woensdag, september 29, 2010

Educatief Amsterdam: aardrijkskundelessen op maat

Allerbeste docenten aardrijkskunde in het Amsterdams onderwijs en geografen daarbuiten,

Mijn naam is Leo Tjoelker, educatief ondernemer, en ik ben per 1 augustus jongstleden éénpitter onder de naam ‘Educatief Amsterdam’. Naast leerlingcoaching bied ik ook educatieve activiteiten (o.a. veldwerk, excursies en diverse uitjes) en (ontwikkeling van) lesmateriaal aardrijkskunde aan. Als voormalig docent aardrijkskunde in het Amsterdams onderwijs is het overgrote deel van het lesmateriaal en de educatieve activiteiten uiteraard aardrijkskundig getint.

Mijn website http://www.educatiefamsterdam.nl/ is sinds kort online en ik nodig u uit om deze te bekijken. Onder ‘Vrij lesmateriaal’ treft u gratis en onbeperkt aktuele lesopdrachten aardrijkskunde aan. Een voorbeeld is een les over ‘Roma in Europa’ inclusief een opdrachtblad voor leerlingen en een antwoordblad. Op 10 oktober vinden er grote staatshervormingen plaats op de Nederlandse Antillen. Hieraan gekoppeld zal binnenkort een ‘les Nederlandse Antillen’ verschijnen op de site. Naast dit gratis aanbod bied ik ook commerciële diensten en lesmateriaal aan. Kijk er vrijblijvend naar en wellicht kan ik u van dienst zijn.

Hartelijke groet, wellicht tot kijk.
Leo Tjoelker
e-mail: tjoelkerleo@hotmail.com (per 15 oktober óók info@educatiefamsterdam.nl)

Gratis project ‘Naar nieuwe energie’

Persbericht
Kadootje van buiteNland: actueel project
Hoe bereiden we ons voor op een toekomst waarin energie niet meer vanzelfsprekend is? Om deze vraag te beantwoorden is bij de aardrijkskundemethode buiteNLand een actueel project ontwikkeld over energietransitie (de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen). De makers van buiteNLand willen onderwijs over energietransitie en energiebeleid stimuleren. Daarom bieden zij het project ‘Naar nieuwe energie’ gratis aan alle VO-scholen in Nederland aan.

Zelf aan de slag met het energietransitiemodel
Extra interessant: in dit project wordt gebruik gemaakt van het online energietransitiemodel (ETM). Dit rekenmodel brengt de kosten en het energieverbruik in kaart als gevolg van keuzes in energiebeleid.
Het ETM is ontwikkeld door Quintel Intelligence, met medewerking van partners zoals GasTerra, Natuur en Milieu, Philips en Shell. Uniek is dat leerlingen nu met dezelfde gegevens kunnen werken als beleidmakers!

Project ‘Naar nieuwe energie’ nu online
Het project ‘Naar nieuwe energie’ is geschikt voor niveau 3 havo/vwo. Het laat leerlingen kennismaken met het energietransitiemodel. Vervolgens gaan zij zelf het energiebeleid tot 2040
vormgeven met gebruik van data uit het model. U benadert het project eenvoudig via de website
Klik op de banner ‘Naar nieuwe energie’ en u komt vanzelf bij het project uit.
Einde persbericht

woensdag, september 22, 2010

Week 36: aardbevingen, gorillavlees en stormen

Wat gebeurde er in deze week tot 10 september in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 36 2010 (klik hier)
Archief

Foto: Christchurch, nieuwe breuklijn door aardbeving (bron)

Gratis: lezing Amerikaanse immigratie en integratie voor in de les

De Quincy Club van het John Adams Institute biedt ook dit ieder jaar weer een serie lezingen aan over de Amerikaanse geschiedenis, bestemd voor de hoogste klassen van HAVO en VWO. Amerika kenner en auteur Frans Verhagen zal de scholieren dit jaar opnieuw meenemen op een historische en tegelijk actuele reis door de geschiedenis van de Amerikaanse immigratie en integratie. De lezing zal deze geschiedenis, lopend tot de dag van vandaag, direct koppelen aan een van de meest actuele onderwerpen in de Nederlandse samenleving: de integratie van onze eigen immigranten.
Het John Adams Institute biedt twintig lezingen kosteloos aan. Indien u geïnteresseerd bent in een gratis lezing dan dient u uw school zich uiterlijk 28 september daarvoor op te geven.

Het verhaal wordt ondersteund met historisch beeldmateriaal en is toegesneden op de interesses van deze leeftijdsgroep. Een groot deel van het tweede uur wordt besteed aan discussie met de leerlingen over het onderwerp en de ontwikkelingen in Nederland op dit terrein.
 
