donderdag, mei 29, 2008

Jaar van de aarde

Dinsdag 3 juni, 15.30 - 17.00 uur (minisymposium) en 18.30 - 18.45 uur (overhandiging boek) Nieuwspoort Den Haag

Op dinsdag 3 juni vanaf 15.30 uur is er de Nederlandse opening van het Jaar van de Planeet Aarde middels een presentatie van Ronald Waterman over zijn nieuwe boek 'Bouwen met de Natuur'.

De voorzitter van het Nationaal Comite van Mijn Aarde, prof.dr. Johan E. Meulenkamp zal tevens een toelichting geven op de activiteiten die in Nederland plaats zullen vinden, waar onder het zeespiegel kijk paviljoen in Katwijk en het rondrijden van de GEOtruck langs Nederlandse en Belgische scholen.

Huib de Vriend van kennisinstituut Deltares en Roland Waterman zullen het thema 'Bouwen met de Natuur' nader toelichten. Het boek wordt vervolgens om 18.30 uur tevens offcieel overhandigd aan ir. Hans van de Vlist, Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). 'Bouwen met de Natuur' representeert nationaal en internationaal een mijlpaal in de geschiedenis van de ontwikkeling van Deltatechnologie.


voor mini symposium en/of overhandiging boek.

Programma (PDF)
Voor meer informatie over het jaar van de aarde: www.mijnaarde.nl

woensdag, mei 28, 2008

Wat er in week 21 gebeurde

Wat gebeurde er in deze week tot 23 mei in de wereld?
Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.
Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Met afbeeldingen en video.
Week 21 2008

Archief


WNF: verdwijnen van soorten op aarde

Afgelopen week 20 in de wereld

Wat gebeurde er in deze week tot 16 mei in de wereld?
Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.
Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Met afbeeldingen en video.
Week 20 2008

Archief

zondag, mei 18, 2008

'Tom-Tommen' op de heide

Leerlingen die wandelen op de heide met een computertje in de hand; het GPS-systeem wijst de weg, geeft achtergrondinformatie en af en toe
verschijnt er een opdracht op hun beeldscherm. Die opdracht sluit precies aan op de plek waar ze zich dan bevinden. Als de opdracht is voltooid wijst het computertje hun de weg verder.
Aan het einde van de wandeling ziet hun docent precies wat er is gebeurd en volgt een evaluatie. Toekomstmuziek?

Op de Brunssummerheide is dit binnenkort werkelijkheid. Een projectgroep bestaande uit diverse afgevaardigden uit Onderwijs- en
maatschappelijk-educatieve instellingen presenteert op 29 mei aanstaande haar pilotproject.

"Het unieke aan deze wandelroute is dat de educatieve leerdoelen zijn afgestemd op de leerstof en het examen curriculum van de leerling. De verantwoording voor de leerstof vind plaats m.b.v. van het Maius curriculum informatie systeem, waardoor het bijdraagt aan het behalen van de onderwijstijd. Deelname is dus niet alleen uitdagend en prikkelend, maar er wordt ook rekening gehouden met de huidige werkdruk binnen het onderwijs", zegt André de Bie, directeur van GeoActive bv, één van de projectpartners.

Patrick Wolters, docent aardrijkskunde en één van de initiatiefnemers, is dolenthousiast. "Het is niet alleen voor de leerlingen van scholen in de regio vreselijk interessant, maar ook voor iedereen die zich voor de Brunssummerheide inzet. Leerlingen leren het belang van dit prachtige natuurgebied inzien. Op termijn kun je je ook richten op andere groepen dan leerlingen". Natuurmonumenten beheert het natuurgebied en werkt graag mee aan deze vernieuwende multimedia-wandeling, geschikt voor de recreant en toerist.

Vooralsnog richt het project zich vooral op scholen in de regio. Veel scholen hebben al interesse getoond. Wolters: "Scholen kunnen ook zelf hun lesbrieven maken, en die staan dan vervolgens ook aan andere scholen ter beschikking. Zo breidt het aanbod vanzelf uit.

