dinsdag, december 30, 2008

Quizmaps: hoofdsteden vinden

Test je topokennis van de hoofdsteden van de wereld. In de onderstaande wereld zie je steeds de letters van de bedoelde plaats in de vorm van een anagram. Daarnaast zie je een willekeurige foto van die plaats. De foto's komen random uit een database waardoor je er soms wel en soms niets aan hebt.Denk je te weten welke stad het is dan klik je erop.Link voor een grotere weergave

dinsdag, december 23, 2008

Afrika scheurt, maar wel zachtjes

De Oost- Afrkaanse slenk is het gebied waar de Somalische (Afrikaanse) en de Nubische (Afrikaanse) platen van elkaar af bewegen. Zij doen dat ongeveer 4 á 5 mm per jaar.

Tot voor kort dachten aardwetenschappers dat de zwaarte van de aardbevingen ook iets zegt over de de verschuiving van de aardplaten nl. hoe zwaarder hoe harder. Dat blijkt dus bij deze breuk niet zo te zijn. De reden is : vloeibaar gesteente.

Lees het hele artikel bij Noorderlicht

Week 51: wat er in de wereld gebeurde..

Wat gebeurde er in deze week tot 19 dec in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.


Week 51 2008 (klik hier)

Archief

Foto: NASA

maandag, december 22, 2008

Klimaattoets onderbouw


Al tijden stond er een toets over klimaten voor de onderbouw in het vaklokaal. Om echter aan de antwoorden te komen moest je als leerling 'het aan je docent vragen' of een mailtje sturen naar het vaklokaal. Je kunt je voorstellen dat dat nou niet een echte optie voor een leerling is wanneer die online een toets doet 'om voor de volgende dag een so of pw te maken'. Daarom heb ik er een echte online versie van gemaakt.Twintig vragen met feedback en een einduitslag.
Er is ook een scorm- en standalone versie van in de leermiddelendatabase .

Ik zou zeggen : schiet er maar op! Via 'reacties' onderaan dit bericht.
Zijn de vragen leerstofdekkend genoeg?
Te makkelijk? Moeilijk?

[update] foutje uit vraag 9 gehaald!

woensdag, december 17, 2008

Pilot WereldWIJDwater : testscholen gevraagd

Pilot WereldWIJDwater

Gezocht havo en vwo scholen in de omgeving van Den Haag en/of Utrecht die mee willen werken aan het uittesten van zogenaamde keuzekisten over het thema Water.
Wereldwijd zijn er een aantal waterthema's die om aandacht vragen namelijk teveel water, te weinig water en vervuild water. 17% van de wereldbevolking (= 1,1 biljoen mensen) heeft geen toegang tot schoon water,terwijl 42% (= 2,6 biljoen) niet beschikt over goede sanitaire voorzieningen. Per dag sterven er 3900 kinderen onder de 5 jaar aan water gerelateerde ziekten*. Door de klimaatverandering neemt de kans op overstromingen toe terwijl tegelijkertijd verdroging van andere gebieden op de loer ligt.
In Nederland heeft dat o.a. geleid tot een andere aanpak van het waterbeheer. Ook in Europees verband zijn er afspraken om vóór 2015 een aantal grote waterthema's op te lossen.
In de WereldWIJDwater keuzekist voor de bovenbouw van het VWO en de kiezenVOOR water keuzekist voor de bovenbouw HAVO worden drie waterthema's aan de leerlingen verduidelijkt, namelijk te veel water, te weinig water en vervuild water.

De inhoud van de waterthema's sluit aan bij de eindtermen van biologie, aardrijkskunde, maatschappijleer (aspecten uit het domein Milieu en beleid,Milieu en cultuur) en algemene natuurwetenschappen op het gebied van meningsvorming. De werkvorm sluit aan bij de eindtermen op het gebied van algemene vaardigheden, en ICT-vaardigheden.
Aantal lessen: 5 met zelfstudie

Niveau: Havo 4 en VWO 4 of 5
Het lesmateriaal: Handleiding voor de docent en hulpkaarten,stellingen en een website met achtergrondinfo voor de leerlingen, en voor de HAVO een triviantspel, voor de VWO een waterkrant.

Vergoeding: 400 euro

Informatie: SMS in educatie, E-mail: simons@euronet.nl

Geografie brengt oud fort tot leven

Persbericht
GeoFort is een educatieve attractie in oprichting gericht op cartografie, navigatie en geosimulaties en is gehuisvest in een van de mooiste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met een bijdrage van € 35 miljoen euro die de ministerraad afgelopen vrijdag heeft toegekend aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, kan dit fort van Staatsbosbeheer worden gerestaureerd en een nieuwe bestemming krijgen. GeoFort wordt geopend medio 2011.
Onder het motto “Investeren in een geogeneratie redt levens, voorkomt rampen en bespaart geld” wil GeoFort de geowereld beter op de kaart zetten. GeoFort brengt het belang van ruimtelijk denken onder de aandacht van een breed publiek en stimuleert jongeren een geostudie te kiezen. Dat doet GeoFort door een ‘living lab’ te creëren waar de bezoekers zelf het experiment aangaan in een samenspel met geobedrijven en het geo-onderwijs. Het vlaggenschip is de GeoExperience, een soort Nemo op het gebied van XYZ. De bezoekers kunnen de spannende wereld achter de cartografie en navigatie ontdekken en de macht van geo-analyses en de kracht van geo-simulaties ervaren. Net zoals het computerspel SimCity, maar dan in volle realiteit: het is serious gaming...............
GeoFort is gehuisvest in Fort bij de Nieuwe Steeg van Staatsbosbeheer. Het monumentale fort is door de combinatie van historische gebouwen en het uitdagende buitenterrein uitermate geschikt om op een speelse en spannende manier zowel het rijke ‘geo-verleden’ van Nederland als de indrukwekkende geo-innovaties van het heden te presenteren aan de buitenwereld. GeoFort biedt bezoekers een verrassend dagje uit..........

Fort bij de Nieuwe Steeg maakt onderdeel uit van het nationaal project de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze linie is verheugd met € 35 miljoen die de minsterraad vrijdag 12 december 2008 aan de linie heeft toegekend. De provincies Utrecht en Gelderland en overige regionale partijen maken zich hard om deze bijdrage te verdubbelen. Deze beslissing is een uitvloeisel van de afspraken die Rijk en provincies maakten in het Pact van Rijnauwen. Hierin stelden de partijen de ambitie op om voor de forten een eigentijdse functie te vinden, waarbij behoud door ontwikkeling het devies is. GeoFort is daarbij één van de eerste forten waarin nieuw leven wordt geblazen.

Aardrijkskunde overzicht voor PO: Nederland, aarde

A Gilara van de Openbare basisschool voor montessori-onderwijs uit Hengelo heeft al een aantal zogenaamde Yurls- pagina's gemaakt. Daar plaatst hij berichten, links en media over diverse schoolonderwerpen die hij interessant vindt en kunnen zijn voor anderen .
Ook voor het vak aardrijkskunde heeft hij er inmiddels twee gemaakt.
Nederland, met diverse subonderwerpen waaronder topografie, water,geloof, politiek en een uitsplitsing naar provincie. Bij Aarde besteedt hij aandacht aan de film Planet Earth, natuurverschijnselen en de verschillende werelddelen. Hier duiken dan wel topografie-onderdelen op , die zou ik dan onderbrengen op een aparte topoYurl.
Erg bruikbaar zijn de animaties die bij de diverse onderwerpen al startklaar staan en dus voor het digitale bord/ beamer prima in te zetten zijn. Ook voor de onderbouw van het VO.
Helaas blijken dat dan trialversies te zijn (van Edumedia) die wanneer je er na de mededeling 'unlock your trial' op klikt een invulpagina van de makers oplevert. De verschillende animaties kun je dus maar één keer bekijken en dat gebeurt al wanneer je de Yurlpagina op je scherm hebt staan. De filmpjes starten dan gelijk. Even F5/ pagina vernieuwen en je kunt ze weer bekijken.
Leuk initiatief dat navolging verdient. Laten we wel hopen dat het centraal ergens samenkomt anders zoek je weer naar al die losse pagina's. Heb je ezelf al een Yurls- pagina (gratis) dan kun je onderdelen van ander Yurls moeiteloos kopiëren naar de jouwe.

zondag, december 14, 2008

KNAG dag workshop GIS en kaartvaardigheden

Vrijdag naar Ede- Wageningen geweest om daar op de Onderwijsdag van de KNAG een workshop te geven over, hoe kan het ook anders, GIS in het aardrijkskundeonderwijs.
De workshop was vol en de ruim 30 collega's heb ik meer dan een uur laten zien hoe je GIS kunt gebruiken in de les als het gaat om kaartvaardigheden.
Ik heb daarvoor twee datasets gebruikt. Eén over 'de Salton Sea' en de ander over 'schistosomiasis (bilharzia) in de Filippijnen'.
Een GIS is eigenlijk niets anders dan een stapel kaartlagen bovenop elkaar. Door steeds meer lagen aan te zetten kun je een complexe kaart langzaam laten ontstaan waardoor de kaartelementen die steeds worden toegevoegd in direct verband komen te staan met de vorige. Het wordt dan een langzame 'animatie' van kaartlagen (kaartlezen). Daardoor kun je de nadruk (laten) leggen op de verschillende spreidingspatronen van de onderlinge kaartelementen. Zo is er een duidelijk patroon in de spreiding in het voorkomen van de slakkenbroedplaatsen op de kaart over schistosomiasis.
Daarnaast kun je door inzoomen, uitzoomen en kaartlagen aan- en uitzetten relaties leggen tussen de verschillende patronen en kaartelemenenten: slakkenbroedplaatsen, wegen en kreken (kaartanalyse). Er kan natuurlijk nog veel meer, maar dat zou hier te veel ruimte gaan innemen. Ik noem alleen nog dat kaartproductie met GIS prima te doen is.

