woensdag, september 24, 2008

CEVO, 5 docenten aardrijkskunde en het examen : een verslag

Impressie bijeenkomst CEVO en 5 docenten aardrijkskunde
Maandagmiddag 15 september ’08

Eric Nieuwenhuizen, Arnold Schilt (initiatiefnemers van de actie VWO examen), Thom Vriends, Roger Cals (uitgenodigd om de delegatie breder te maken) én Machiel Pomp (die zelfstandig het examen aan de kaak had gesteld) zijn vanmiddag zeer welwillend door 2 CEVO vertegenwoordigers ontvangen (mevrouw M.Hielkema, Clustermanager maatschappijgerichte vakken en de heer A.Algra, secretaris havo en vwo van de CEVO.

Wij hebben onze grieven ten aanzien van het VWO examen 2008 in het bijzonder en ten aanzien van vrijwel alle examens VWO en HAVO in het nabije verleden in het algemeen breed uitgemeten. Juist ook de mondelinge toelichting bij alles wat we morrend aan het papier hebben toevertrouwd is goed ter harte genomen. Alle opmerkingen van collega's die de actie hebben gesteund hebben we overgebracht.

Het resultaat is dat het ongenoegen over de examens aardrijkskunde in volle omvang zichtbaar en hoorbaar is geworden. Dat is in het verleden niet in die mate gebeurd, terwijl daarvoor natuurlijk wel degelijk aanleiding was. Het is voor de CEVO duidelijk dat aan het examen aardrijkskunde veel kan en moet verbeteren. De situatie bij het centraal examen 2008 is niet alleen maar een incident. Het aanbrengen van verbeteringen zal een proces van de lange adem zijn, want je kunt de hele structuur natuurlijk niet van de ene op de andere dag veranderen. Met name in de manier van vragen kan veel worden verbeterd. Ook kan wellicht de geografische benadering wat meer concreet in de vragen tot uiting komen. In de Maartmededeling van de CEVO op Examenblad.nl staat elk jaar een e-mail adres van de CEVO, bedoeld voor vragen en opmerkingen van docenten over correctievoorschrift en opgaven. Vragen die via dit adres worden gesteld zullen in de regel binnen 24 uur worden beantwoord. In samenwerking met het KNAG komt er een pdf-bestand om vooral jonge collega's te helpen bij de voorbereiding op de examens en alles wat ermee samenhangt.

Tot slot het toekomstvisioen van de op de bijeenkomst aanwezige docenten: een interessant examen, dat leerlingen uitdaagt, dat uitblinkers de kans geeft hoog te scoren, waarvoor het zin heeft te leren, waarmee kennis en vaardigheden evenwichtig getoetst worden en waarbij docenten een helder en (zo) sluitend (mogelijk) antwoordmodel krijgen geleverd.


zondag, september 21, 2008

Zuidoost-Azië boek voor in de les


Voor de bovenbouw van het vwo is Zuidoost-Azië een eindexamenonderwerp geworden. Daarvoor is het volgende boekje erg aardig omdat het beelden schetst van de 11 Zuidoost-Aziatische landen (voor jezelf om te lezen, om voor de lessen te gebruiken, om leerlingen -delen- uit te laten lezen):

De olieprins en de opiumboer (reportages uit het verre oosten) van Robert Giebels. Prometheus/NRC Handelsblad, 2004, ISBN: 90 446 0502 X.

Marijke Smit
Boek: cliparts

Wereldburgerschap in het aardrijkskundeonderwijs

Voor onze master Geografie en Communicatie aan de UU zijn wij bezig met een klein onderzoek naar het gebruik van 'Wereldburgerschap' in het aardrijkskundeonderwijs. De Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) heeft Wereldburgerschap hoog op haar agenda staan en probeert scholen te stimuleren om het thema te verankeren in het onderwijs.
Wij zijn benieuwd in hoeverre u bekend bent met het thema Wereldburgerschap en of en op welke manier dit thema terugkomt in uw aardrijkskundelessen. Daarnaast vragen wij ons af welke verschillen er in dit opzicht zijn tussen de onderbouw en de bovenbouw, en tussen het VMBO, de HAVO en het VWO.
We hopen dat u wilt reageren op dit bericht, zodat wij een eerste beeld kunnen krijgen over hoe Wereldburgerschap leeft onder de aardrijkskundedocenten. Bij voorbaat bedankt!

