dinsdag, februari 28, 2012

Docentendag Aardrijkskunde 19 april


Geografie, Planologie en Milieu, Radboud Universiteit Nijmegen, donderdag 19 april (13.30 - 19.30 uur)

De sectie Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit Nijmegen nodigt op donderdag 19 april aardrijkskundedocenten uit het voortgezet onderwijs uit om inhoudelijk ‘bij te tanken' op de universiteit en kennis te maken de docenten en het nieuwe curriculum van de opleiding. De lezingen en workshops sluiten inhoudelijk aan bij onderwerpen in het schoolvak aardrijkskunde. De dag is georganiseerd i.s.m. het Instituut voor Leraar en School (ILS) van de Radboud Universiteit. De kosten voor deelnemers bedragen 10 euro.
Aanmeldingen en voorkeuren voor workshops kunnen doorgegeven worden via dit formulier

Informatie over de workshops.

maandag, februari 27, 2012

Rank a school: test de duurzaamheid van je school

Rank a school
Naast Green Canteen heeft Jongeren Milieu Actief (JMA) ook een ander project voor middelbare scholieren. Dit project heet Rank a School en is in samenwerking met de NJR.Bij Rank a School onderzoeken leerlingen hoe duurzaam hun eigen school is. Met vragen als ‘zijn de saucijzenbroodjes in de kantine van biologisch vlees?’, ‘worden er nog gloeilampen gebruikt?’ en ‘wordt er op gerecycled papier geprint?’ leren de leerlingen meer over duurzame ontwikkeling en hoe je rekening kunt houden met het milieu. 

Dit project sluit aan bij de belevingswereld en drijfveren van uw leerlingen. Zij krijgen een concreter beeld van het thema duurzaamheid en leren hoe ze hun eigen omgeving kunnen verduurzamen. De school krijgt een (nieuwe) impuls om met hun eigen bedrijfsvoering rekening te houden. Van de NJR ontvangt de school aanbevelingen om het duruzame beleid te verbeteren en zelfs kosten te besparen.

Met uw school deelnemen aan Rank a School is gratis en op verschillende manieren mogelijk: als kant en klaar lespakket, met of zonder begeleiding van een van onze coaches, als maatschappelijke stage, opdracht voor het profielwerkstuk, tijdens de introductie- of projectweek, noem maar op.
Rank a School kan u helpen uw school en leerlingen een duwtje in de duurzame richting te geven. Graag maken we met u een afspraak om ‘Rank a School’ verder toe te lichten.

woensdag, februari 22, 2012

De geografische kubus: 50 topics in kernbegrippen

Aardrijkskunde van de kaart???
Er is iets mis met het vak aardrijkskunde. Een analyse van het vak in het PO en VO door Jos Blokhuis en Huby Peeters.
Te weinig geografische benadering en te veel leesvak. Geen doorlopende leerlijnen vanuit PO naar VO, verouderde methoden, te veel feitenkennis en geen inzichtmatige opdrachten, te veel opdrachten maken.....

Wij voelen ons uitgedaagd om een stevige meningsvorming op gang te brengen over de positie en de inhoud van het vakgebied aardrijkskunde in de basis van het onderwijs. Dit artikel wil een voorzet geven om tot een fundamentele discussie te komen over de zin en onzin van aardrijkskunde in het basisonderwijs, de basisvorming en de lerarenopleiding.
Aardrijkskunde kan, wil én moet een stevige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot mondige wereldburgers die - op basis van een eigentijds geografisch wereldbeeld, kennis en inzicht over belangrijke ruimtelijke processen, mondiaal erfgoed, cultuurverschillen en waarden & normen - respectvol leren samenleven met medemens, natuur en milieu.'

Lees hun artikel en reageer.GPS? Kaartlezen blijft belangrijke vaardigheid

Steeds meer mensen vertrouwen blindelings op de GPS die ze aan boord hebben wanneer ze zich in onbekend terrein wagen. Verhalen over auto's die in ' the middle of nowhere' terecht komen en waar je dan als bestuurder  te horen krijgt dat je de bestemming hebt bereikt zijn regelmatig op verjaardagen te horen. Het wordt ernstiger wanneer je met auto en al in een waterpartij terecht komt of een gemeente borden langs de weg moet plaatsen om truckers de goede kant te laten op gaan.

