maandag, januari 31, 2011

Mysteries...meedoen?

Enthousiast over David Leat en Leren denken met Aardrijkskunde?
Ik ook!

Voor mijn onderzoek naar het werken met mysteries en de effecten daarvan op het leggen van geografische relaties, ontwerp ik een viertal nieuwe mysteries die ik uit wil (laten) proberen in lessen, om te kijken wat de meerwaarde van deze boeiende werkvorm is op het geografisch denken. Dit doe ik in samenwerking met onze prof.dr. Joop van der Schee. De bedoeling is om het te laten uitmonden in een artikel in Geografie, om zo bij te dragen aan de didactische verrijking van het aanleren van de geografische werkwijze 'leggen van relaties' en 'plaatsen in de geografische context'.

Het onderzoek richt zich op havo-4 en ik zoek scholen die tenminste twee parallelklassen havo-4 aardrijkskunde hebben. Doe je mee, dan ben je meteen in bezit van nieuwe mysteries over de eindexamenonderwerpen Wereld en Aarde.
Kar@calvijncollege.nl

zondag, januari 30, 2011

Kickoff GLOBE meetcampagnes

Leraren en leerlingen leren op deze dag van de GLOBE wetenschappers hoe ze kunnen helpen met het doen van wetenschappelijk onderzoek naar Natuurkalender, Water en Bodem.

Gedurende de meetcampagnes voeren de leerlingen zoveel mogelijk metingen uit en plaatsen deze in de GLOBE database. Door de concentratie van metingen in één periode worden wetenschappelijk waardevolle gegevens verkregen die meer inzicht geven in de samenhang tussen natuur, milieu en klimaatverandering. Tijdens de meetcampagnes wordt online feedback gegeven op de meetresultaten van de leerlingen door de GLOBE wetenschappers. Aan het einde van de meetcampagne kunnen leerlingen hun resultaten presenteren tijdens de GLOBE leerlingenconferentie en kunnen zij in discussie gaan met de GLOBE wetenschappers!

Meer informatie

Het vindt plaats op 4 maart 2011, locatie: RIVM (Bilthoven)

Het is bedoeld voor: Docenten, leerlingen (VO), NME centra, wetenschap en techniek centra. Met name voor: Aardrijkskunde, Biologie, Digitaal leermateriaal, Engels, Natuurkunde, Scheikunde, Tweetalig onderwijs.
De deelname is gratis.

Om mee te doen moet je school lid zijn van GLOBE. Aanmelden kan gratis.

zaterdag, januari 29, 2011

Beeld in Kaart: filmpjes per locatie

Beeld en Geluid is bekend van het beeldmateriaal uit het Nederlandse TV archief. In samenwerking met Kennisnet is er nu een beta versie uitgebracht van een site die de filmpjes op een kaart localiseert: Beeld in Kaart. voor aardrijkskunde.
Zo zie je in één oogopslag waar- en hoeveel filmpjes er in Nederland te vinden zijn. Klikken op de icoontjes geeft dan een overzicht van de aan die plaats gekoppelde beelden.
Het is nog een betaversie, dus er moet nog wel wat aan gebeuren. Zo zijn er wel erg veel oude beelden die niet echt geografische importantie hebben. Daar moet nog wel het een en ander aan redactie over heen gaan. Zo kun je een bus door Beekse Bergen (het park) zien rijden. Nou niet echt geografisch interessant.

Daarentegen staat wel het een en ander over de Watersnoodramp op de kaart. Kortom rijp en groen staat door elkaar. Wel een goede manier om bronnen te ontsluiten want steeds vaker gaat de kaart een rol spelen in het visualiseren van data!!
Kortom neem eens een kijkje en mail de makers met op- en aanmerkingen. Dat hebben ze graag: info@beeldinkaart.nl

Week 03: La Nina

Wat gebeurde er in deze week tot 21 januari in de wereld?
Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 03 2011 (klik hier)
Archief

donderdag, januari 27, 2011

Climate ExChange: lespakket over klimaatverandering
Klimaatverandering is een abstract onderwerp en voor veel leerlingen droge stof. Plan Nederland heeft daarom een lespakket ontwikkeld waarin jongeren zelf aan de slag gaan met het onderwerp. Lees meer over het lespakket op de website.

Door op een aansprekende manier inzichtelijk te maken wat de effecten van klimaatverandering zijn voor het dagelijks leven van mensen in Nederland, maar ook in ontwikkelingslanden, worden leerlingen geënthousiasmeerd om zelf met klimaatoplossingen aan de slag te gaan.

Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van filmpjes, veel doe-opdrachten en een rollenspel. Ook komen ze via een internet webplatform in contact met leeftijdsgenoten in o.a. Malawi, Kenia en Senegal. Zo horen de jongeren van elkaar wat voor real-life effecten klimaatverandering heeft op hun leven.

(bron Plan Nederland nieuwsbrief)

Dat er over de klimaatverandering de nodige discussie bestaat kun je hier lezen:


Marcel Crok, 2010. De staat van het klimaat. Een koele blik op een verhit debat. Paradigma, Amsterdam, 333 pp. ISBN 978 90 499 6040 7, NUR 740.