Met vriendelijke groet,
Dries Heij, Michaël van Veen en Nelleke Wester

Redactie: om even op een rijtje te zetten waar Wereldburgerschap ook al weer over gaat kun je het document van de NCDO (PDF) nog even doornemen.

zaterdag, september 20, 2008

Maasvlakte 2 : lessen

Op 1 september jl. gaf de burgemeester van Rotterdam, Opstelten, het startsein voor de aanleg van de nieuwe Maasvlakte 2. Het belangrijkste argument om dit havengebied aan te leggen is natuurlijk dat Rotterdam de Europese nummer 1 wil blijven, nu en in de toekomst. Aangezien de jeugd de toekomst vormt heeft het projectbureau natuurlijk ook aan deze groep gedacht door er een paar lessen tegen aan te gooien. Deze zijn in de vorm van lesbrieven voor o.a. aardrijkskunde voor het PO en onderbouwVO gemaakt. Zelfs is er een speciale gelikte website voor deze doelgroep ontworpen. Helaas is nog niet alles online en kun je als docent op dit moment alleen de lesbrieven downloaden. De rest- interactief beeldmateriaal- moet nog komen.

Volgens de makers worden er verschillende kerndoelen gedekt. Dat laatste heb ik niet gecontroleerd, maar mochten er onder jullie lezers zijn die de lessen grondig hebben bekeken of gebruikt, graag hieronder een reactie. Wellicht goed om ook even de tegenstanders van het project eens aan het woord te laten......

De Waddenzeeschool geeft docententraining

Op 14 november organiseert Ecomare een training voor bovenbouwdocenten biologie en aardrijkskunde over de Waddenzeeschool.

Het programma omvat een kennismaking met de opzet van Waddenzeeschool en de onderzoeksopdrachten die leerlingen kunnen uitwerken, een waddenpracticum, een excursie met verschillende veldwerkactiviteiten en een café-meeting met vertegenwoordigers van belangengroepen waarbij interviewopdrachten centraal staan. De dag begint om 10.30 uur bij Ecomare op Texel. Het eindigt om 16.45 uur bij de veerboot. De kosten bedragen € 25,- waarvoor u een volledig verzorgde dag (incl. lunch) en een informatiemap krijgt.

Meer info....

zondag, september 14, 2008

Het vaklokaal aardrijkskunde op je eigen website?

Zoals je hiernaast kunt zien kunnen de berichten die in het vaklokaal worden geplaatst ook ergens anders zichtbaar worden gemaakt. Dit doe je met een zgn. 'widget'. Mac- gebruikers kennen dat wel en ook Vista van Windows heeft de mogelijkheid om deze kleine programma's op je eigen bureaublad te plaatsen.
Heb je een schoolwebsite met een pagina/ afdeling voor het vak aardrijkskunde dan kun je deze widget van hiernaast dus ook daar plaatsen en blijf je op de hoogte van de laatste berichten.
Het werkt heel simpel. Je klikt op 'Get widget'. Kies dan de code die je wilt- flash of javascript- 'copy' deze code en plak deze in de bron van je pagina ('body' in html termen) op de plek waar jij hem wil. Dat was het.

Zelf ook zo'n ding maken? Dan heb je alleen een RSS- feed nodig van een website - bv die van de RSS van deze weblog- en die gebruik je dan om bij Widgetbox je eigen widget te maken.

zaterdag, september 13, 2008

Wedstrijd :maak een les met online kaarten

De redactie van Online Kaarten en auteur Marc Buma van Reis om de wereld in 80 klikken organiseren een wedstrijd voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs én studenten aan de lerarenopleidingen.
Deelnemers maken een lesopzet waarin gewerkt wordt met online kaarten en virtuele globes, zoals Google Earth, Google Maps, Microsoft Live Search enzovoort.
Met deze wedstrijd zijn mooie prijzen te winnen. Bovendien komen alle bruikbare inzendingen in een openbare wiki te staan, zodat iedereen gebruik kan maken van de lessen.

