zondag, november 30, 2008

Hoe hard staat het geluid bij jou?

RIVM heeft een mooie toepassing waarmee je online via het intypen van je postcode de hoeveelheid decibellen die bij jou gemeten zijn te weten komt.
Weg- vlieg en treinverkeer worden samen in één meetgegeven gestopt voor de postcode van elke plek in Nederland. Prima idee om niet alleen je eigen huis, maar ook de school eens te 'beluisteren'.

Omgevingsgeluid is geluid in het buitenmilieu afkomstig van zowel menselijke activiteiten (transport, bedrijven) als natuurlijke bronnen (zoals windgeruis, vogels, en regen). Wegverkeer, vliegverkeer en buren zijn de belangrijkste bronnen van geluid in de woonomgeving. Ook kan teveel geluid leiden tot verstoring van de geluidkwaliteit in natuur- en stiltegebieden.
(bron RIVM)

Omgevingsgeluid veroorzaakt door menselijke activiteiten kan leiden tot een scala aan effecten. Hinder en slaapverstoring zijn de meest voorkomende gezondheidseffecten. Gehoorschade treedt op na 8 uur blootstelling aan 80dB (stadslawaai).
Voor een compleet lijstje en andere info kun je kijken op de site van de Brabantse GGD

Interessant om te kijken waar je in de stad/ woonplaats de meeste kans op gehoorschade zou oplopen en waarom dat juist daar is.

zaterdag, november 29, 2008

Koopkracht 2008-09 in Europa in kaart

Onderzoek van GfK GeoMarketing naar de koopkracht in de verschillende Europese landen laat zien dat er nog steeds een behoorlijke oost-west tegenstelling te vinden is en dat er ook binnen de verschillende landen vaak regionale verschillen zijn.

Meer informatie per land is op hun website te vinden.

De kaart (zip) mag je gebruiken wanneer je de bron vermeldt.

Wereldburgers van SchoolTV

Persbericht
Een nieuw crossmediaal project van Schooltv voor de vakken aardrijkskunde, maatschappijleer en economie in klas 3 en 4 vmbo.
Wereldburgers bestaat uit drie televisieafleveringen, een online quiz en opdrachten in de handleiding. Aan iedere aflevering ligt één van de milleniumdoelstellingen ten grondslag.
Aansprekende persoonlijkheden, zoals Katja Schuurman en dj Tiësto brengen de maatschappelijke vraagstukken en problemen dichter naar de belevingswereld van uw leerlingen.

Uitzenddata Nederland 2: 4, 11 en 18 december van 10.00 tot 10.15 uur.

woensdag, november 26, 2008

Lang leve leren: onderwijs wereldwijd

Eén van de millenniumdoelstellingen is dat iedereen recht heeft op goed onderwijs. Over de hele wereld zijn mensen passievol bezig met onderwijs. In het boek 'lang Leve Leren' wordt een mooi overzicht geboden van een aantal plekken in de wereld waar dat leren plaatsvindt o.a. Ethiopië, Polen en Nederland.

Het wordt uitgebracht door de stichting Eduhulp en de netto-opbrengsten van het boek gaan naar de bouw van een school in Ethiopië.
Je kunt online door het hele boek bladeren en genieten van de passie en de mooie foto's.
Bestellen via de stichting.

dinsdag, november 25, 2008

Globalisering in de lucht

Elk geel puntje stelt een vliegtuig voor en één etmaal lang zie je alle vliegbewegingen op aarde als stroom voorbij komen. Opvallend dat Afrika er flink buiten valt en de Triade erg duidelijk aanwezig is. Daarnaast zie je ook het verschil in dag en nacht.