De beide datasets, inclusief de powerpoint en Engels lesmateriaal bij de Filipijnenkaart zijn hieronder te downloaden in een zip via Skydrive (Openbaar) . Open in beide gevallen het project (project.mxd) in Arcgis.
De Filipijnen dataset is ook te gebruiken/ te bekijken in de gratis GIS van ESRI: Arcexplorer (Java versie, draait op alle platformen).
Meer informatie over GIS en gratis datasets hier en hier

Kaart: spreiding van besmettingsgevallen in het onderzochte gebied

zaterdag, december 13, 2008

GIS cursussen: beginners en gevorderd

GIS voor beginners
- Tim Favier en Henk Trimp
Wat zijn Geografische Informatie Systemen (GIS) nou eigenlijk? Waarom zou ik GIS gebruiken in mijn aardrijkskundelessen? En hoe kan dat op een eenvoudige manier? En wat is EduGIS? Hoe kan ik Google Earth in de klas inzetten? Daarover gaat deze cursus.

Met GIS kun je snel en efficiënt ruimtelijke gegevens analyseren. Dat is handig bij het plannen van infrastructuur en voorzieningen, maar ook bij het analyseren van de verspreiding van ziekten of de effecten van rampen.
GIS is dan ook een door overheid en bedrijfsleven veel gebruikt hulpmiddel om samenlevingsvraagstukken te analyseren. Goed om leerlingen hiermee al in het voortgezet onderwijs kennis te laten maken. Bij GIS staan digitale kaarten centraal, dus GIS is bij uitstek geschikt voor de aardrijkskundeles. In deze cursus leert u werken met verschillende GIS-toepassingen. Met EduGIS en Google Earth kunt u daarna goed uit de voeten. Voor de ingewikkelder GIS-toepassingen is het handig ook de cursus GIS voor gevorderden te volgen.

GIS voor gevorderden
- Tim Favier en Willem Korevaar

Deze cursus is bedoeld voor wie na de beginnerscursus GIS verder wil. Aandacht wordt besteed aan de verschillende mogelijkheden van Google Earth en met name ArcGIS in de klas. Daarbij is er ook ruimte voor het uitwisselen van eigen ervaringen met digitale kaarten en GIS in de klas. Op deze dag worden deelnemers (verder) getraind in het omgaan met ArcGIS. Ook is er de mogelijkheid om eigen opdrachten bij digitale kaarten te maken. Na korte introducties over GIS, Google Earth en ArcGIS werken de deelnemers in workshops achter de computer. De cursus wordt afgesloten met een plenaire bespreking van ervaringen en uitdagingen voor het verzorgen van aardrijkskundeonderwijs met GIS.

Meer info over deze cursussen en inschrijving in de Nascholingsgids van de VU

donderdag, december 11, 2008

Klankbord gezocht voor International Polar Year, Pooljaar.nl

Wellicht heb je er al van gehoord: International Polar Year 2007-2008.
De sectie Education and Outreach Nederland is op zoek naar een klankbord van innovatieve docenten.

Waar gaat het om?

Wereldwijd zijn er momenteel 50.000 wetenschappers en technici actief om onderzoek te doen op de Noord- en Zuidpool. Bij het onderzoek in de poolgebieden lopen de schoolvakken letterlijk in elkaar over. In het veld werken bijvoorbeeld biologen, geologen, chemici, historici en juristen in teams waarbij de grenzen tussen de disciplines en de landen vervagen.

De Nederlandse deelnemers plaatsen hun dagboeken, weblogs, op www.pooljaar.nl . De tot de verbeelding sprekende casussen zijn interessant voor gebruik in bovenbouw PO, onderbouw VO en voor de profielen in de bovenbouw VO. Ze geven een kijkje in de keuken van actueel klimaatonderzoek en geven een gezicht aan de wetenschappers die het uitvoeren. Bovendien is het mogelijk via de site direct contact te hebben met de onderzoekers.

In 2009 krijgt de site een aparte toegang voor het onderwijs. Om de site te verbeteren voor het onderwijs en ideeën te genereren over het gebruik van de verhalen in het onderwijs, komen we graag in contact met docenten die met ons mee willen denken. We weten dat docenten een zeer volle agenda hebben. Daarom zullen we zo efficiënt als mogelijk met ieders tijd omgaan en in het eerste kwartaal van 2009 enkele teleconferencingsessies organiseren van ongeveer een uur.

De site biedt een schat aan lesmogelijkheden, maar om dit te concretiseren en Pooljaar.nl voor het onderwijs te optimaliseren, is de hulp van kritische en initiatiefrijke docenten noodzakelijk.
Geïnteresseerde docenten kunnen de interessepeiling invullen.

Meer informatie over het International Polar Year en Pooljaar.nl
Aarzel niet mij te bellen als je vragen of opmerkingen hebt.
Monica Ralling
monica@rallingplus.nl
06 534 596 14

woensdag, december 10, 2008

Les met Google Earth prijswinnaar bekend

De eerste prijs '1 Dag begeleiding op school bij het gebruik van Google Earth bestaande uit een les-sessie over de inzet van Google Earth voor de docenten en een virtuele vakantie met Google Earth voor de leerlingen en ouders van de winnende docent' is gewonnen door Vincent Schutte. Docent aan de Schoter Scholengemeenschap in Haarlem. Hij maakte een webquest waar leerlingen van de bovenbouw Havo een virtuele rondreis via Google Earth moeten maken en presenteren. Ze maken daarbij gebruik van foto's (eerst zoeken!) die ze moeten selecteren op grond van o.a. zichtbare landschapselementen en het klimaattype.
De wedstrijd was georganiseerd door Online Kaarten. Andere prijswinnnaars zijn Kim, Kim en Kim.....dezelfde neem ik aan. Geen idee hoeveel inzenders er waren, maar dat Kim de tweede- derde en vierde prijs heeft gewonnen zou er op kunnen duiden dat er niet erg veel zijn.
De inzendingen van 'de andere winnaars' komen ook online, zo wordt beloofd. Ben benieuwd.
Die van Vincent is in ieder geval erg leuk en combineert ICT en aardrijkskunde op een praktische manier. Handleidingen zijn aanwezig en ook voorbeelden van zijn eigen leerlingen. Kortom wil je iets doen met Google Earth en het wiel niet opnieuw willen uitvinden dan is dit een leuke instap.
Gefeliciteerd Vincent! (die ook de bijbehorende foto maakte)

woensdag, december 03, 2008

Misdaad in kaart door leerlingen Dalton Voorburg

Leerlingen van de tweede klas van het Dalton in Voorburg gaan elke week op pad om de misdaad die heeft plaatsgevonden in kaart te brengen. Deze kaart staat op internet.
Ze gaan niet zelf achter de misdadigers aan, ook een 'heterdaadje' blijft buiten beschouwing.
Ze maken gebruik van de politieberichten die elke week in het plaatselijke "Krantje' verschijnen. Vervolgens zoeken ze de locatie van de misdaad op en maken daar een foto of filmpje van. Elke misdaad krijgt een eigen kleur/ icoon.
Deze plaatsen ze samen met de tekst van het bericht op een Nederlandse mashup van Google Maps : Quikmaps.
Aan het eind van het schooljaar worden alle misdaden, de kaarten dus, samengevoegd en wordt een analyse van de verschillende soorten misdaden gemaakt. Samen met de politie proberen ze o.a. de volgende vragen te beantwoorde:
 • Waar vinden de meeste inbraken plaats?
 • Wat zou daarvan de oorzaak kunnen zijn?
 • Wat zijn mogelijke oplossingen?
De kaart heeft zijn eerste gebruiker al gevonden. Een toekomstige bewoner van de stad mailde enthousiast uit het buitenland naar de school. Hij vertelde dat hij blij was met de kaart. Het hielp hem bij de keuze van zijn nieuwe woning.

Nu jullie!
Ook zoiets met je klas maken? Kijk dan op de pagina van het project en naar de kaart.
Daar vind je de handleiding, uitleg en de afzonderlijke wekelijkse kaarten.
Maak aub vervolgens hier dan melding van jullie kaart. Dan kunnen we een overzicht plaatsen!
Meld jullie project bij de plaatselijke overheid, laat zien dat ons vak met de actualiteit bezig kan zijn met gebruik van moderne (GEO-ICT) technieken.

Aardrijkskunde in de praktijk!!! (Zet het vak op de kaart!)

Meer info: wereldvakATgmail.com

Week 48 in de wereld

Wat gebeurde er in deze week tot 28 nov in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.