Geen ervaring met deze programma's? Er is de mogelijkheid om een workshop (25 euro) te volgen.
Meer info....

Daarnaast kun je gebruik maken van een Nederlandstalige versie van Googlemaps: Quikmaps.
De handleiding is geschreven voor leerlingen.

Of maak een les bij dé GIS- website van Nederland: Edugis

Buzz the World: ontwikkelingssamenwerking online


Geen saaie lessen over armoede en ontwikkeling, maar online leren via filmpjes, foto’s en e-mails over het dagelijks leven van leeftijdgenootjes uit Zuid-Afrika, Guatemala en Ethiopië: dat is Buzz the World!
Dit online lesprogramma voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs laat leerlingen via allerlei opdrachten ontdekken hoe leeftijdgenoten elders leven en hoe zij zélf hun leefomstandigheden verbeteren. Buzz the World is vernieuwend, kant-en-klaar, geheel digitaal, gebruiksvriendelijk én gratis. Het is dé manier om jongeren bij ontwikkelingssamenwerking te betrekken. Het onderwijsdossier sluit aan bij de kerndoelen voor het leergebied ‘Mens en Maatschappij’.
Meld je aan. (gratis)

vrijdag, september 12, 2008

Bijeenkomsten: fossiele planten en/ of bouwen aan vrede in Afrika

21 september in Utrecht.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Gender Diversity Platform, Burundian Women Peace Network, Stichting Vond en Stichting Sundjata.

Op deze internationale dag voor de vrede zullen 8 vrouwen uit Darfur, de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi speciaal voor Afrikanen in Nederland vertellen over hun kijk op vrede in Afrika en vertellen over hun vrede- en verzoeningsactiviteiten. Deze conferentie wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Buitenlandse Zaken, CMC, Cordaid, ICCO, Melania, Stichting Haëlla, Oxfam Novib en WPP/IFOR.

Plaats: Utrecht, Hoogh Catarijne, Godebaldkwartier 74, Pax Christi, aanvang 14:00 uur.

Info: Annemarie@sundjata.nl, 06-21866552

Zaterdag 27 september
De Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) organiseert onder de naam Geologisch Activiteiten Centrum (GAC) een themadag Fossiele planten in het gebouw van "TNO-Bouw en Ondergrond" (Princetonlaan 6) gelegen in het universiteits-centrum De Uithof in Utrecht. Deze themadagen staan open voor iedere belangstellende!

Van 11.00 tot 16.00 uur geologische markt en lezingen
Meer info...

Landelijke wedstrijd profielwerkstuk

Persbericht (ingekort)
Op 21 april 2009 organiseert SLO voor de tweede keer de landelijke wedstrijd profielmeesterstuk.
Leerlingen uit álle profielen van zowel havo als vwo kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Zij worden uitgedaagd om het profielwerkstuk op te waarderen naar een meesterstuk. Een profielmeesterstuk is gemaakt in opdracht van een echte opdrachtgever of heeft een directe relatie met een vervolgopleiding.
In het profielmeesterstuk tonen leerlingen niet alleen aan inhoudelijk deskundig te zijn, maar ook over de competenties te beschikken die essentieel zijn voor een succesvol vervolg van hun opleiding in het hbo of op de universiteit.

Voor het beste havo-profielmeesterstuk en het beste vwo-profielmeesterstuk is een reischeque van 500 euro beschikbaar. Voor de nummers 2 en 3 zijn reischeques van resp. 250 en 100 euro beschikbaar.
Meer info....

woensdag, september 10, 2008

Project water wijst de weg

Groningse variant: Het water wijst de weg
In iedere provincie heeft een regionale erfgoedorganisatie het concept van Plan je Eigen Ruimte voor de eigen provincie uitgewerkt. Het Water Wijst de Weg is de Groningse variant. Het project is ontwikkeld door stichting Groninger WelVaart. Centraal staat het opnieuw inrichten van oude haventerreinen en gebieden rondom kanalen en rivieren.