De projectgroep heeft de eerste digitale wandeling samengesteld. Deze werd ontwikkeld door Vérénice Hermans van Fontys Hogescholen/E-linq en het Servicepunt Mobiele iensten.

Op 29 mei om 15.00 uur wordt dit eerste lesprogramma gepresenteerd in Science Center eXplorion, Schaapskooiweg 95 in Heerlen (bij de ingang van de Brunssummerheide). Aanmelden kan alleen telefonisch op het nummer 045-5630355.

Wij nodigen u graag uit om hierbij aanwezig te zijn!
Meer info.

zaterdag, mei 17, 2008

Aardbevingen in beeld

Over de gehele wereld komen er elke dag flink wat aardbevingen voor. Een enkele zorgt voor catastrofale gevolgen, zoals die in China met tienduizenden dodelijke slachtoffers en miljoenen daklozen. Oorzaak: combinatie van hoge bevolkingsdichtheid en grote seismisch risico.
De USGS heeft een animatie gemaakt van de recente aardbevingen in de wereld. Daar is goed te zien dat in de laatste frames de aardbeving in China begint.

Een nieuwe 'tool' koppelt Flickr foto's aan de aardbol. Met de 'tag' earthquake krijg je alle foto's te zien die die tag ook hebben gekregen van hun maker. Vervolgens wordt ook nog eens de locatie uit de database gehaald en kan er een overzicht op een 'kaart' van worden gemaakt.Kun je zelf ook eens mee experimenteren door een willekeurige andere term te gebruiken. Voor op de schoolpagina van jouw vaklokaal?

donderdag, mei 15, 2008

Cursus activerende didactiek

Volgend jaar zal de Universiteit Utrecht de volgende cursus aanbieden:

Cursus activerende didactiek voor docenten aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, levensbeschouwing en economie.

Werkvormen die je meteen kunt toepassen in de klas. Combinatie praktijk en theorie o.a. meervoudige intelligentie van Gardner. Wat betekenen de nieuwste neurologische onderzoeksresultaten voor mijn lesgeven?
Hiernaast zullen we de mogelijkheden en onmogelijkheden van vakintegratie bespreken.

Plaats en tijd:
Najaar van 2008: op donderdag 9 oktober en donderdag 27 november in de
Uithof te Utrecht.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Bjorn Wansink B.G.J.Wansink@uu.nl

Plaatje: http://www.clipartsalbum.nl/

SLO Leermiddelenmonitor

Bericht:
"Alle leraren maken ten minste 2/3 van de lestijd gebruik van methoden. De doorlooptijd van methoden in het PO is veel groter dan in het VO: 8,9 tegen 5,6 jaar. Scholen vervangen methoden als ze inhoudelijk en/of didactisch verouderd zijn. Leraren kiezen of er een nieuwe methode komt en welke methode dat wordt. In het keuzeproces speelt internet een belangrijke rol, zo ook ervaringen met het werken met de methode. Kosten wegen niet het zwaarst, positieve ervaringen zijn meer bepalend voor de keuze. De kosten van methoden spelen in VO een grotere rol dan in PO.

Voor onderwijs waarbij actief leren centraal staat, is het aandeel niet-methodegebonden leermiddelen groter dan bij meer traditionele vormen van onderwijs. Ook de tijd die met digitale leermiddelen gewerkt wordt, is dan groter. Gemiddeld werkt de leraar meer dan 70% van de lestijd met papieren leermiddelen. Meer aandacht voor vakkenintegratie in het VO betekent meer gebruik van digitale leermiddelen. Voor het werken met digitale leermiddelen gebruikt in het VO bijna de helft van de leraren een elektronische leeromgeving. Leraren die een ELO hebben, geven aan dat bijna een kwart van de leermiddelen daarmee aangeboden wordt.