Week 48 2008 (klik hier)

Archief

foto: aardverschuiving door Nevado del Huila

maandag, december 01, 2008

Historie in kaart: gebieden in tijd vergelijken

Het Kadaster is prima bezig om de GEO-ICT op de kaart te zetten. Nu is historiekaart.nl in de lucht gebracht. Weliswaar nog in béta en dus in ontwikkeling, maar bijzonder goed te gebruiken om de verschillen die bv tussen 1900 (links) en 2008 (rechts) in een gebied zijn opgetreden duidelijk te maken.
Je kunt nl. door middel van een 'slider' de transparantie van de oude kaart groter of kleiner maken waardoor je langzaam de veranderingen ziet ontstaan. Zo verdwijnt in dit voorbeeld bouwland en komt er water (Zoetermeerse Plas-NoordAA) in de buurt van Zoetermeer. Waarom?
Er was veel zand nodig om de uitbouw van Zoetermeer in de jaren 60 te kunnen realiseren. Dat laatste zie je dan ook groeien als kool....De plas werd uitgediept tot wel 40 meter en is 90 hectare groot, zeer geschikt als recreatiewater.

Dat deze site nog in ontwikkeling is zie je bv. aan het op sommige plaatsen niet geheel aansluiten van de kaartdelen en het nog niet echt werken van wijzigen van het jaar. Dat laatste moet je nog met de hand intypen en dan een return/ enter.

zondag, november 30, 2008

Hoe hard staat het geluid bij jou?

RIVM heeft een mooie toepassing waarmee je online via het intypen van je postcode de hoeveelheid decibellen die bij jou gemeten zijn te weten komt.
Weg- vlieg en treinverkeer worden samen in één meetgegeven gestopt voor de postcode van elke plek in Nederland. Prima idee om niet alleen je eigen huis, maar ook de school eens te 'beluisteren'.

Omgevingsgeluid is geluid in het buitenmilieu afkomstig van zowel menselijke activiteiten (transport, bedrijven) als natuurlijke bronnen (zoals windgeruis, vogels, en regen). Wegverkeer, vliegverkeer en buren zijn de belangrijkste bronnen van geluid in de woonomgeving. Ook kan teveel geluid leiden tot verstoring van de geluidkwaliteit in natuur- en stiltegebieden.
(bron RIVM)

Omgevingsgeluid veroorzaakt door menselijke activiteiten kan leiden tot een scala aan effecten. Hinder en slaapverstoring zijn de meest voorkomende gezondheidseffecten. Gehoorschade treedt op na 8 uur blootstelling aan 80dB (stadslawaai).
Voor een compleet lijstje en andere info kun je kijken op de site van de Brabantse GGD

Interessant om te kijken waar je in de stad/ woonplaats de meeste kans op gehoorschade zou oplopen en waarom dat juist daar is.

zaterdag, november 29, 2008

Koopkracht 2008-09 in Europa in kaart

Onderzoek van GfK GeoMarketing naar de koopkracht in de verschillende Europese landen laat zien dat er nog steeds een behoorlijke oost-west tegenstelling te vinden is en dat er ook binnen de verschillende landen vaak regionale verschillen zijn.

Meer informatie per land is op hun website te vinden.

De kaart (zip) mag je gebruiken wanneer je de bron vermeldt.

Wereldburgers van SchoolTV

Persbericht
Een nieuw crossmediaal project van Schooltv voor de vakken aardrijkskunde, maatschappijleer en economie in klas 3 en 4 vmbo.
Wereldburgers bestaat uit drie televisieafleveringen, een online quiz en opdrachten in de handleiding. Aan iedere aflevering ligt één van de milleniumdoelstellingen ten grondslag.
Aansprekende persoonlijkheden, zoals Katja Schuurman en dj Tiësto brengen de maatschappelijke vraagstukken en problemen dichter naar de belevingswereld van uw leerlingen.

Uitzenddata Nederland 2: 4, 11 en 18 december van 10.00 tot 10.15 uur.

woensdag, november 26, 2008

Lang leve leren: onderwijs wereldwijd

Eén van de millenniumdoelstellingen is dat iedereen recht heeft op goed onderwijs. Over de hele wereld zijn mensen passievol bezig met onderwijs. In het boek 'lang Leve Leren' wordt een mooi overzicht geboden van een aantal plekken in de wereld waar dat leren plaatsvindt o.a. Ethiopië, Polen en Nederland.

Het wordt uitgebracht door de stichting Eduhulp en de netto-opbrengsten van het boek gaan naar de bouw van een school in Ethiopië.
Je kunt online door het hele boek bladeren en genieten van de passie en de mooie foto's.
Bestellen via de stichting.

dinsdag, november 25, 2008

Globalisering in de lucht

Elk geel puntje stelt een vliegtuig voor en één etmaal lang zie je alle vliegbewegingen op aarde als stroom voorbij komen. Opvallend dat Afrika er flink buiten valt en de Triade erg duidelijk aanwezig is. Daarnaast zie je ook het verschil in dag en nacht.
Hier ook in hoge kwaliteit te bekijken en via Hans van Drunen ook een download in hoge kwaliteit.

donderdag, november 20, 2008

Geo-informatie in de praktijk: BAG

Met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen wil de overheid één grote databank maken waarin alle versnipperd aanwezige gegevens over een adres of gebouw samen worden gebracht. Daarmee wordt de locatie, het object het uitgangspunt.
Het klikken in de kaart op een huis in een straat levert dan alle informatie over dat adres bv is er huursubsidie, welke vergunningen zijn er verleend, hoeveel bewoners etc. Dat kan zorgen dat gegevens uit 30.000 (!) verschillende systemen samenkomen op één punt. Het zorgt voor enorme voordelen in het beheren en uitvoeren van beleid bij bv. gemeentes. Dat invoeren van deze (gestandaardiseerde) data wordt overigens verplicht voor alle overheden en is inmiddels wettelijk vastgelegd. Alle gemeenten moeten aangesloten zijn op 1 juli 2009. Vlaardingen had de eer om de eerste te zijn.
Naast al deze gegevens kunnen ook nog eens ander geo-informatielagen op de BAG worden gelegd, zoals de gegevens van het CBS en Kadaster of luchtfoto's, hoogtekaarten etc. Kortom een Geografisch Informatie Systeem (GIS) is onontbeerlijk om alle informatie op een juiste manier zichtbaar te maken en te analyseren.

Een voorbeeld:

Een brandweercommandant is op weg naar een uitslaande brand. Hij heeft behoefte aan goede informatie. Zijn er wegomleidingen op weg naar de brand? Wat voor gebouw staat in brand? Wat is er in het gebouw gevestigd? Zijn er gevaarlijke stoffen in opgeslagen? Woedt de brand naast een verzorgingshuis? Op dit moment is het onmogelijk om al deze vragen te beantwoorden in de korte tijd die de commandant op weg is naar de brand. Gegevens kunnen niet worden vergeleken, zijn moeilijk te ontsluiten en soms niet beschikbaar. Met het stelsel van basisregistraties en duidelijke afspraken is betere ontsluiting van relevante informatie mogelijk. Dat is essentieel voor een betere dienstverlening door de overheid. Bijvoorbeeld bij het blussen van branden, waardoor levens gered kunnen worden. (Bron)

Dat het koppelen en standaardiseren veel voordelen biedt is duidelijk, zeker voor de overheid en haar ambtenaren. Maar hoe zit het met ons, de burgers? Lijkt het niet teveel op 'Big Brother'?
Feitelijk is er niets nieuws, want alle gegevens zijn al ergens bekend en opgeslagen alleen worden ze nu gekoppeld en op één plek samengebracht. Maar toch.....

In het onderstaande (promo)filmpje worden de BAG voordelen belicht. Aardig om te zien dat geo-informatie (of Geo- ICT) duidelijk zichtbaar wordt gemaakt. Geografie en de computer, kan wat worden toch? Zouden we in het onderwijs er gebruik van mogen maken?

Meer info over BAG.

3FM Serious Request: actie en lesmateriaal

Met Serious Request halen drie dj's van radiostation 3FM geld op voor het Rode
Kruis. Het goede doel van dit jaar: vluchtelingenhulp. Schooltv biedt online
lesmateriaal aan over dit thema.


Het lespakket is tot stand gekomen in samenwerking met 3FM en het Rode Kruis.
U kunt het online lesmateriaal inzetten als aanvullende stof voor maatschappijleer, economie, aardrijkskunde en CKV in de onder- en middenbouw vmbo, havo en vwo. Het lespakket bestaat uit opdrachten, een presentatie en een richtlijn om zelf een actie voor Serious Request op te zetten. In combinatie met het informatie- en beeldmateriaal op Eigenwijzer.nl vormt dit een kant-en-klaar lespakket.
Het online lesmateriaal kunt u kosteloos downloaden

Kromme komkommers en wrattige wortels: EU

Persbericht
Met een subsidie van de Europese Unie ontwikkelt de CED-Groep Europa in het nieuws: zes lessen over Europese onderwerpen die uitmonden in een debat. De lessen verschijnen met een frequentie van ongeveer een keer per maand vanaf 18 november. Steeds wordt daarbij een actuele invalshoek gekozen.
De eerste les met als thema 'handel' gaat bijvoorbeeld over de gewijzigde regelgeving rondom de grootte en vorm van groente en fruit (de kromme komkommmer en de wrattige wortel). Andere thema's zijn: veiligheid in de EU, het milieu en de dieren in de EU, wie is er de baas in de EU, naar school in de EU en de buren van de EU.
Het materiaal is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs en is er op twee moeilijkheidsniveaus. Het B-niveau is er voor klas 1-2 vmbo; het c-niveau is er voor 1-2 havo/vwo en 3 en 4 vmbo.
De lessen bieden steeds een tekst, waarna de leerlingen aan de slag gaan met de woorden uit de tekst, de tekst schematiseren en zich een mening vormen over het onderwerp van de tekst. Ook worden groepjes leerlingen 'expert' op een bepaald thema. De lessenserie mondt uit in een debat, waarbij de experts hun kennis inbrengen en in discussie gaan met lokale en Europese politici. Dit debat kan op de eigen school plaatsvinden, maar de school kan ook meedoen aan een groot debat in mei 2009 in Rotterdam. Bij de lessenserie komen aanwijzingen om de leerlingen voor te bereiden op zo'n debat.

