maandag, juni 23, 2008

Spiegelzee: vanaf 18 juli

120 meter beneden en 6 meter boven NAP, dat is wat Spiegelzee wil laten zien. Een samenwerkingsverband van o.a. TU Delft, TNO en Rijkswaterstaat.
Er is een paviljoen gebouwd op het strand van Katwijk en daar kun je zelf ervaren hoe het is om zo laag en/ of zo hoog t.o.v. het NAP te zijn. Op deze wijze krijg je informatie over het verleden, heden en toekomst van onze zeespiegel. Bekijk bv. korte film 'Natte voeten' of lees de wetenschappelijke toelichting op de website.

De officiële opening vindt plaats op 18 juli. De bouw start op 28 juni, dan is er ook nog een interessante discussie in de vorm van een debat over zeespiegelstijging waarbij o.a. Salomon Kroonenberg aanwezig zal zijn en kun je de Geotruck bezoeken.

Aanmelden bij de organisatie.

zondag, juni 22, 2008

Kaartvraag: wat moet er bij deze legenda worden ingevuld?

Al weer een tijdje geleden kwam ik deze tegen.
Moest wel even nadenken wat het ook alweer was.

Wat denken jullie?


Ik weet het inmiddels weer.....

1= , 2= , etc. ?

woensdag, juni 18, 2008

Atlas van UNEP: Afrika verandert ecologisch drastisch

Het rapport van de UNEP (milieuprogramma van de VN) is in de vorm van een atlas uitgebracht met daarin de grote veranderingen die plaatsvinden in de natuur van dit continent.
Afrika beslaat twintig procent van het totale landopppervlak van onze aardbol, heeft 965 miljoen inwoners en door de grote bevolkingsgroei ontstaat een steeds grotere druk op de natuur, milieu en grondstoffen. Het rapport brengt dit in kaart m.b.v. van o.a. Remote Sensing verschilbeelden.
Zo verdwijnen er gletsjers, meren , bossen en groeit de woestijn.
De atlas biedt enorm veel kaartmateriaal (150), tabellen, grafieken, foto's (300) en informatie over dit continent en laat goed zien waar het mis gaat. Gelukkig laat het ook zien waar het goed gaat en actie wordt ondernomen (Niger: aanplanten van bossen).
De drie hoofdstukken zijn gratis te downloaden in PDF en geeft mogelijkheden genoeg om er zelf iets mee te doen in de vorm van lesmateriaal.
Tevens is er een interactieve atlas op het web waar je al klikkend verschilbeelden en informatie krijgt te zien van belangrijke ecologische probleemgebieden.

Naast dit alles is er nog meer te vinden zoals (Powerpoint)presentaties, posters etc.

Foto: verschilbeeld Chadmeer 1987 (links) en 2007 (rechts)

zaterdag, juni 07, 2008

Unie van Zuid-Amerikaanse Naties

Europa heeft de EU en nu heeft Zuid- Amerika haar UZAN. Net als de EU komt er op den duur (15 jaar) een gemeenschappelijke munt, parlement en paspoort voor de deelnemende landen.
Op 23 mei jongstleden werden de nodige formele handtekeningen geplaatst en is de unie een feit.
Twaalf landen doen mee: Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Suriname,Guyana , Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela. Panama en Mexico waren er wel bij maar tekenden (nog) niet. Ook staat het lidmaatschap open voor de Cariben.
Binnen 10 jaar zullen voor de meeste goederen geen invoertarieven meer gelden. Voor personen is er vrij verkeer.
Uitzondering zal Frans-Guyana blijven omdat dat land formeel onder Frankrijk valt en dat geldt ook voor de Falklandeilanden , de South Georgia- en de South Sandwich Islands die onder Groot- Brittannie vallen.
Zo ontstaat een markt van ruim 380 miljoen inwoners en is de UZAN een belangrijke economische speler op de wereldmarkt.

Deze samenwerking komt overigens niet uit de lucht vallen, er was al een tweetal voorlopers Mercosur en Andesgemeenschap. In feite zijn deze samengevoegd tot de UZAN.

Inventarisatie digitaal leermateriaal VO

Bericht
Kennisnet voert een inventarisatie uit naar digitaal leermateriaal dat in de praktijk van het onderwijs wordt gebruikt. Als docent bent u de belangrijkste bron voor informatie over het aanbod en het gebruik in de school. Het doel is om de docenten in de toekomst te helpen met een overzicht van beschikbaar digitaal leermateriaal.