Hier ook in hoge kwaliteit te bekijken en via Hans van Drunen ook een download in hoge kwaliteit.

donderdag, november 20, 2008

Geo-informatie in de praktijk: BAG

Met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen wil de overheid één grote databank maken waarin alle versnipperd aanwezige gegevens over een adres of gebouw samen worden gebracht. Daarmee wordt de locatie, het object het uitgangspunt.
Het klikken in de kaart op een huis in een straat levert dan alle informatie over dat adres bv is er huursubsidie, welke vergunningen zijn er verleend, hoeveel bewoners etc. Dat kan zorgen dat gegevens uit 30.000 (!) verschillende systemen samenkomen op één punt. Het zorgt voor enorme voordelen in het beheren en uitvoeren van beleid bij bv. gemeentes. Dat invoeren van deze (gestandaardiseerde) data wordt overigens verplicht voor alle overheden en is inmiddels wettelijk vastgelegd. Alle gemeenten moeten aangesloten zijn op 1 juli 2009. Vlaardingen had de eer om de eerste te zijn.
Naast al deze gegevens kunnen ook nog eens ander geo-informatielagen op de BAG worden gelegd, zoals de gegevens van het CBS en Kadaster of luchtfoto's, hoogtekaarten etc. Kortom een Geografisch Informatie Systeem (GIS) is onontbeerlijk om alle informatie op een juiste manier zichtbaar te maken en te analyseren.

Een voorbeeld:

Een brandweercommandant is op weg naar een uitslaande brand. Hij heeft behoefte aan goede informatie. Zijn er wegomleidingen op weg naar de brand? Wat voor gebouw staat in brand? Wat is er in het gebouw gevestigd? Zijn er gevaarlijke stoffen in opgeslagen? Woedt de brand naast een verzorgingshuis? Op dit moment is het onmogelijk om al deze vragen te beantwoorden in de korte tijd die de commandant op weg is naar de brand. Gegevens kunnen niet worden vergeleken, zijn moeilijk te ontsluiten en soms niet beschikbaar. Met het stelsel van basisregistraties en duidelijke afspraken is betere ontsluiting van relevante informatie mogelijk. Dat is essentieel voor een betere dienstverlening door de overheid. Bijvoorbeeld bij het blussen van branden, waardoor levens gered kunnen worden. (Bron)

Dat het koppelen en standaardiseren veel voordelen biedt is duidelijk, zeker voor de overheid en haar ambtenaren. Maar hoe zit het met ons, de burgers? Lijkt het niet teveel op 'Big Brother'?
Feitelijk is er niets nieuws, want alle gegevens zijn al ergens bekend en opgeslagen alleen worden ze nu gekoppeld en op één plek samengebracht. Maar toch.....

In het onderstaande (promo)filmpje worden de BAG voordelen belicht. Aardig om te zien dat geo-informatie (of Geo- ICT) duidelijk zichtbaar wordt gemaakt. Geografie en de computer, kan wat worden toch? Zouden we in het onderwijs er gebruik van mogen maken?

Meer info over BAG.

3FM Serious Request: actie en lesmateriaal

Met Serious Request halen drie dj's van radiostation 3FM geld op voor het Rode
Kruis. Het goede doel van dit jaar: vluchtelingenhulp. Schooltv biedt online
lesmateriaal aan over dit thema.


Het lespakket is tot stand gekomen in samenwerking met 3FM en het Rode Kruis.
U kunt het online lesmateriaal inzetten als aanvullende stof voor maatschappijleer, economie, aardrijkskunde en CKV in de onder- en middenbouw vmbo, havo en vwo. Het lespakket bestaat uit opdrachten, een presentatie en een richtlijn om zelf een actie voor Serious Request op te zetten. In combinatie met het informatie- en beeldmateriaal op Eigenwijzer.nl vormt dit een kant-en-klaar lespakket.
Het online lesmateriaal kunt u kosteloos downloaden

Kromme komkommers en wrattige wortels: EU

Persbericht
Met een subsidie van de Europese Unie ontwikkelt de CED-Groep Europa in het nieuws: zes lessen over Europese onderwerpen die uitmonden in een debat. De lessen verschijnen met een frequentie van ongeveer een keer per maand vanaf 18 november. Steeds wordt daarbij een actuele invalshoek gekozen.
De eerste les met als thema 'handel' gaat bijvoorbeeld over de gewijzigde regelgeving rondom de grootte en vorm van groente en fruit (de kromme komkommmer en de wrattige wortel). Andere thema's zijn: veiligheid in de EU, het milieu en de dieren in de EU, wie is er de baas in de EU, naar school in de EU en de buren van de EU.
Het materiaal is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs en is er op twee moeilijkheidsniveaus. Het B-niveau is er voor klas 1-2 vmbo; het c-niveau is er voor 1-2 havo/vwo en 3 en 4 vmbo.
De lessen bieden steeds een tekst, waarna de leerlingen aan de slag gaan met de woorden uit de tekst, de tekst schematiseren en zich een mening vormen over het onderwerp van de tekst. Ook worden groepjes leerlingen 'expert' op een bepaald thema. De lessenserie mondt uit in een debat, waarbij de experts hun kennis inbrengen en in discussie gaan met lokale en Europese politici. Dit debat kan op de eigen school plaatsvinden, maar de school kan ook meedoen aan een groot debat in mei 2009 in Rotterdam. Bij de lessenserie komen aanwijzingen om de leerlingen voor te bereiden op zo'n debat.