In de Telegraph wordt een ander probleem aan de orde gesteld. Steeds minder papieren kaarten worden er verkocht, maar het aantal verdwaalde en in  problemen komende wandelaars en fietsers in de natuurgebieden neemt juist toe. Is daar een causaal verband? Wellicht, want deze wandelaars en fietsers maken massaal gebruik van GPS-toestellen. Helaas laten deze 'devices' hen vaak in de steek: bereik valt weg, apparaat houdt er mee op, niet het juiste kaartje geladen, te weinig (belangrijke) details op het kaartje, waardoor je net dat vennetje inrijdt......en zo kun je er nog wel aan paar noemen.

Aangeraden wordt om altijd een papieren versie van de kaart van het gebied bij je te hebben, maar dan moet je hem wel kunnen lezen. Een schone taak blijft dan hoe dan ook voor ons vak weggelegd.
Zo geven wij in klas 3 de leerlingen de opdracht om eerst op de papieren kaart een route in de buurt van de school te tekenen. De route moet dan in de vorm van een figuur worden gemaakt. Vervolgens moeten ze dan met de GPS in de hand de route gaan lopen (ze maken dan een zgn. track). De gelopen track wordt dan in Google Maps geladen (gpx) en zie: ze lopen soms door huizenblokken heen alsof ze superman zijn of zwemmen door water, snijden hoeken af die ze echt zelf zo niet hadden bedoeld. Zie hier de afwijkingen van de GPS in optima forma. Les die ze hieruit leren is : oriëntatie op de kaart en de (on)mogelijkheden van de GPS.

Niet alleen het voor de lol in een leuk natuurgebied lopen en niet willen verdwalen is belangrijk, maar ook in het uitvoeren van een taak in het echte leven is het prettig wanneer je hebt leren kaartlezen. Zeker wanneer leerlingen terecht komen in banen waar logistieke beslissingen moeten worden genomen op grond vanlocatie of route. Klanten die je niet kunt vinden omdat je GPS het laat afweten lijkt niet erg bevorderlijk voor je promotiekansen....
Kortom geografen profileer je met deze kaartleesvaardigheid!

Heb je ook voorbeelden? Graag via reacties laten weten.
Bron afb

maandag, februari 20, 2012

Week 5: ijsblokkendiefstal

Wat gebeurde er in deze week tot 3 februari  in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 5-2012 (klik hier)

Afb: Jorge Montt Glacier in Chiki slinkt snel (bron)

zondag, februari 19, 2012

Nieuwe museumles mainport Rotterdam


Het Maritiem Museum Rotterdam heeft een nieuwe museumles voor 2 HAVO/VWO over de haven van Rotterdam. De Rotterdamse haven is een belangrijk logistiek knooppunt voor Europa en speelt een grote rol in de globalisatie. Op de multimedia-expo Mainport Live leren leerlingen over de verschillende havenactiviteiten, de geschiedenis van de haven, verschillende soorten ladingen en op welke manier de producten vanuit Rotterdam verder Europa ingaan.
Verder lezen?
Hanneke Kempen


dinsdag, februari 14, 2012

Docentenonderzoek: Zoeken en vinden van aardrijkskunde leermateriaal

Zoeken en vinden van leermateriaal moet en kan beter
“Een fundamentele verbetering realiseren voor de docent die op een eenvoudige manier digitaal leermateriaal kan vinden. Dit om een verantwoorde leermiddelenmix te kunnen maken van methoden-, open en eigen leer- en toetsmateriaal.” Dit is de ambitie van het programma Educatieve contentketen In dit programma werken de educatieve uitgeverijen, Kennisnet en de SLO samen bij het ontwikkelen en implementeren van een aantal innovaties op het terrein van digitaal lesmateriaal (http://www.educatievecontentketen.nl/).