In vroeger tijden ging veel vervoer, van goederen en mensen, over het water. Dankzij een fijnmazig stelsel van kanalen, rivieren en havens was bijna iedere stad en ieder dorp per schip te bereiken. In de loop van de twintigste eeuw nam het transport over de weg de rol van de scheepvaart over. Havens en kanalen verloren hun functie en werden gedempt. De omringende bebouwing verloederde.

Tegenwoordig willen veel gemeenten hun oude havengebieden opnieuw inrichten, als sfeervol winkelgebied, mooie woonlocatie of recreatiegebied. Via het project Het water wijst de weg worden scholieren gevraagd om hierover te adviseren. Ze moeten niet alleen rekening houden met de geschiedenis van het gebied, maar ook met de verschillende belangen die er spelen, bijvoorbeeld de belangen van omwonenden, ondernemers, toerisme, (verkeers)veiligheid, waterberging en natuur.

Het lesmateriaal bestaat uit een opdrachtpowerpoint, een uitgewerkt draaiboek met enkele werkbladen en achtergrondinformatie voor de docent. Groninger WelVaart zorgt ervoor dat de opdrachtpowerpoint en het draaiboek voor iedere school en iedere opdracht aangepast wordt.

Kosten
De introductieprijs voor het schooljaar 2008 – 2009 is € 50,- per school (meerdere klassen mogelijk). Daarbij is een aangepast draaiboek en een toegespitste opdrachtpowerpoint inbegrepen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van Groninger WelVaart, Iris Nutma, info@irisnutma.nl/06-28254415.

Vragen van leden: paleaomagnetisme, Bosatlas, VS- Mexico


Ik kreeg verschillende vragen van collega's. Ik plaats ze hier zodat als jullie antwoorden willen geven deze ook voor anderen te lezen zijn.

1 Kan iemand mij uitleggen waarom paleomagnetisme als bewijs kan gelden voor de platentektoniek?
Ompoling is in mijn ogen enkel bewijs voor sea-floor-spreading maar onvoldoende bewijs voor de platentektoniek. De magnetische gerichtheid van continentaal gesteente kan enkel verklaard
wordt via het onderzoek van de verplaatsing van de relatieve poolbanen.
Klopt deze redenering?
P. Overgaag


2 Een vraag die ik graag aan de community zou willen voorleggen. We gaan als school nieuwe bosatlassen aanschaffen. Dat kost nogal wat. Zijn er collega's in den lande die weten waar ik dit het beste zou kunnen doen?
Maarten Goezinnen


3 Ik ben op zoek naar documentaires over het grensgebied VS-Mexico. Ik was benieuwd of ..........de communityleden om te vragen of zij hierover tips hebben?
Ik behandel dit onderwerp bij havo 4.
Marieke van de Rijt


Antwoord geven doe je door onderaan dit bericht op 'reacties' te klikken.

Clipart

zondag, september 07, 2008

Week 35 in de wereld


Wat gebeurde er in deze week tot 29 augustus in de wereld?
Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.


Met afbeeldingen en video.

Week 35 2008

Archief

zaterdag, september 06, 2008

Nieuw vaklokaal aardrijkskunde Digischool

Mag ik jullie voorstellen het nieuwe vaklokaal aardrijkskunde! Na behoorlijk wat uurtjes van knippen en plakken en testen is het mij gelukt om de oude inhoud van het 2efase- en onderbouwlokaal onder te brengen in een site die werkt volgens het weblog- principe (zoals ook dit er een is). Op de servers van de Digischool is WordPress geinstalleerd en kunnen alle vaklokaalbeheerders zonder html-ssh-upload toestanden hun vaklokaal onderhouden.
Niet elk vak is klaar, maar dat gaat binnenkort gebeuren. Voordelen zijn o.a. één layout voor alle lokalen en een aantal herkenbare knoppen en er kunnen meerdere auteurs aan meeschrijven. Dus wil je af- en toe (vaak mag ook) berichten- tips over het vak kwijt voor alle leerlingen in Nederland.....mail dan via 'contact' bij het vaklokaal.
Primair is het lokaal bedoeld voor leerlingen uit het VO, maar ook docenten en collega's uit het PO en hun leerlingen kunnen hier zaken van hun gading vinden.

