van Bangladesh?
Dan krijg je deze kaarten. Beeldend zo'n voetafdruk!

maandag, september 17, 2012

Kies voor geografie : promotiefilm voor klas 3

De kwaliteiten van ons vak geografie aangeven voor pubers in korte tijd is best lastig. Toch is de maker van dit filmpje , R. Bovendeur (Greijdanus- Hardenberg) daar aardig in geslaagd. Met flitsende beelden en erg goed gekozen muziek (ja ik ben fan...) zet hij goed de onderwerpen neer die in de bovenbouw aan de orde komen.
Hopelijk krijgt Youtube geen lucht van alle 'gejatte' filmpjes die voorbij komen. Een Engels voorbeeld krijg je bv daardoor niet te zien in Nederland....downloaden dus maar voor de zekerheid? Of wellicht dat de maker het ook nog ergens anders in een ander formaat neer kan zetten? Leermiddelendatabase?
Bedankt Gotze (Geobronnen) voor de tip!

zondag, september 16, 2012

Protesten in de islamwereld: de verschillen in kaart

Op onderstaande kaart is aangegeven door de auteur waar de protesten tegen de film Innocence of Muslims het grootst zijn, afgezet tegen het percentage Islamieten in de landen. Opvallend is dat er niet een direct verband tussen beide gegevens zit maw het is niet de hele islamitische wereld die protesteert. Nog sterker het zijn eigenlijk uitzonderingen en vooral landen die recent politieke omwentelingen hebben meegemaakt zijn ' ge├»nfecteerd' .
Klik hier voor een grotere kaart.

donderdag, september 13, 2012

NTR: geef je mening over SchoolTV


Geef uw mening!
Binnenkort voert Intomart in opdracht van de NTR een onderzoek uit onder docenten naar gebruik van en behoeften aan educatief audiovisueel materiaal en de beoordeling van het Schooltv-aanbod. Dit om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van het onderwijsveld.
Het invullen van de digitale vragenlijst duurt ca 12 minuten.
Onder de deelnemers worden 10 VVV-bonnen van € 25 verloot
Meer informatie over dit onderzoek

Mocht u ge├»nteresseerd zijn in de rapportage van eerdere resultaten, of een samenvatting: klik  hier

Alvast hartelijk bedankt voor uw aandacht en deelname,
Met vriendelijke groet, namens NTR: Schooltv

Jacinta Louwes
Onderzoeks- en beleidsadviseur NTR: Schooltv

woensdag, september 12, 2012

Hulp gevraagd voor koppelen leerdoelen aan leermiddelen

Samen met ECK2 (Educatieve Content Keten 2) zocht de aardrijkskunde community   leden die tegen een vergoeding van 200 euro (netto via een vrijwilligersvergoeding) een bijdrage wilden leveren aan het koppelen van bestaande leermiddelen in onze LMBD aan (metadata) leerdoelen van het SLO (zie ook eerder bericht hierover)  . De bedoeling is dat deze leermiddlen mbv deze metadat eenvoudig terug te vinden zijn via leerdoelen. Zie een voorbeeld van de zoekkant.
Dit moet gebeuren in de periode vanaf heden tot 1 oktober en gaat over de leermiddelen uit de onderbouw Havo-vwo. Deze zitten al in onze LMBD maar er ontbreekt bij de meeste aan de koppeling aan de nieuwe leerdoelen. Een aantal scholen en uitgevers gaat starten een pilot met deze manier van zoeken en vinden. 
Je krijgt een overzicht met de te koppelen leermiddelen - rond de 50 - en een korte handleiding.

Lijkt je dit wat? Geef je per direct op via wereldvak@gmail.com ovv ECK2 en je 
naam, adres, postcode, huisnummer en telefoonnumer (mobiel). We nemen dan contact op.

[update] Inmiddels hebben 4 leden het opgepakt en zijn aan de slag gegaan. Resultaten binnenkort in de LMBD te zien onder ' zoeken' > ' Begrippenkader' .

zondag, september 09, 2012

Toets de basiskennis van je leerlingen met Gea

Benieuwd naar het niveau van aardrijkskundige basiskennis van uw leerlingen? 
Doe met uw klassen mee met Gea. Gea is een adaptieve online toets in de vorm van een reis om de wereld.  Omdat het programma zich aan de leerling aanpast, is de toets geschikt voor leerlingen van alle niveaus. De toets is leerzaam door de feedback die de leerlingen krijgen. 

Na afloop van de toets krijgt uw een overzicht van de prestaties van uw klas(sen). 
Veel collega's hebben zich al aangemeld. 
Doe ook mee door een mail te sturen naar henk.notte@gmail.com
Voor meer informatie over Gea gaat u naar https://sites.google.com/site/geatoets/ . alwaar ook een demo te bekijken is.