Meedoen?

Meld u aan via een e-mail met daarin uw naam, schoolgegevens en e-mailadres aan bij europainhetnieuws@cedgroep.nl. U ontvangt dan een inlog en wachtwoord voor de website waar u alle materialen gratis kunt downloaden. Op deze website komen overigens meer aanvullende zaken die het project nog boeiender maken. Zo zullen Europarlementariërs regelmatig een stelling plaatsen en reageren op bijdragen van leerlingen, en kunnen leerlingen communiceren met scholieren uit andere Europese landen.

zondag, november 16, 2008

Week 45........wat gebeurde er?

Wat gebeurde er in deze week tot 7 nov in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.


Week 45 2008

Archief

foto: www.guardian.com

zaterdag, november 15, 2008

Zwerfstenen met vuursteen

De Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) organiseert onder de naam Geologisch Activiteiten Centrum (GAC) een aantal themadagen over geologische onderwerpen in het gebouw van "TNO-Bouw en Ondergrond" (Princetonlaan 6) gelegen in het universiteits-centrum De Uithof in Utrecht. Deze themadagen staan open voor iedere belangstellende!

Op zaterdag 22 -11 zijn de 'zwerfstenen met vuursteen' aan de beurt:

11.30 – 12.15 “De veelzijdigheid van vuursteen” door Jan Weertz.

14.00 – 14.45 “Noordelijke vuursteen; soorten, herkomst en bewerking” door Jaap Beuker.

15.15 – 16.00 “Fossiele inhoud van vuursteen” door Harry Huisman.

En er is een geologische markt.
Meer info

dinsdag, november 11, 2008

Geocoder: plaatsbepaling in lat en long

Tiny Geo- coder is waar ik op heb zitten wachten: eindelijk een online webtool waarmee je door het intypen van een adres een coördinaat krijgt in lengte- en breedtegraden. Ze bestonden al wel , maar nog niet voor bv. Nederland. Hiermee kun je bv. een reeks van adressen van bv een winkelketen in kaart laten brengen in bv een GIS of Google Earth, Quikmaps en daar dan een analyse op los laten.
Liggen ze geclusterd, aan de rand van of......en waarom zou dat zo zijn?
Ik heb bv de coordinaten 51.8654278,5.1221999 op bovenstaande voorbeelden losgelaten die ik kreeg door het adres (Herwijnen,Nieuwe Steeg 74) van het Geofort in te typen- ga ik toevallig voor een bijeenkomst morgen naar toe - en de resultaten zijn zeer bevredigend. Links Quikmaps.
Probeer maar eens uit met een eigen adres en plak dat in het 'vliegen naar..' veld van Google Earth. Puzzeltocht?

Binnenkort publiceert het vaklokaal van de Digischool een tool waarmee je online postcodes - 6! - kunt omzetten naar X-Y coördinaten. Ik heb een test gedaan met een ledenlijst van een tennisclub met 1800 leden en dus evenzoveel postcodes. Hiermee kun je stippenkaart maken in een GIS, zoals ArcvoyagerWereldwijs, Arcgis etc. op de wijk- en buurtenkaart van het CBS. Leerlingpopulaties kun je zo snel in kaart brengen.

donderdag, november 06, 2008

Week 44: welke steden lopen gevaar?

Wat gebeurde er in deze week tot26 september in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.


Week 44 2008

Archief


Kaart: plaatsen die gevaar lopen bij toekomstige zeespiegelstijging volgens Verenigde Naties rapport (zie week)

vrijdag, oktober 31, 2008

Grote Griepmeting 2008 begonnen: doe mee

Alweer voor de 5 e keer gaat de Grote Griepmeting van start. Niet alleen in Nederland, maar in steeds meer Europese landen wordt dit via internet opgezette onderzoek gedaan.
Het kan een rol spelen in onderzoek naar pandemie. Voor geografen zeker interessant omdat de spreiding en verloop van de ziekte door een interactieve kaart kan worden gevolgd.
Meedoen aan dit bijzondere project? Dat kan door je op te geven en één keer per week een korte serie vragen te beantwoorden.

"Pandemie
Echte griep, of influenza, is een ziekte die wordt gevreesd vanwege de voortdurende verandering van het virus en daarmee de dreiging van een wereldwijde pandemie. Berucht is de Spaanse Griep, die in 1918-1919 naar schatting 40 miljoen slachtoffers eiste. De afgelopen jaren maakte iedereen zich ernstig zorgen over de verbreiding van de vogelgriep, omdat dat virus verwant is aan het menselijk virus en zou kunnen veranderen in een variant die van mens op mens overdraagbaar is.

Epidemiologen en virologen denken dat de Grote Griepmeting een belangrijk systeem is om de griepactiviteit tijdens een eventuele pandemie te kunnen blijven meten. Met name wanneer het rapporteringsysteem via de dan overbelaste gezondheidszorg niet meer goed zou werken. Naarmate meer landen zich bij de meting aansluiten, kan de verspreiding van griep van land tot land worden gevolgd en kan hopelijk ook eerder voor de ziekte worden gewaarschuwd.

woensdag, oktober 29, 2008

The places we live: slums in beeld en geluid

Wereldwijd neemt het aantal stedelingen toe. Met name in de ontwikkelingslanden is de toestroom van migranten naar de steden enorm.
Vrijwel al deze nieuwe bewoners komen terecht in de sloppenwijken, de slums en de favelas. Op de website The places we live kun je via een kaart een virtueel bezoek brengen aan vier van de talloze slums in de wereld. Caracas, Nairobi, Mumbai en Jakarta zijn de voorbeelden.
Aldaar kun je in de huizen van een aantal families letterlijk rondkijken (panorama), naar ze luisteren en zien wat ze van de woningen en de omgeving vinden. Geluid aan dus.

Prima te gebruiken bij onderwerpen als 'arm en rijk' en tegelijkertijd een aanklacht tegen de grote welvaartverschillen die er in de wereld zijn.
Foto van Jonas Bendiksen

Masterclass UVA : migratie

Vrijdag 30 januari 2009 kun je een viertal lezingen volgen aan de faculteit der geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam:
 • Woondynamiek in concentratiewijken van immigranten
 • Migratie en mobiliteit hebben prijskaartjes. Amsterdam en Den Haag als voorbeeld
 • ICT en mobiliteit: een complexe relatie ontrafeld
 • Migratie van Afrika naar Europa (onder voorbehoud)
Kosten 157 euro
Informatie en programma

zondag, oktober 26, 2008

27 stormen in 2005: animatie

2005 was een stormachtig jaar in het Caribisch gebied, met daarin Katrina als dramatisch hoogtepunt. In deze animatie is een combinatie van satellietbeelden , temperatuur van het zeewater en de paden van de 27 stormen van dat jaar in beeld gebracht. Hierdoor is heel duidelijk de relatie tussen deze drie te zien.
Er is een uitvoering bij Youtube, waarvan de kwaliteit matig is en een download van het originele filmpje in verschillende formaten (Quicktime) met een betere kwaliteit maar hogere mb's. Kies in het laatste geval voor opslaan en dan lokaal afspelen. Wat ook mooi te zien is zijn de westelijke windstromen, waar wij dan weer last van hebben.

donderdag, oktober 23, 2008

Ontpolderen? Wat is dat dan?

Hoe ziet dat er uit, ontpolderen?
We lezen het wel allemaal en horen het braaf aan dat er in Zeeland een stuk wordt ontpolderd (kaart in PDF), maar wat is ontpolderen?
Is dat het vol laten lopen van een polder met (zout)water? Hoe ziet dat er dan uit? Een plas water, iets met eilandjes of......

Daar zal toch wel een plan voor zijn over hoe het er dan uit gaat zien? Weet u het?

Duurzaam Zeeland heeft het een en ander op een rijtje gezet. De mogelijkheden, met filmpjes en foto's.

Diversiteit in het bos

De volgende presentatie maakte behoorlijk wat indruk op mij, zo mooi is het uitgevoerd. Het is een flash-site waarin de belangrijkheid van (Finse) bos wordt uitgelegd aan de hand van het bos zelf en al het leven daarin. Het is een combinatie van bewegend beeld, tekst, geluid en gesproken woord en uitermate geschikt voor een digitaal bord. Kortom laat je verassen.
Het bos....

Memoryspellen: leuk leren

Een mooi product van onze eigen Digischool is Memory Spelen. Hier kun je het bekende spel met het omkeren van de kaartjes gebruiken om bv. begrippen uit vervoer aan te leren of zelf (!) een spel te maken met eigen begrippen of plaatjes.