Mannen zijn meer “methodegebonden” dan vrouwen, evenals als leraren die langer lesgeven. In het PO wordt in de onderbouw het minst met methoden gewerkt. In het VO wordt er bij M&M, de exacte vakken en bij de talen het meest gebruik gemaakt van methoden. Deze vakken gebruiken ook nog het vaakst papier, in tegenstelling tot de kunstvakken en de meer beroepsgerichte vakken in het vmbo, waarbij digitale leermiddelen vaker ingezet worden.

Andere leermiddelen dan de methode sluiten beter aan bij de leeromgeving van leerlingen en zijn leuker. Leraren in het VO geven aan niet genoeg te hebben aan de methode. PO leraren gebruiken met name spullen die anderen gemaakt hebben, VO leraren maken die zelf. De niet-methodegebonden leermiddelen zijn verrijkend en verdiepend en worden gebruikt in projecten. Niet-methodegebonden leermiddelen zijn vaak digitale leermiddelen en worden dan ook met name gevonden op internet, waarbij aanpasbaarheid en beschikbaarheid erg belangrijk zijn. Dat zoeken op internet kost relatief veel tijd en gebeurt nog betrekkelijk weinig. De meeste leraren zoeken maar enkele keren per maand."

Herkennen jullie jezelf hierin??? Maken jullie gebruik van digitale leermiddelen en zo ja welke?

Het complete rapport is er ook (PDF).

zaterdag, mei 10, 2008

Kredietcrisis in VS : oorzaak in kaart

Eén van de oorzaken van de huidige kredietcrisis in de VS is de hypotheek. Door economisch mindere tijden kunnen veel mensen hun hypotheek niet meer opbrengen en moet de bank overgaan tot executie. Het huis wordt dan te koop aangeboden in de hoop dat de prijs die het opbrengt de bank schadeloos kan stellen. Tenminste zo begrijp ik dat als niet- econoom...
In het engels is die gedwongen verkoop een 'foreclosure'. Dat verschijnsel is helaas voor vele Amerikanen aan de orde van de dag. Niet overal even veel. Het verschijnsel is in kaart gebracht, en ook nog eens op county-niveau inzoombaar. Als voorbeeld is hier de omgeving New York te zien. Klik er op voor een grotere afbeelding.
Landelijk gezien- op het oog- zijn het vooral de grote steden die het meest 'rood' op de kaart staan en vooral de westelijke staten en Florida die er van langs krijgen. Blijkbaar leefden ze daar op te grote voet? Samenhang met inkomen is er wel als je die kaart er bij aanzet (Heat Maps).
Als bank kun je die kaart gebruiken om te bepalen of je daar wel of niet leningen moet uitzetten en als koper kun je kijken welke gebieden een lage koopprijs zullen hebben (gedwongen verkopen geeft vaak een lagere prijs).

vrijdag, mei 09, 2008

De gebeurtenissen van week 18

Wat gebeurde er in deze week tot 2 mei in de wereld?
Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.
Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Met afbeeldingen en video.
Week 18 2008

Archief

donderdag, mei 08, 2008

Cycloon ramp in Myanmar: kaarten

De ramp die zich voltrekt in dit land is verschrikkelijk. De schaarse beelden in de media laten maar een topje van de ijsberg zien. Om een beeld te vormen van de mogelijke hoeveelheid slachtoffers en de omgeving kunnen de volgende kaarten helpen. Het zijn hoge resolutie PDF's , met als onderwerpen o.a. de bevolkingsdichtheid, overstroomde gebieden (satelliet) en verschillende detailkaarten van getroffen gebieden.

woensdag, mei 07, 2008

Module "Aarde" : leren met interactieve schema's

In een eerder bericht maakte ik melding van online toetsen voor de module Aarde. Deze toetsen de kennis. Met de volgende schema's kun je ook leerlingen de verbanden tussen de diverse begrippen duidelijk maken.
Maak interactief het schema compleet. Schuif de juiste begrippen op de juiste plaats in het schema. Hier leer je hoe de begrippen uit de module Aarde met elkaar in verband staan.
Uitprinten van de juist ingevulde schema's levert dan een samenvatting op.
Voorlopig heb ik de onderdelen :
- Aardbevingen en vulkanen
- Opbouw en afbraak van een gebergte
- Klimaatgebieden en landschapszones
-
De werking van het klimaatsyteem op aarde

klaar. Er komen er meer.....