Bijbehorende website:
http://www.staatvanhetklimaat.nl/

of/ en

de even relevante website is die van Rob de Vos:
http://www.klimaatgek.nl/cms/

NLT conferentie: 17 maart 2011

Op donderdag 17 maart 2011 vindt de vijfde landelijke conferentie NLT plaats, getiteld ‘NLT: schakel tussen VO en HO’, in De Reehorst te Ede. Hoofdspreker is Spinozaprijswinaar 2009 prof.dr.ir. A. van den Berg van Universiteit Twente. Hij geeft een lezing over ‘Nanomedicijnen: kansen voor de geneeskunde’.
Deze keer staat de landelijke NLT conferentie in het teken van de verbinding tussen voortgezet en hoger onderwijs. Het programma is zo ingericht dat ervaren en niet-ervaren scholen aan hun trekken kunnen komen. Er zijn diverse workshops zoals over samenwerkingsvormen tussen voortgezet en hoger onderwijs (en bedrijfsleven), leerlijnen, toetsing en schoolexamens, en ontwikkelaars presenteren hun gecertificeerde modules en modules-in-ontwikkeling. Uiteraard zijn de regionale vaksteunpunten NLT aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. 
Het voorlopige programma van de conferentie vindt u hier (http://betavak-nlt.nl/extramenu/actueel/Agenda/NLT_conferentie_2011/)
De kosten bedragen € 130,00 per deelnemer (inclusief lunch en drankje).

woensdag, januari 19, 2011

Doe mee met de Aardrijkskunde Olympiade

Zoals elk jaar zijn in maart de voorrondes voor de Aardrijkskunde Olympiade. Test of uw leerlingen "examenproof" zijn. Een mooie uitdaging en goede voorbereiding maar bovenal voor geïnteresseerde leerlingen een uitgelezen kans om hun aardrijkskundekennis te etaleren.
De beste 18 leerlingen gaan door naar de finaleronde in Utrecht (6, 7 en 8 juni). Daar worden een theorietoets en een veldwerk gemaakt, daarnaast proeven de leerlingen vast aan het echte studentenleven in Utrecht.
De drie winnaars gaan door naar de Derby der Lage landen en spelen een prestigestrijd tegen onze Vlaamse geografenbroeders.
Meldt daarom voor 1 februari uw leerlingen aan via de website  of via de SLO bij Marian Bijkerk (m.bijkerk@slo.nl).

Op de site van de olympiade kunje ook de oude opgaven downloaden.

zaterdag, januari 15, 2011

Neerslagkaart van Australië en lessuggesties

De hoeveelheid neerslag in dit land is behoorlijk slecht verdeeld. Op deze kaart kun je per landsdeel inzoomen, verschilkaarten en meerjaren-overzichten raadplegen.
Zo is te zien dat Queensland het afgelopen jaar in sommige gebieden meer dan 1200 mm natter is dan anders.
De gevolgen van de recente zware regenval zijn duidelijk: overstromingen (satellietbeelden).
Over de oorzaken kun je hier informatie vinden en bij de Geobronnen

Dat Geo-informatie ook hier in een belangrijke rol kan spelen  in het geven van actuele informatie over de omgeving van Brisbane is goed te zien op deze kaart van Esri Australië.
De Geographical Association van Australië geeft docenten allerlei achtergrondnieuws en lessuggesties. Wellicht ook voor ons interessant...

vrijdag, januari 07, 2011

Dialectkaart van de VS

Mogelijk dat je met deze kaart je taal-collega's kunt uitnodigen voor een gezamenlijk project?

De kaart geeft de spreiding van dialecten aan gelet op de uitspraak van bepaalde klanken. Op grond van dit taal-criterium krijg je wel een bepaalde regionale indeling van de VS. Vergelijk die maar eens met deze die er al zijn. Welk dialect zal zich verplaatsen oiv migratiestromingen?

woensdag, januari 05, 2011

Gratis GIS data Groot- Brittannie bij OS

Voor de gebruikers van GIS bestaat de mogelijkheid om een mooie dataset te downloaden van GB. Op de site van Ordnance Survey (het Kadaster van GB) staat veel moois, waaronder GISdata in raster- tiff en shp formaat. Zeer gedetailleerd: infrastructuur, steden, kustlijn, administratieve grenzen etc. en het mooiste: het is gratis!
Het enige wat je hoeft te doen is een emailadres en naam op te geven en je krijgt een link toegestuurd.
Even unzippen en klaar.....

De downloadpagina van OS

Geen GIS software? Lees dan dit bericht.

Nascholing van KNAG KRING OOST 10 maart 2011

Beste collega's, Lio's en stagiaires,


Wij nodigen u/je uit om u/je op te geven voor de nascholing van KNAG KRING OOST op donderdagmiddag en avond 10 maart 2011.We hebben de volgende doelen:
* Workshops van leuke en nuttige aardrijkskunde lessen.

* Het elkaar ontmoeten: gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen en bijv. het uitwisselen van materiaal.

Maximum 30 deelnemers. Volgorde van betaling bepaalt de mogelijkheid van deelname.
Bestuur KNAG KRING OOST.
Meer info....

maandag, januari 03, 2011

Kennisbasis aardrijkskunde: wat moet een docent weten en kunnen?

De kennisbasis vormt een systematische beschrijving van de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden waarover de startbekwame tweedegraads docent beschikt. In de kennisbasis worden de vereiste (sub-)domeinen in kaart gebracht, toegelicht en van kenmerkende voorbeelden voorzien. De beschrijving is een informatiebron voor studenten, lerarenopleiders, vervolg- en vooropleidingen, het werkveld en de samenleving.

(Bron: /www.kennisbasis.nl)
Prima om online een overzicht aan te bieden van wat docenten zouden moeten weten en kunnen wanneer ze klaar zijn. Aardig om je eigen vaardigheden en kennis- na al wat jaartjes voor de klas- weer eens onder de loep te nemen. Kan ik dat ook nog allemaal of........

Nuttig zo'n overzicht of overbodig? Laat in een reactie weten wat je er van vindt!
Ga direct naar die van aardrijkskunde