Meedoen?

Meld u aan via een e-mail met daarin uw naam, schoolgegevens en e-mailadres aan bij europainhetnieuws@cedgroep.nl. U ontvangt dan een inlog en wachtwoord voor de website waar u alle materialen gratis kunt downloaden. Op deze website komen overigens meer aanvullende zaken die het project nog boeiender maken. Zo zullen Europarlementariërs regelmatig een stelling plaatsen en reageren op bijdragen van leerlingen, en kunnen leerlingen communiceren met scholieren uit andere Europese landen.

zondag, november 16, 2008

Week 45........wat gebeurde er?

Wat gebeurde er in deze week tot 7 nov in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.


Week 45 2008

Archief

foto: www.guardian.com

zaterdag, november 15, 2008

Zwerfstenen met vuursteen

De Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) organiseert onder de naam Geologisch Activiteiten Centrum (GAC) een aantal themadagen over geologische onderwerpen in het gebouw van "TNO-Bouw en Ondergrond" (Princetonlaan 6) gelegen in het universiteits-centrum De Uithof in Utrecht. Deze themadagen staan open voor iedere belangstellende!

Op zaterdag 22 -11 zijn de 'zwerfstenen met vuursteen' aan de beurt:

11.30 – 12.15 “De veelzijdigheid van vuursteen” door Jan Weertz.

14.00 – 14.45 “Noordelijke vuursteen; soorten, herkomst en bewerking” door Jaap Beuker.

15.15 – 16.00 “Fossiele inhoud van vuursteen” door Harry Huisman.

En er is een geologische markt.
Meer info

dinsdag, november 11, 2008

Geocoder: plaatsbepaling in lat en long

Tiny Geo- coder is waar ik op heb zitten wachten: eindelijk een online webtool waarmee je door het intypen van een adres een coördinaat krijgt in lengte- en breedtegraden. Ze bestonden al wel , maar nog niet voor bv. Nederland. Hiermee kun je bv. een reeks van adressen van bv een winkelketen in kaart laten brengen in bv een GIS of Google Earth, Quikmaps en daar dan een analyse op los laten.
Liggen ze geclusterd, aan de rand van of......en waarom zou dat zo zijn?
Ik heb bv de coordinaten 51.8654278,5.1221999 op bovenstaande voorbeelden losgelaten die ik kreeg door het adres (Herwijnen,Nieuwe Steeg 74) van het Geofort in te typen- ga ik toevallig voor een bijeenkomst morgen naar toe - en de resultaten zijn zeer bevredigend. Links Quikmaps.
Probeer maar eens uit met een eigen adres en plak dat in het 'vliegen naar..' veld van Google Earth. Puzzeltocht?

Binnenkort publiceert het vaklokaal van de Digischool een tool waarmee je online postcodes - 6! - kunt omzetten naar X-Y coördinaten. Ik heb een test gedaan met een ledenlijst van een tennisclub met 1800 leden en dus evenzoveel postcodes. Hiermee kun je stippenkaart maken in een GIS, zoals ArcvoyagerWereldwijs, Arcgis etc. op de wijk- en buurtenkaart van het CBS. Leerlingpopulaties kun je zo snel in kaart brengen.

donderdag, november 06, 2008

Week 44: welke steden lopen gevaar?

Wat gebeurde er in deze week tot26 september in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.


Week 44 2008

Archief


Kaart: plaatsen die gevaar lopen bij toekomstige zeespiegelstijging volgens Verenigde Naties rapport (zie week)