Testen van de nieuwe zoekvoorzieningen
In een van de projecten is in de afgelopen maanden gewerkt aan prototypes van nieuwe zoek-voorzieningen voor docenten. Met die nieuwe zoekvoorzieningen moet het mogelijk worden om slimmer en gerichter naar passend lesmateriaal te zoeken dan nu mogelijk is. Deze prototypes willen we graag testen met mensen uit de praktijk. Vandaar dat we op zoek zijn naar enthousiaste docenten die in een paneltest de ontwikkelde voorzieningen willen onderwerpen aan een kritische blik.

Kandidaten voor het panelonderzoek
Bent u een docent die:
-      In uw onderwijspraktijk al enige ervaring heeft met het op internet zoeken van aanvullend en/of vervangend lesmateriaal? (U hoeft beslist geen ICT-voorloper te zijn).
-      Al enige ervaring heeft met het toepassen van het gevonden materiaal in uw lessen?
-      Vindt dat er aan het zoeken, vinden en toepassen van digitaal lesmateriaal wel het een en ander verbeterd kan worden?
-      Aardrijkskundeles geeft in de onderbouw van havo/vwo?
-      Herkent in een van de volgende uitspraken:
o   “digitaal zoeken is lastig”
o   “ik vind niet (altijd) wat ik zoek”
o   “wat ik vind past niet in mijn lessen”
o   “wat ik vind is van onvoldoende kwaliteit”
Dan bent u de ideale kandidaat voor ons panelonderzoek!
Wij bieden u een interessante ervaring, een vergoeding van uw reiskosten en een cadeaubon van € 75.

Paneltest aardrijkskunde
Datum: Woensdag 14 maart 2012
Tijd: 16.00 – 20.00 uur
Plaats: Kennisnet, Paletsingel 32, 2718 NT Zoetermeer

Informatie en aanmelden
Stuur voor meer informatie of om u aan te melden een mailbericht naar Marian Kat-de Jong, M.P.Kat@uvt.nl. Bel gerust als u nog vragen heeft: 013-4668415.

zaterdag, februari 11, 2012

Week 4: zoetwater dome en zonnelichtshow

Wat gebeurde er in deze week tot 27 januari  in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 4-2012 (klik hier)

Van de uitgevers: nieuw en digitaalMalmberg introduceert: digitaal lesgeven
De digitalisering van leermiddelen biedt geweldige toepassingen voor uw dagelijkse lespraktijk, óók bij het vak aardrijkskunde in de tweede fase. Waar het om gaat, is: hoe digitaal wilt u zélf lesgeven? En wat zijn de mogelijkheden bij u op school?
De nieuwe generatie Wereldwijs biedt keuze uit drie arrangementen: van 100% Digitaal tot 100% Papier: Met een snelle test bepaalt u welk arrangement het best bij uw digitale wensen en mogelijkheden past!
Daarnaast is er de nieuwe methode Humboldt.

 Dedact
Wij zijn een vernieuwende educatieve uitgever, met de ambitie om het digitale onderwijs in Nederland te bevorderen, door gebruiksvriendelijke digitale lesmiddelen te maken voor een toegankelijke, lage prijs. We hebben compleet digitale werkboeken gemaakt voor Aardrijkskunde in de onderbouw vo. Ze passen bij bestaande leerboeken, waardoor ze door iedere school zo kunnen worden gebruikt. Juist voor scholen die (gaan) werken met laptops of iPads is dit een mooie kans om echt digitaal te gaan werken.

 Thieme
Vanaf schooljaar 2012-2013 staan alle leermiddelen, behorend bij vrijwel alle lesmethodes van ThiemeMeulenhoff Voortgezet Onderwijs, op één pagina bij elkaar en zijn zo eenvoudig te gebruiken.
Deze pagina maakt het voor de docenten veel makkelijker om te bouwen aan het individuele talent van iedere leerling en te differentiëren in de les. Via zoveel mogelijk kanalen zijn wij scholen aan het informeren over deze aanpassing. Docenten kunnen op de site of de methodesite van de methode waarmee ze werken alles lezen over de startpagina bij de lesmethodes en vanaf maart een demo bekijken. Ook kunnen ze zich aanmelden voor een nieuwsbrief, waarin wij alles haarfijn uitleggen.