Er staat een uitgebreide handleiding online en met een kleine tijdsinvestering kun je al snel aan de gang.
Even een account aanmaken en gaan...

Is dit ook leuk leren? Geef je mening via 'reacties'.

Geoweek 2008 : 17 t/m 21 november

Persbericht
Eén van de grootste groeibranches wereldwijd: geo-informatie. Hiermee wil het KNAG dit belangrijke en innovatieve component van het vak aardrijkskunde in de leefomgeving van de leerling zichtbaar maken. Door leerlingen gebruik te laten maken van nieuwe technieken, zoals GPS en GIS, zelf te laten werken met de nieuwste computerinnovaties en zichtbaar te maken welke beroepsmogelijkheden er in deze sector zijn, wil het KNAG hiermee docenten aardrijkskunde extra ondersteunen.

Met het organiseren van een GeoWeek in de week van 17 t/m 21 november 2008 wil het KNAG scholieren van 10 tot 15 jaar laten ontdekken wat er door bedrijven, universiteiten en instellingen gedaan wordt met en in de geo-informatie sector en hoe kinderen dit in hun eigen leefomgeving gebruiken. Het gebruiken en juist interpreteren van geografisch informatie is een wezenlijk onderdeel van het vak aardrijkskunde. De GeoWeek biedt u daarmee een uitgelezen kans om de aansluiting tussen onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven te maken.
Einde bericht.

Een prima manier om eens met een klas/ groep te kijken bij een geo-ict bedrijf of instelling in de buurt. Op de website kun je via een interactieve kaart inzoomen en zoeken naar een 'expeditie' bij u in de buurt. Sommige 'expedities' kun je ook op school laten komen. Allemaal gratis!
Wees er snel bij!

dinsdag, oktober 14, 2008

Workshop interactieve GPS-tochten

5 en 20 november 2008

De les krijgt veel meer impact als deze plaatsvindt in de natuur of het oude centrum van een stad. Door GPS-technieken te gebruiken, kunnen docenten tegenwoordig zelf eenvoudig en goedkoop interactieve speurtochten maken voor hun leerlingen. Deze speurtochten verrijken het dagelijkse onderwijs.
Tijdens de workshop 'interactieve GPS-tochten voor het onderwijs' krijgt u een overzicht van de mogelijkheden die er momenteel zijn. Echter, de meeste tijd zullen we besteden aan het maken van een eigen interactieve speurtocht met de software van Mscape. We gaan dus echt aan het werk!
Na afloop van de workshop zou u in staat moeten zijn uw eigen interactieve speurtocht voor onderwijskundige doeleinden te bouwen.

Programma

De workshops vinden plaats van 12.00-17.00 uur. Er wordt gestart met een inlooplunch.
U kunt zich inschrijven voor:
5 november
20 november

Locatie SURFnet kantoor : routebeschrijving

maandag, oktober 13, 2008

Spel en toetsen: voorbeeld met Content Generator

Altijd in voor een spelletje en helemaal als je er nog iets van kan leren. Op zoek naar makkelijke en leuke manieren om leerstof aan te bieden kwam ik terecht op 'the content generator' alwaar ze een aantal vrij te gebruiken spellen hebben om er zelf content mee te maken. Het makkelijkst is dan ook om er snel even testje van te maken om te zien of en hoe het werkt (zie onder).
Er is een keuze uit 4 verschillende soorten spellen. Door je aan te melden kun je de software gratis op je pc downloaden en kun je beginnen. Meer kant- en klare voorbeelden vind je op de website van Games4geog.
Mijn resultaat zie je hieronder. De vragen zijn uit wat een oude map met talloze CITO vragen uit de jaren '70 van de vorige eeuw, maar de inhoud is nog te gebruiken.
Probeer zelf wat te maken en meld het hier weer! Wat vinden jullie van deze vorm?
Hier kun je dit spel downloaden om het lokaal af te spelen.Gewoon 'rechtermuisknop > opslaan als...> openen in je browser.

vrijdag, oktober 10, 2008

Atlas van de "echte wereld"

Op www.worldmap.org vind je ruim 600 kaarten waarbij de verhoudingen gebaseerd zijn op statistische gegevens. Daarbij moet je denken aan gegevens in de trant van demografie tot aan transport, religie, enzovoorts. Binnenkort verschijnen de kaarten ook in boekvorm onder de naam The Atlas of the Real World: Mapping the way we live. Hieronder zie je een voorbeeld van zo'n kaart, in dit geval toont de kaart het aantal oorlogsslachtoffers uit 2002. Heel leuk om met leerlingen naar te kijken in het kader van bijvoorbeeld globalisering of het ontwikkelen van een wereldbeeld.

Bron: www.worldmapper.org - war deaths 2002

donderdag, oktober 09, 2008

Gratis GLOBE oriëntatieworkshops 31 oktober


Aanmelden voor de gratis GLOBE oriëntatieworkshops is nog steeds mogelijk...

Tijd: 12:00 - 13.00 uur gratis inloop lunch
13:00 - 17:00 uur workshopprogramma
Locatie: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven

GLOBE = het door Al Gore opgezette onderwijsprogramma rond wetenschap en milieu. Leerlingen op meer dan 17.000 scholen in 110 landen verzamelen in samenwerking met wetenschappers gegevens over het mondiale milieu.

Tijdens de workshops vertellen onderzoekers van RIVM, KNMI, Alterra en Wageningen Universiteit over de relevantie van de leerling-data voor hun onderzoek. U voert samen met andere docenten en onderzoekers verschillende metingen uit, u oefent met het invoeren/bekijken van de meetgegevens via internet en u hoort hoe GLOBE in de schoolorganisatie kan worden ingepast.
De workshop is zowel bedoeld voor scholen die deelname aan GLOBE overwegen als voor scholen die al lid zijn, maar wel weer een opfrisser kunnen gebruiken.

Het volledige programma

Voor het gebruik van de door de scholen wereldwijd verzamelde data bv in een GIS (shapefiles) kun je hier terecht.
Lesmateriaal is er ook.

zondag, oktober 05, 2008

Powerpoints voor Aarde.....

Vooral de module aarde schreeuwt om visualisatie. Een powerpointpresentatie die je kunt laten zien op je digitale bord of naar je leerlingen toestuurt/ laat downloaden vanuit de ELO is dan mooi meegenomen. Ik heb de volgende presentaties voor je gevonden.
De volgende onderwerpen kun je downloaden en bekijken. Er zit geen copyright op. Het is Engels, maar dat kun je vertalen.
Heb je een vertaling gemaakt? Plaats hem dan aub in de LMBD.

Volcanoes
Dinosaurs
Natural Hazards
Plate Tectonics
Climate Change
Oil and Gas
Geological Time
Ice Ages

Zelf nog meer foto's te zoeken? Kijk dan eens bij deze databank van Earth Science World

zaterdag, oktober 04, 2008

Week 39 ; wat er gebeurde...

Wat gebeurde er in deze week tot26 september in de wereld?
Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.


Week 39 2008

Archief

Ontdekking 'chemische evenaar'.
Bron afbeelding : New Scientist

woensdag, oktober 01, 2008

Earthcaches: informatie over 4000 geologische plekken

Bedafische Bergen, Buntven, De Barchaan van Bakel, en de Bruid van Haarlem. Komt dat bekend voor?

Het zijn zogenaamde Eartcaches, bijzondere geologische plekken die zijn aangemeld bij de internationale organisatie Earthcaches. Bij deze caches horen coördinaten die je in je GPS kunt laden en dan op zoek kunt naar deze plekken. Wereldwijd zijn er al bijna 4000 van aanwezig in de database. Hier kun je zoeken op land en soort. Voor Nederland zitten er 109 in.
Heb je geen GPS of ben je niet van plan om er op uit te trekken dan kun je online ook de informatie die bij deze plekken door de maker zelf is geplaatst bewonderen. Er wordt nl. met foto's en illustraties tekst en uitleg gegeven over het geologische verschijnsel. Bijvoorbeeld over de 'Barchaan van Bakel'.....
Deze locatie kun je ook in bv Google Maps bekijken of bv. Yahoo. Daar kom je via de link [Other Conversions]. Ook kun je mbv een kleine plugin de waypoints downloaden in je Garmin GPS. Voor beide opties is eerst een gratis registratie vereist.

Docentenavond Omniversum

Persbericht
Op 27 oktober 2008 organiseert Omniversum wederom een docentenavond. Een avond waarop u kennis kunt maken met Omniversum als bestemming voor schoolreisjes of educatieve uitstapjes. Tijdens deze avond vertonen wij onze nieuwste grootbeeldfilms Animal Island, surviving Antarctica en Van Gogh.
Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden .

woensdag, september 24, 2008

CEVO, 5 docenten aardrijkskunde en het examen : een verslag

Impressie bijeenkomst CEVO en 5 docenten aardrijkskunde
Maandagmiddag 15 september ’08

Eric Nieuwenhuizen, Arnold Schilt (initiatiefnemers van de actie VWO examen), Thom Vriends, Roger Cals (uitgenodigd om de delegatie breder te maken) én Machiel Pomp (die zelfstandig het examen aan de kaak had gesteld) zijn vanmiddag zeer welwillend door 2 CEVO vertegenwoordigers ontvangen (mevrouw M.Hielkema, Clustermanager maatschappijgerichte vakken en de heer A.Algra, secretaris havo en vwo van de CEVO.