Overigens is er een redirect op de oude url geplaats zodat je automatisch wordt doorgestuurd naar de nieuwe.
Wat vinden jullie ervan? Missen jullie zaken? Graag hieronder op 'reacties' kllikken en typen maar...

Wereldsonderwijs: verslag van een reis

Van een communitylid:
Het afgelopen schooljaar heb ik een wereldreis gemaakt en afwisselend scholen bezocht, gastlessen gegeven, projecten bezocht van ngo's, etc. Voor mijn leerlingen heb ik een website gemaakt met verslagen van de landen waar ik geweest ben. De tekst die ik heb geschreven is een combinatie van geografische informatie over het land en een impressie van het dagelijkse leven van scholieren in het desbetreffende land. Via de verslagen kan je doorklikken op een link met foto's (incl. omschrijving).
Wellicht is de site ook bruikbaar voor Aardrijkskunde collega's buiten mijn school. Met name Zuidoost-Azië, Rusland en China kunnen interessant zijn als aanvulling op het reguliere aanbod van de leermethoden.

Jeroen Rijlaarsdam
Docent Aardrijkskunde Stedelijk Gymnasium Leiden

vrijdag, september 05, 2008

Nascholing VU en UU :overzicht

Cursussen Faculteit Geowetenschappen UU

 • Systeem Aarde (herhaling) HAVO-VWO Utrecht (UU)– 31 oktober 2008
  Info: j.beltmanATgeo.uu.nl

Cursussen Onderwijscentrum VU


 • GIS voor gevorderden (herhaling) VMBO-HAVO-VWO Amsterdam (VU) – 8 oktober 2008
 • GIS voor beginners (herhaling) VMBO-HAVO-VWO Amsterdam (VU)– 5 november 2008
 • Meer leren denken met aardrijkskunde (herhaling) VMBO-HAVO-VWO Tilburg– 13 november 2008
 • Verenigde Staten (herhaling) HAVO-VWO Amsterdam (VU)– 28 november 2008

  Informatie
  + inschrijfformulieren

Watwaswaar?
De Stichting STAP (Stichting Archiefprogrammatuur) heeft in samenwerking met een groot aantal erfgoedorganisaties een site laten ontwikkelen waarin enorm veel historisch materiaal is ontsloten over de eigen omgeving. Het kan gaan om historische kaarten, (lucht-)foto's, bouwplannen, enzovoorts. De informatie is eenvoudig door middel van de interactieve kaart op te roepen. Een aanrader voor het doen van onderzoek en profielwerkstukken, ook heel interessant om geografische ontwikkelingen te laten zien tijdens de les.
Watwaswaar?

woensdag, september 03, 2008

Katrina als spel

Samen met leerlingen van Canarsie High School (Brooklyn, VS) hebben game-designers een ’side-scrolling platform game’ gemaakt dat online gepeeld kan worden. Het spel kent diverse levels en je bent in het spel een Vivica Water een jonge vrouw die vanuit New York op zoek gaat naar haar moeder. Deze zit in New Orleans dat dreigt onder water te raken. Ze moet dan ook allerlei obstakels zien te vermijden en opdrachten uitvoeren voordat ze haar moeder heeft gevonden. Ondertussen leer je ook nog wat over de achtergronden van deze ramp. Wel in het Engels, maar dat is goed te volgen.

Zeker nu dit deel van de VS en de Cariben weer in het stormseizoen zijn aangeland is het spel erg actueel. Dus Katrina nu als spel en misschien Gustav en Hanna volgend jaar?
Meer info over de hurricanes

Het spel