Kijk voor een filmpje waarin Toine Maes, directeur van Kennisnet, uitlegt waarom we de inventarisatie uitvoeren.
We willen u daarom vragen deel te nemen aan deze inventarisatie door het invullen van een on-line vragenlijst.

vrijdag, juni 06, 2008

Update : actie examen VWO

De brief is verstuurd. Met dank aan allen die hebben gemaild en het formulier hebben ingevuld!
Hieronder onverkort de brief:

Geachte leden van de examencommissie,

Hierbij ontvangt u de protestbrief over het VWO examen aardrijkskunde die ondergetekenden hebben opgesteld en voorgelegd aan onze collega's van de community aardrijkskunde.
Wij hebben in korte tijd 240 reacties gekregen.
Daarmee vertegenwoordigen wij naar schatting 6.000 leerlingen (van de ruim 15.000 leerlingen VWO die examen in aardrijkskunde hebben gedaan), uitgaande van een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen per docent. Uiteraard gaat het uitsluitend om docenten die dit jaar in 6VWO lesgeven. Wij hebben met onze actie lang niet alle collega's kunnen bereiken omdat niet iedereen lid is van de community aardrijkskunde. Een groot deel van de 240 reagerende docenten had de behoefte om een opmerking aan hun steunbetuiging toe te voegen. Wij sturen deze opmerkingen onverkort mee om u te laten inzien welke emoties het aardrijkskunde examen VWO bij zowel docenten als leerlingen heeft losgemaakt. Het moge duidelijk zijn dat er op dit examen veel aan te merken valt en dat veel leerlingen gedupeerd dreigen te worden. Overigens blijkt uit veel reacties ook flinke onvrede over het aardrijkskunde examen voor het HAVO. Onze actie beperkt zich echter tot het VWO, maar wij willen u toch graag ook attenderen op het feit dat er veel bezwaren zijn aan te voeren tegen het HAVO examen. U heeft ongetwijfeld via het programma Wolf kennis genomen van de erbarmelijke resultaten van onze leerlingen. U zult wellicht ook onaangenaam verrast zijn door deze resultaten.
U heeft de sleutel in handen om de schade te beperken. Wij gaan ervan uit dat u daar gebruik van maakt!
CC naar LAKS, KNAG en Inspectie

Bedankt ook: Eric Nieuwenhuizen van het Erasmus College, en Arnold Schilt van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum voor jullie voortrekkersrol.

Afbeelding: CEVO! Wakker worden!!!!!
Bron

dinsdag, juni 03, 2008

DJA on Wheels: win een bus met wetenschappers op school

Persbericht
In november vindt ihkv 200 jaar KNAW een geweldig project plaats. De Jonge Akademie on Wheels, een bus met 30 topwetenschappers, bezoekt dan vijf nog te selecteren scholen, onderbouw VO, voor een compleet verzorgde wetenschapsdag. Scholen kunnen een bus winnen door een klas een van drie (korte) wedstrijdopdrachten te laten doen en het resultaat in te
zenden. De wedstrijdopdrachten sluiten aan bij biologie, verzorging, geschiedenis, Nederlands, ckv, aardrijkskunde.

Een bus vol bevlogen wetenschappers van De Jonge Akademie bezoekt in het najaar van 2008 vijf scholen. Rondom het thema eten dagen zij leerlingen in de onderbouw vmbo, havo en vwo uit om na te denken, vragen te stellen, te onderzoeken, samen te werken, te experimenteren en uit te leggen. Teams van leerlingen nemen het tegen elkaar op in workshops, een estafette,
experimenten en krijgen, onder leiding van DJA-on-Wheelspresentator Victoria Koblenko, een spetterende kijk in de wereld van de wetenschap.

De Jonge Akademie (DJA) bestaat uit 70 jonge toponderzoekers uit alle wetenschappelijke disciplines. De leden hebben zich in het verleden onderscheiden door het doen van origineel en vaak grensverleggend onderzoek.

Alle middelbare scholen in Nederland kunnen meedingen naar een bezoek van een van de vijf DJA on Wheels-bussen. Om met uw leerlingen mee te dingen naar een busbezoek moeten de leerlingen een van de drie korte wedstrijdopdrachten maken en inzenden VOOR het begin van de herfstvakantie, oktober 2008.

Kijk voor meer informatie en/ of om de wedstrijdopdrachten te downloaden.

maandag, juni 02, 2008

Examen VWO : docenten starten klachtenactie naar CEVO

Twee docenten en de Community Aardrijkskunde zijn naar aanleiding van het afgelopen examen een actie gestart om het CEVO (maar weer eens) duidelijk te maken dat het (weer) geen goed examen was. Ook gezien het grote aantal reacties in het forum, is het zaak de verantwoordelijken duidelijk de maken dat het niet goed is voor de status van vak om een examen te maken dat zowel bij leerlingen als bij docenten slecht overkomt. Ook bij de Havo zijn er erg veel vraagtekens en klachten over het examen!
Natuurlijk zijn de intenties van de CEVO niet om per definitie een slecht examen te maken, maar van de gemaakte fouten wordt zo te zien niet geleerd.
Op de volgende links kun je de brief met (inhoudelijke) klachten lezen die Eric Nieuwenhuizen en Arnold Schilt hebben opgesteld en naar CEVO, KNAG en inspectie gestuurd en het formulier waarmee je je steun kunt betuigen aan de actie.
Update: nog meer actie
Brief
Formulier