Wij hebben onze grieven ten aanzien van het VWO examen 2008 in het bijzonder en ten aanzien van vrijwel alle examens VWO en HAVO in het nabije verleden in het algemeen breed uitgemeten. Juist ook de mondelinge toelichting bij alles wat we morrend aan het papier hebben toevertrouwd is goed ter harte genomen. Alle opmerkingen van collega's die de actie hebben gesteund hebben we overgebracht.

Het resultaat is dat het ongenoegen over de examens aardrijkskunde in volle omvang zichtbaar en hoorbaar is geworden. Dat is in het verleden niet in die mate gebeurd, terwijl daarvoor natuurlijk wel degelijk aanleiding was. Het is voor de CEVO duidelijk dat aan het examen aardrijkskunde veel kan en moet verbeteren. De situatie bij het centraal examen 2008 is niet alleen maar een incident. Het aanbrengen van verbeteringen zal een proces van de lange adem zijn, want je kunt de hele structuur natuurlijk niet van de ene op de andere dag veranderen. Met name in de manier van vragen kan veel worden verbeterd. Ook kan wellicht de geografische benadering wat meer concreet in de vragen tot uiting komen. In de Maartmededeling van de CEVO op Examenblad.nl staat elk jaar een e-mail adres van de CEVO, bedoeld voor vragen en opmerkingen van docenten over correctievoorschrift en opgaven. Vragen die via dit adres worden gesteld zullen in de regel binnen 24 uur worden beantwoord. In samenwerking met het KNAG komt er een pdf-bestand om vooral jonge collega's te helpen bij de voorbereiding op de examens en alles wat ermee samenhangt.

Tot slot het toekomstvisioen van de op de bijeenkomst aanwezige docenten: een interessant examen, dat leerlingen uitdaagt, dat uitblinkers de kans geeft hoog te scoren, waarvoor het zin heeft te leren, waarmee kennis en vaardigheden evenwichtig getoetst worden en waarbij docenten een helder en (zo) sluitend (mogelijk) antwoordmodel krijgen geleverd.


zondag, september 21, 2008

Zuidoost-Azië boek voor in de les


Voor de bovenbouw van het vwo is Zuidoost-Azië een eindexamenonderwerp geworden. Daarvoor is het volgende boekje erg aardig omdat het beelden schetst van de 11 Zuidoost-Aziatische landen (voor jezelf om te lezen, om voor de lessen te gebruiken, om leerlingen -delen- uit te laten lezen):

De olieprins en de opiumboer (reportages uit het verre oosten) van Robert Giebels. Prometheus/NRC Handelsblad, 2004, ISBN: 90 446 0502 X.

Marijke Smit
Boek: cliparts

Wereldburgerschap in het aardrijkskundeonderwijs

Voor onze master Geografie en Communicatie aan de UU zijn wij bezig met een klein onderzoek naar het gebruik van 'Wereldburgerschap' in het aardrijkskundeonderwijs. De Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) heeft Wereldburgerschap hoog op haar agenda staan en probeert scholen te stimuleren om het thema te verankeren in het onderwijs.
Wij zijn benieuwd in hoeverre u bekend bent met het thema Wereldburgerschap en of en op welke manier dit thema terugkomt in uw aardrijkskundelessen. Daarnaast vragen wij ons af welke verschillen er in dit opzicht zijn tussen de onderbouw en de bovenbouw, en tussen het VMBO, de HAVO en het VWO.
We hopen dat u wilt reageren op dit bericht, zodat wij een eerste beeld kunnen krijgen over hoe Wereldburgerschap leeft onder de aardrijkskundedocenten. Bij voorbaat bedankt!

Met vriendelijke groet,
Dries Heij, Michaël van Veen en Nelleke Wester

Redactie: om even op een rijtje te zetten waar Wereldburgerschap ook al weer over gaat kun je het document van de NCDO (PDF) nog even doornemen.

zaterdag, september 20, 2008

Maasvlakte 2 : lessen

Op 1 september jl. gaf de burgemeester van Rotterdam, Opstelten, het startsein voor de aanleg van de nieuwe Maasvlakte 2. Het belangrijkste argument om dit havengebied aan te leggen is natuurlijk dat Rotterdam de Europese nummer 1 wil blijven, nu en in de toekomst. Aangezien de jeugd de toekomst vormt heeft het projectbureau natuurlijk ook aan deze groep gedacht door er een paar lessen tegen aan te gooien. Deze zijn in de vorm van lesbrieven voor o.a. aardrijkskunde voor het PO en onderbouwVO gemaakt. Zelfs is er een speciale gelikte website voor deze doelgroep ontworpen. Helaas is nog niet alles online en kun je als docent op dit moment alleen de lesbrieven downloaden. De rest- interactief beeldmateriaal- moet nog komen.

Volgens de makers worden er verschillende kerndoelen gedekt. Dat laatste heb ik niet gecontroleerd, maar mochten er onder jullie lezers zijn die de lessen grondig hebben bekeken of gebruikt, graag hieronder een reactie. Wellicht goed om ook even de tegenstanders van het project eens aan het woord te laten......

De Waddenzeeschool geeft docententraining

Op 14 november organiseert Ecomare een training voor bovenbouwdocenten biologie en aardrijkskunde over de Waddenzeeschool.

Het programma omvat een kennismaking met de opzet van Waddenzeeschool en de onderzoeksopdrachten die leerlingen kunnen uitwerken, een waddenpracticum, een excursie met verschillende veldwerkactiviteiten en een café-meeting met vertegenwoordigers van belangengroepen waarbij interviewopdrachten centraal staan. De dag begint om 10.30 uur bij Ecomare op Texel. Het eindigt om 16.45 uur bij de veerboot. De kosten bedragen € 25,- waarvoor u een volledig verzorgde dag (incl. lunch) en een informatiemap krijgt.

Meer info....

zondag, september 14, 2008

Het vaklokaal aardrijkskunde op je eigen website?

Zoals je hiernaast kunt zien kunnen de berichten die in het vaklokaal worden geplaatst ook ergens anders zichtbaar worden gemaakt. Dit doe je met een zgn. 'widget'. Mac- gebruikers kennen dat wel en ook Vista van Windows heeft de mogelijkheid om deze kleine programma's op je eigen bureaublad te plaatsen.
Heb je een schoolwebsite met een pagina/ afdeling voor het vak aardrijkskunde dan kun je deze widget van hiernaast dus ook daar plaatsen en blijf je op de hoogte van de laatste berichten.
Het werkt heel simpel. Je klikt op 'Get widget'. Kies dan de code die je wilt- flash of javascript- 'copy' deze code en plak deze in de bron van je pagina ('body' in html termen) op de plek waar jij hem wil. Dat was het.

Zelf ook zo'n ding maken? Dan heb je alleen een RSS- feed nodig van een website - bv die van de RSS van deze weblog- en die gebruik je dan om bij Widgetbox je eigen widget te maken.

zaterdag, september 13, 2008

Wedstrijd :maak een les met online kaarten

De redactie van Online Kaarten en auteur Marc Buma van Reis om de wereld in 80 klikken organiseren een wedstrijd voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs én studenten aan de lerarenopleidingen.
Deelnemers maken een lesopzet waarin gewerkt wordt met online kaarten en virtuele globes, zoals Google Earth, Google Maps, Microsoft Live Search enzovoort.
Met deze wedstrijd zijn mooie prijzen te winnen. Bovendien komen alle bruikbare inzendingen in een openbare wiki te staan, zodat iedereen gebruik kan maken van de lessen.

Geen ervaring met deze programma's? Er is de mogelijkheid om een workshop (25 euro) te volgen.
Meer info....

Daarnaast kun je gebruik maken van een Nederlandstalige versie van Googlemaps: Quikmaps.
De handleiding is geschreven voor leerlingen.

Of maak een les bij dé GIS- website van Nederland: Edugis

Buzz the World: ontwikkelingssamenwerking online


Geen saaie lessen over armoede en ontwikkeling, maar online leren via filmpjes, foto’s en e-mails over het dagelijks leven van leeftijdgenootjes uit Zuid-Afrika, Guatemala en Ethiopië: dat is Buzz the World!
Dit online lesprogramma voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs laat leerlingen via allerlei opdrachten ontdekken hoe leeftijdgenoten elders leven en hoe zij zélf hun leefomstandigheden verbeteren. Buzz the World is vernieuwend, kant-en-klaar, geheel digitaal, gebruiksvriendelijk én gratis. Het is dé manier om jongeren bij ontwikkelingssamenwerking te betrekken. Het onderwijsdossier sluit aan bij de kerndoelen voor het leergebied ‘Mens en Maatschappij’.
Meld je aan. (gratis)

vrijdag, september 12, 2008

Bijeenkomsten: fossiele planten en/ of bouwen aan vrede in Afrika

21 september in Utrecht.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Gender Diversity Platform, Burundian Women Peace Network, Stichting Vond en Stichting Sundjata.

Op deze internationale dag voor de vrede zullen 8 vrouwen uit Darfur, de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi speciaal voor Afrikanen in Nederland vertellen over hun kijk op vrede in Afrika en vertellen over hun vrede- en verzoeningsactiviteiten. Deze conferentie wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Buitenlandse Zaken, CMC, Cordaid, ICCO, Melania, Stichting Haëlla, Oxfam Novib en WPP/IFOR.