EPN
Vanaf schooljaar 2012-2013 is alle docenten- en leerlingenmateriaal van buiteNLand tweede fase geïntegeerd in één portal. Leerlingen en docenten werken in dezelde omgeving, waarbij een docent meer functionaliteit heeft dan de leerling, zoals het toevoegen van eigen lesmateriaal, lessen inplannen en de voortgang van de leerlingen bekijken. Bovendien heeft de docent toegang tot toetsen, docentenhandleiding en antwoorden. Op de site van buiteNLand (www.epn.nl/buitenland > Bekijken & Bestellen > Bekijk digitaal lesmateriaal) staan drie filmpjes hoe de nieuwe generatie ICT eruit gaat zien.


(bovenstaande info komt rechtstreeks van de uitgevers zelf)

donderdag, februari 02, 2012

Eigen leermateriaal is geld waard! Uploaden dus.

De actie van Digischool en Kennisnet om het delen van leermateriaal te belonen met een waardebon ter waarde van 10 euro van bol.com wordt verlengt!

Als je voor 1 maart een nieuw leermiddel upload in de LMDB, maak je kans op een van de vele waardebonnen die worden verdeeld door Digischool en Kennisnet.
 


Voorwaarden:

-       Alleen nieuwe leermiddelen komen in aanmerking.
-       1 bon per persoon, ook bij het uploaden van meerdere leermiddelen.
-       Naar inzicht van de communitymanager en redactie belonen we kwalitatief betere leermiddelen.
-       De actie loopt tot 1 maart, maar blijf vooral ook daarna je materiaal delen!
-       De bonnen worden in de tweede helft van maart verspreid per e-mail.
-       Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

woensdag, februari 01, 2012

Bevolkingsgroei in industrielanden (animatie): probleem

De natuurlijke bevolkingsgroei is in vele industrielanden een probleem aan het worden. De kosten van het op peil houden van de ouderdagsvoorzieningen en gezondheidszorg zullen (zijn) de pan (aan het ) uitrijzen. Dit alles heeft te maken met de leeftijdsopbouw: weinig jongeren en veel meer ouderen.
Japan is daarin wel erg extreem aan het worden. In 2060 zullen twee van de vijf inwoners ouder dan 65 zijn. De levensverwachting van Japanse vrouwen zal dan zijn gestegen naar 92, mannen lopen iets achter maar worden ook nog 84. Er is een dalend vruchtbaarheidscijfer : in 2011 nog maar 1.35, terwijl er 2.1 nodig is  (vervangingscijfer) voor stabiele bevolking. In Nederland lag dat in 2009 op 1.79.

Oorzaken van het lage vruchtbaarheidscijfer in Japan liggen in de economische en culturele omstandigheden. Zo is het krijgen van kinderen heel sterk gekoppeld aan getrouwd zijn (buiten het huwelijk geboren kinderen is maar 2% van het totaal). Dit wordt cultureel bepaald dus.
Er wordt ook nog eens weinig getrouwd want dat is duur. Ook stellen velen het trouwen uit omdat er eerst carrière moet worden gemaakt. Van uitstel komt vaak afstel.
De werkgevers buiten de overheid hebben ook een niet bepaald kindvriendelijk beleid. Zo wordt het  Japanse jonge moeders die terug willen keren naar hun oude werkplek erg moeilijk gemaakt en is partime werken erg moeilijk. Volledige inzetbaarheid is het credo.

Dit levert de Japanse overheid grote financiële problemen op, nu en in de toekomst.De kosten voor de sociale zekerheid zullen jaarlijks stijgen met 10 miljard en er dreigt ook een tekort aan (jonge) arbeidskrachten. Immigratieregels zijn streng in Japan, maar dat staat nu wel ter discussie.
Kredietbeoordelaars zien dat de triple A staus van industrielanden in gevaar gaat komen doordat de zorgkosten  te veel geld opslokken uit de nationale begroting. Nederland heeft een hoge rating, maar zal op moeten letten met een score van 13% van het nationaal inkomen dat wordt besteed aan zorgkosten.Gemiddeld is dat 11 in de industrielanden.
(Gebruikte bronnen: artikelen in de Volkskrant van 31-1 en 1-2)
In de onderstaande animatie kun je de grote industrielanden met elkaar en door de tijd vergelijken.
(Java nodig)