De lezingen worden aangeboden in de maand november, direct na de herfstvakantie. Ze nemen twee lesuren in beslag (in principe van 50 minuten), met een pauze van vijf á tien minuten. Vanwege de discussie in het tweede deel, die een inherent onderdeel is van de lezing, moeten we het aantal deelnemers beperken tot maximaal 65 leerlingen per lezing. Alleen 5 en 6 VWO en 5 HAVO komen in aanmerking.

De praktijk heeft geleerd dat de lezingen passen in heel verschillende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en engels.  Frans Verhagen kan de lezingen ook in het Engels geven, als onderdeel van een Engelstalig onderwijsprogramma.

Om deze serie landelijk te kunnen organiseren plannen we de lezingen zo dat ze ’s ochtends om negen of tien uur kunnen beginnen en ’s middags bij voorkeur om één uur. We proberen de lezingen ook geografisch te groeperen, zodat enige flexibiliteit van uw kant een vereiste is. De lezingen worden ondersteund via de website van de Quincyclub en van het John Adams Institute. Hier kunnen docenten en leerlingen zich vooraf oriënteren op het onderwerp van de lezingserie.

Mocht u interesse hebben dan verlangen wij een opgave per email naar quincyclub@john-adams.nl, uiterlijk 28 september  2010 - 09.00 uur. Wij selecteren scholen op basis van eerdere deelname, geografische spreiding en schoolsysteem. Graag horen wij van u welke data en tijden het beste uit zouden komen voor de lezing van de Quincy Club op uw school.

maandag, september 20, 2010

Week 35: sprinkhanen, vulkaan en muskieten

Wat gebeurde er in deze week tot 3 september in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.

Met afbeeldingen en video.
Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 35 2010 (klik hier)

Archief

Foto: vulkaan Sinabung in Sumatera, Indonesië

vrijdag, september 17, 2010

woensdag, september 15, 2010

Hoe groot is.....vergeleken met....? Gebruik MAPfrappe!

Deze Google mashup maakt het mogelijk om zelf een gebied op de kaart te tekenen (omtrek) en dat dan te vergelijken met de rest van de wereld. Zo kun je bv kijken hoe groot jouw stad is in vergelijking met New York door jouw tekening ervan er naar toe te slepen. De site heeft twee kaartbeelden onder elkaar. Op de bovenste teken je, en op de onderste zie je het getekende (omtrek). Op het voorbeeld heb ik even uit de hand Nederland getekend en in de buurt van de VS geplaatst.
Op de site staat een korte en duidelijke handleiding. De door jouw gemaakte tekening kun je ook nog als aparte url doorsturen of op je elo/website plaatsen, zodat leerlingen direct naar die van jou kunnen.
Let er wel op dat het (Googlemaps) een Mercatorprojectie betreft, met alle afwijkingen op het gebied van afstand en grootte. Daar kun je dan ook wel weer mee spelen. Zo wordt de omtrek van Nederland groter naarmate je naar het noorden gaat......
Mapfrappe

dinsdag, september 07, 2010

Nieuw Zeeland: achtergrondinformatie bij de beving op 4 september 2010

Dat Nieuw Zeeland op een plaatgrens ligt en daarom aardbevingsgevoelig is, dat is geen nieuws. De beving op het Zuidereiland vlak bij Christchurch kwam toch als een verrassing, met deze kracht. Hoe zit het daar?Lees het artikel van communitylid Bert Andeweg.....

zondag, september 05, 2010

NGV themadag ZWERFSTENEN met FOSSIELEN

De Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) organiseert onder de naam Geologisch Activiteiten Centrum (GAC) een aantal themadagen over geologische onderwerpen in het gebouw van "TNO-Bouw en Ondergrond" (Princetonlaan 6) gelegen in het universiteitscentrum De Uithof in Utrecht. Deze themadagen staan open voor iedere belangstellende!

Zaterdag 25 september 2010 themadag

ZWERFSTENEN met FOSSIELEN als speciaal onderwerp

Van 11.00 tot 16.00 uur geologische markt.

Lezingenprogramma in het auditorium:

11.30 – 12.15 “De relatie tussen zwerfstenen en ijs” door Jan Weertz.

14.00 – 14.45 “GEO-park Hondsrug en de nieuwe keientuin in Borger”door Harrie Wolters.

15.15 – 16.00 “Bijzondere vondsten in de glaciale afzettingen bij Gieten” door Harry Huisman.


Meer info bij de NGV