Plaats: Utrecht, Hoogh Catarijne, Godebaldkwartier 74, Pax Christi, aanvang 14:00 uur.

Info: Annemarie@sundjata.nl, 06-21866552

Zaterdag 27 september
De Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) organiseert onder de naam Geologisch Activiteiten Centrum (GAC) een themadag Fossiele planten in het gebouw van "TNO-Bouw en Ondergrond" (Princetonlaan 6) gelegen in het universiteits-centrum De Uithof in Utrecht. Deze themadagen staan open voor iedere belangstellende!

Van 11.00 tot 16.00 uur geologische markt en lezingen
Meer info...

Landelijke wedstrijd profielwerkstuk

Persbericht (ingekort)
Op 21 april 2009 organiseert SLO voor de tweede keer de landelijke wedstrijd profielmeesterstuk.
Leerlingen uit álle profielen van zowel havo als vwo kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Zij worden uitgedaagd om het profielwerkstuk op te waarderen naar een meesterstuk. Een profielmeesterstuk is gemaakt in opdracht van een echte opdrachtgever of heeft een directe relatie met een vervolgopleiding.
In het profielmeesterstuk tonen leerlingen niet alleen aan inhoudelijk deskundig te zijn, maar ook over de competenties te beschikken die essentieel zijn voor een succesvol vervolg van hun opleiding in het hbo of op de universiteit.

Voor het beste havo-profielmeesterstuk en het beste vwo-profielmeesterstuk is een reischeque van 500 euro beschikbaar. Voor de nummers 2 en 3 zijn reischeques van resp. 250 en 100 euro beschikbaar.
Meer info....

woensdag, september 10, 2008

Project water wijst de weg

Groningse variant: Het water wijst de weg
In iedere provincie heeft een regionale erfgoedorganisatie het concept van Plan je Eigen Ruimte voor de eigen provincie uitgewerkt. Het Water Wijst de Weg is de Groningse variant. Het project is ontwikkeld door stichting Groninger WelVaart. Centraal staat het opnieuw inrichten van oude haventerreinen en gebieden rondom kanalen en rivieren.

In vroeger tijden ging veel vervoer, van goederen en mensen, over het water. Dankzij een fijnmazig stelsel van kanalen, rivieren en havens was bijna iedere stad en ieder dorp per schip te bereiken. In de loop van de twintigste eeuw nam het transport over de weg de rol van de scheepvaart over. Havens en kanalen verloren hun functie en werden gedempt. De omringende bebouwing verloederde.

Tegenwoordig willen veel gemeenten hun oude havengebieden opnieuw inrichten, als sfeervol winkelgebied, mooie woonlocatie of recreatiegebied. Via het project Het water wijst de weg worden scholieren gevraagd om hierover te adviseren. Ze moeten niet alleen rekening houden met de geschiedenis van het gebied, maar ook met de verschillende belangen die er spelen, bijvoorbeeld de belangen van omwonenden, ondernemers, toerisme, (verkeers)veiligheid, waterberging en natuur.

Het lesmateriaal bestaat uit een opdrachtpowerpoint, een uitgewerkt draaiboek met enkele werkbladen en achtergrondinformatie voor de docent. Groninger WelVaart zorgt ervoor dat de opdrachtpowerpoint en het draaiboek voor iedere school en iedere opdracht aangepast wordt.

Kosten
De introductieprijs voor het schooljaar 2008 – 2009 is € 50,- per school (meerdere klassen mogelijk). Daarbij is een aangepast draaiboek en een toegespitste opdrachtpowerpoint inbegrepen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van Groninger WelVaart, Iris Nutma, info@irisnutma.nl/06-28254415.

Vragen van leden: paleaomagnetisme, Bosatlas, VS- Mexico


Ik kreeg verschillende vragen van collega's. Ik plaats ze hier zodat als jullie antwoorden willen geven deze ook voor anderen te lezen zijn.

1 Kan iemand mij uitleggen waarom paleomagnetisme als bewijs kan gelden voor de platentektoniek?
Ompoling is in mijn ogen enkel bewijs voor sea-floor-spreading maar onvoldoende bewijs voor de platentektoniek. De magnetische gerichtheid van continentaal gesteente kan enkel verklaard
wordt via het onderzoek van de verplaatsing van de relatieve poolbanen.
Klopt deze redenering?
P. Overgaag


2 Een vraag die ik graag aan de community zou willen voorleggen. We gaan als school nieuwe bosatlassen aanschaffen. Dat kost nogal wat. Zijn er collega's in den lande die weten waar ik dit het beste zou kunnen doen?
Maarten Goezinnen


3 Ik ben op zoek naar documentaires over het grensgebied VS-Mexico. Ik was benieuwd of ..........de communityleden om te vragen of zij hierover tips hebben?
Ik behandel dit onderwerp bij havo 4.
Marieke van de Rijt


Antwoord geven doe je door onderaan dit bericht op 'reacties' te klikken.

Clipart

zondag, september 07, 2008

Week 35 in de wereld


Wat gebeurde er in deze week tot 29 augustus in de wereld?
Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.


Met afbeeldingen en video.

Week 35 2008

Archief

zaterdag, september 06, 2008

Nieuw vaklokaal aardrijkskunde Digischool

Mag ik jullie voorstellen het nieuwe vaklokaal aardrijkskunde! Na behoorlijk wat uurtjes van knippen en plakken en testen is het mij gelukt om de oude inhoud van het 2efase- en onderbouwlokaal onder te brengen in een site die werkt volgens het weblog- principe (zoals ook dit er een is). Op de servers van de Digischool is WordPress geinstalleerd en kunnen alle vaklokaalbeheerders zonder html-ssh-upload toestanden hun vaklokaal onderhouden.
Niet elk vak is klaar, maar dat gaat binnenkort gebeuren. Voordelen zijn o.a. één layout voor alle lokalen en een aantal herkenbare knoppen en er kunnen meerdere auteurs aan meeschrijven. Dus wil je af- en toe (vaak mag ook) berichten- tips over het vak kwijt voor alle leerlingen in Nederland.....mail dan via 'contact' bij het vaklokaal.
Primair is het lokaal bedoeld voor leerlingen uit het VO, maar ook docenten en collega's uit het PO en hun leerlingen kunnen hier zaken van hun gading vinden.

Overigens is er een redirect op de oude url geplaats zodat je automatisch wordt doorgestuurd naar de nieuwe.
Wat vinden jullie ervan? Missen jullie zaken? Graag hieronder op 'reacties' kllikken en typen maar...

Wereldsonderwijs: verslag van een reis

Van een communitylid:
Het afgelopen schooljaar heb ik een wereldreis gemaakt en afwisselend scholen bezocht, gastlessen gegeven, projecten bezocht van ngo's, etc. Voor mijn leerlingen heb ik een website gemaakt met verslagen van de landen waar ik geweest ben. De tekst die ik heb geschreven is een combinatie van geografische informatie over het land en een impressie van het dagelijkse leven van scholieren in het desbetreffende land. Via de verslagen kan je doorklikken op een link met foto's (incl. omschrijving).
Wellicht is de site ook bruikbaar voor Aardrijkskunde collega's buiten mijn school. Met name Zuidoost-Azië, Rusland en China kunnen interessant zijn als aanvulling op het reguliere aanbod van de leermethoden.

Jeroen Rijlaarsdam
Docent Aardrijkskunde Stedelijk Gymnasium Leiden

vrijdag, september 05, 2008

Nascholing VU en UU :overzicht

Cursussen Faculteit Geowetenschappen UU

 • Systeem Aarde (herhaling) HAVO-VWO Utrecht (UU)– 31 oktober 2008
  Info: j.beltmanATgeo.uu.nl

Cursussen Onderwijscentrum VU


 • GIS voor gevorderden (herhaling) VMBO-HAVO-VWO Amsterdam (VU) – 8 oktober 2008
 • GIS voor beginners (herhaling) VMBO-HAVO-VWO Amsterdam (VU)– 5 november 2008
 • Meer leren denken met aardrijkskunde (herhaling) VMBO-HAVO-VWO Tilburg– 13 november 2008
 • Verenigde Staten (herhaling) HAVO-VWO Amsterdam (VU)– 28 november 2008

  Informatie
  + inschrijfformulieren

Watwaswaar?
De Stichting STAP (Stichting Archiefprogrammatuur) heeft in samenwerking met een groot aantal erfgoedorganisaties een site laten ontwikkelen waarin enorm veel historisch materiaal is ontsloten over de eigen omgeving. Het kan gaan om historische kaarten, (lucht-)foto's, bouwplannen, enzovoorts. De informatie is eenvoudig door middel van de interactieve kaart op te roepen. Een aanrader voor het doen van onderzoek en profielwerkstukken, ook heel interessant om geografische ontwikkelingen te laten zien tijdens de les.
Watwaswaar?

woensdag, september 03, 2008

Katrina als spel

Samen met leerlingen van Canarsie High School (Brooklyn, VS) hebben game-designers een ’side-scrolling platform game’ gemaakt dat online gepeeld kan worden. Het spel kent diverse levels en je bent in het spel een Vivica Water een jonge vrouw die vanuit New York op zoek gaat naar haar moeder. Deze zit in New Orleans dat dreigt onder water te raken. Ze moet dan ook allerlei obstakels zien te vermijden en opdrachten uitvoeren voordat ze haar moeder heeft gevonden. Ondertussen leer je ook nog wat over de achtergronden van deze ramp. Wel in het Engels, maar dat is goed te volgen.