Reacties graag!

China: veranderingen

In het mei-nummer van National Geographic staat China centraal. Dit enorme land kent een gigantische economische groei, maar dat heeft wel consequenties. Het gezin en de samenleving worstelt nog met de nieuwe, moderne dingen die op hun pad komen. Er ontstaat een middenklasse die de nieuwste mobieltjes heeft, haar kinderen op de beste scholen wil zien te krijgen. Kinderen moeten ouders uitleggen hoe ze een hamburger moeten bestellen of een westerse stropdas moeten strikken.
Daartegenover staat de teloorgang van China's belangrijkste waterweg de Gele Rivier.
De klimaatsveranderingen hebben ook invloed op het Chinese milieu en dan hebben we het nog niet over Tibet gehad......
Lees dit en meer op de site van National Geographic special over China. Met natuurlijk weer schitterende foto's!

zaterdag, mei 03, 2008

Monnikenwerk: stratenpatroon in de VS

26 miljoen individuele delen van wegen digitaal aan elkaar plakken tot één grote foto van de VS? Dat deed Ben Fry. Een ontwerper met wortels in het MIT alwaar hij bezig was met het verduidelijken van complexe data dmv het combineren van o.a. computer wetenschap en statistiek.
Waarom begin je aan het maken van zo'n foto?
Om een student duidelijk te maken wat je met ruwe data kunt. Liep even wat uit de hand toen hij eenmaal bezig was, zo te zien.
Hij heeft gebruik gemaakt van de Tiger/Line (Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing system) data die gratis door het Censusbureau van alle staten van de VS beschikbaar is. Kom daar maar eens om in Nederland! Deze zijn in een GIS te lezen (die van 2007 direct) even omzetten met TGR2SHP naar shapefiles (Esri).

Vervolgens heeft hij deze via een computerscript omgezet en aan elkaar geplakt in een Albers equal-area conic projectie .
Heel goed te zien zijn de lege delen in het westen en het bijna zwarte noordoosten. Details van de kaart zijn hier te zien en maken duidelijk dat er door het inzoomen nieuwe patronen te vinden zijn. Oorzaak voor dat verschil zit vaak in het grondgebruik of fysische omstandigheden waardoor er meer of minder wegen aanwezig zijn.
Laat leerlingen bv hetzelfde gebied maar eens opzoeken met Google Earth of Google Maps en dan vergelijken en een mogelijke verklaring bedenken voor het patroon of juist het missen ervan.

vrijdag, mei 02, 2008

Kenia: kaartenverzameling

Dat kaarten meer kunnen zeggen dan duizend woorden klopt alleen als het goede kaarten zijn. Beter nog : meerdere kaarten over hetzelfde gebied waardoor er ook analyse kan plaatsvinden, patronen ontstaan en mogelijke verklaringen bedacht kunnen worden. Nu is er van Kenia zo'n serie beschikbaar. Van heel veel onderwerpen is er goed kaartmateriaal beschikbaar: ecosyteem, water, voedsel, toerisme, natuur en van het gebied ten noordoosten van Nairobi, 'Upper Tana' zelfs gedetailleerde kaarten (inkomen, irrigatie, bev. dichtheid, armoede, agrarische producten)
Dit alles is te vinden bij het World Resources Institute en per onderdeel in een PPT te downloaden. Maar het mooiste komt nog: er is ook een GIS data download, in ESRI- shapefile, mogelijk van al deze kaarten!

De PPT
GIS data