Zeker nu dit deel van de VS en de Cariben weer in het stormseizoen zijn aangeland is het spel erg actueel. Dus Katrina nu als spel en misschien Gustav en Hanna volgend jaar?
Meer info over de hurricanes

Het spel

donderdag, augustus 28, 2008

Broeikaswereld: SchoolTV serie

Persbericht
De nieuwe Schooltv-serie Broeikaswereld bestaat uit twee boeiende afleveringen over klimaatverandering en de gevolgen daarvan. De afleveringen kunnen dienen als aanvullende lesstof voor de vakken aardrijkskunde en NLT in de in de tweede fase havo/vwo.

Broeikaswereld is tot stand gekomen in samenwerking met de Universiteit van Utrecht.

- Twee afleveringen van 15 minuten
- Eenvoudig in te passen in uw lessen
- Sluit aan bij de eindtermen in domein C, Aarde
- In te zetten voor NLT en naast uw lesmethode aardrijkskunde
- Aangevuld met praktische handleiding, clips in de Schooltv-beeldbank en een Teleblikdossier

Uitzenddata op Nederland 2 > 4 en 11 september 2008 van 9:30 - 9:45 uur
De bijbehorende handleiding met praktische informatie en kopieerbare werkbladen kunt u direct bestellen

dinsdag, augustus 26, 2008

Altijd IJsvrij? Symposium over klimaatsverandering.

Persbericht
De klimaatverandering is een feit. Het internationale panel van klimaatdeskundigen en ons eigen KNMI laten hierover geen twijfel bestaan. Vooral in het poolgebied smelten de ijskappen in hoog tempo. Op maandag 22 september organiseren de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en VU podium een middagsymposium, getiteld ‘Altijd IJsvrij?’.

Het symposium zal gaan over verleden, heden en toekomst van klimaatverandering. Een ingrijpende klimaatverandering als de huidige doet zich namelijk niet voor het eerst in de geschiedenis voor. Ook toen er nog geen sprake was van een grote CO2 uitstoot kon de aarde sterk verhit raken. En ook toen moesten mensen, dieren en planten zich aanpassen aan de veranderde omstandigheden.

Dr. Simon Troelstra, dr. Hans Renssen, dr. Willem Rasing en dr. Maarten Loonen gaan in op de effecten van deze abrupte veranderingen. Zullen de poolbewoners wegtrekken uit het poolgebied om elders een ijsvrij bestaan op te bouwen? Moeten ijsberen op zoek gaan naar een nieuwe leefomgeving? Kortom wat is de invloed van de huidige klimaatverandering op het leven op aarde.

Het symposium duurt van 13.30-16.30 uur en toegang is gratis. U kunt zich aanmelden door een of meerdere kaarten te bestellen.
Foto Derek Farr.

maandag, augustus 25, 2008

Globalisering: 'McDonald's all over the world' diashow

Door het aanwezig zijn van 'tags' (kernwoorden) bij Flickr die toegewezen zijn aan een foto door de maker- of willekeurig ander bestand, maar goed het gaat hier over foto's- kun je makkelijk zoeken op woorden, landen/ plaatsen (dan heet het een geo-tag) of begrippen en daar dan een foto-overzicht mee creëren.

De bekende fastfoodketen vind je (bijna) overal op de wereld en is daarmee een schoolvoorbeeld van het verschijnsel globalisering. Met als gevolg dat velen het westerse (lees: fastfood) eetpatroon overnemen en dus ook daar de nadelen van 'binnen krijgen'.
Bij Flikr kun je een diashow bekijken van wel 2000 foto's van verschillende Mc's in de wereld. Leuk om te raden welk land het is en vervolgens het verschijnsel globalisering er mee te verduidelijken. Dit is er een in China, waarschijnlijk Sjanghai.

De diashow

Foto van maripaydavid

zaterdag, augustus 23, 2008

Nr 34 : wat een week ....

Wat gebeurde er in deze week tot 22 augustus in de wereld?
Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.


Met afbeeldingen en video.
Week 34 2008

Archief

donderdag, augustus 21, 2008

Israël en Palestina in de klas

Achtergronden en didactische werkvormen. Via onze Belgische collega's van de VLA (Vereniging Leraren Aardrijkskunde) een uitnodiging voor jullie voor het bijwonen van een (vak-overstijgende) studiedag op zaterdag 4 oktober in Antwerpen. Naast het algemene deel in de ochtend met diverse sprekers o.a. een Palestijns ondernemer is er in de middag ook een aantal werkgroepen. Eén ervan is vooral gericht op geografen: Jeruzalem, een geëvolueerde Arabische stad in de actualiteit.
Elke deelnemer krijgt ook een cd-rom met daarop al het materiaal dat tijdens de studiedag aan bod kwam. Kosten 25 euro.

Meer info en inschrijvingsformulier

Het Grote Topospel

Voor het PO 6,7 en 8 (en de onderbouw van het VO) heeft Scala ('leuker leren') een 3 zijdig speelbord gemaakt waar je de topo van Nederland, wereld en Europa kunt oefenen met behulp van het spelelement. Leerlingen krijgen opdrachten waarmee ze het gebied onderzoeken en tegelijkertijd de topografie er van leren. De topo is gebaseerd op de CITO-lijst en meer.
Je kunt met z'n vieren spelen , maar er zijn ook varianten met teams en tweetallen mogelijk.

Iedere speler krijgt een geheime opdracht. Je reist over het spelbord om je doel te bereiken. Beantwoord vragen zodat je kunt reizen en tolgeld winnen. Daarmee kan je sneller vooruit én provincies of landen veroveren. Met een kanskaart heb je geluk of pech. Maar let op: je tegenstanders kunnen je opdracht dwarsbomen.

Het spel kost 35, 95 en vóór 15 oktober bestellen bij Scala is het 29,95.

Hebben???
De community verloot één spel onder (alleen) de leden. Meedoen? Stuur een mail vóór 28 augustus naar wereldvak at gmail punt com of naar de community met naam, schooladres en een originele uitleg waarom jij in aanmerking moet komen voor dit gratis spel.
Hendra Versteegde heeft inmiddels haar exemplaar in bezit. Veel plezier!

dinsdag, augustus 19, 2008

Interactief kaartmateriaal HDI in de VS

De Verenigde Staten van Noord- Amerika: ongekende mogelijkheden voor een eenvoudige krantenjongen. Dat is althans wat de beeldvorming ons doet (b)geloven.
Hoe staat het land er wat betreft 'human development' voor?
Wat scoort het land op het gebied van onderwijs, inkomen en gezondheid op de Human Development Index?
Op de laatste lijst van 2007 is het uit de top 10 gezakt (Nederland 6e plaats).
Er is nu ook onderzoek gedaan binnen de VS en dat heeft de staten onderling langs de HDI-lat gelegd. Dit heeft een flink aantal kaarten opgeleverd over 60 verschillende onderwerpen die te bekijken zijn op de website van het project en geeft een prima mogelijkheid om patronen op en relaties tusssen de staten te bekijken en te onderzoeken. Naast de eerder genoemde onderwerpen ook nog: transport, huisvesting, milieu, veiligheid en demografie.

Met behulp van te downloaden Excel- tabellen is er de mogelijkheid om de VS te vergelijken met de 'peer countries' d.w.z. landen die van een gelijk ontwikkelingsniveau zijn. Deze tabellen kun je evt. ook koppelen aan tabellen die je in je GIS software hebt staan (bv ArcvoyagerWereldwijs, Arcgis 9, AEJEE of ander pakket).

Naast het bekijken en gebruiken van de kaarten kun je ook nog 25 vragen invullen bij de Well-O-Meter en je eigen HDI uitrekenen. Deze wordt vervolgens in kaart gebracht zodat je die kunt vergelijken met de onderzochte groepen. Ik scoorde bv. veel hoger dan New York CD 14 (Census District 14)........

Kaartje: energiegebruik per staat 2004 in de VS

Docente reist naar India

Op 15 september 2008 vertrekt Iris De Roo voor een zestal maanden naar India, het Anantapur district, het minst ontwikkelde deel van het land.
Na enkele reizen door Latijn-Amerika en Oceanië, voelde ze de behoefte haar reizen te combineren met vrijwillige ontwikkelingshulp. Via de NGO SEDS hoopt ze als leerkracht een bijdrage te kunnen leveren aan de coördinatie van het onderwijssysteem én les te geven aan de leerlingen op de campus van Mekalapalli.
Dit project kan gesteund worden door een poster of postkaartje te kopen. Haar reis kan je via haar weblog volgen.

zondag, juli 27, 2008

Pas op , ze smelten de polen!

Smelt het noordpoolijs dit jaar?
Het is spannend met het zeeijs in het gebied van de noordpool. Mogelijk is de noordpool eind deze zomer ijsvrij. Ook het KNMI houdt de toestand nauwlettend in de gaten. Het NOS journaal besteedt deze week dagelijks aandacht aan het smeltende poolijs.
Er is een eigen weblog die het onderzoek volgt. Ook kun je dagelijks de dikte van het ijs bekijken.

Met dank aan Hendrik Elzinga voor de tip.