maandag, januari 29, 2007

Koffieproducerende landen

Koffie is voor een aantal armere landen een belangrijke bron van inkomsten. Brazilie, Colombia en Vietnam zijn mondiaal gezien de grootste koffie producerende landen. Dat er ook in Jemen en op de Galapagos eilanden koffie groeit is wellicht minder bekend. Via de onderstaande link een overzicht op kaart van koffieproducerende landen.
De productie van koffie gaat de laatste jaren flink omhoog. Bossen worden gekapt en de ruimte wordt ingericht als koffieplantage. Sinds 2001 is de koffie-industrie in een crisis en heeft men te maken met een lage prijzen waardoor er minder verdiend wordt. Hierdoor worden de arbeidsomstandigheden slechter en kunnen kinderen vaak niet meer naar school toe. De verbouw van koffie heeft volgens de site 'milieucentraal' ook milieuproblemen tot gevolg. Ontbossing, verlies aan biodiversiteit en erosie zijn veel voorkomende problemen. Via de link een overzicht van de belangrijkste milieuproblemen.

woensdag, januari 24, 2007

Bloemkoolwijken


Woonwijken kunnen door bepaalde veranderingen anders worden dan ze oorspronkelijk bedoeld waren. Door demografische verschuivingen en fysieke slijtage kunnen wijken probleemwijken worden, met als uiterste vorm daarin gettovorming.
Nu zal dat laatste in ons land niet snel aan de orde zijn volgens de deskundigen in deze materie, maar we hebben inmiddels wel zogenaamde 'bloemkoolwijken' in de grote steden gekregen. Laat na-oorlogsewijken- woonerven- lopen nu de kans om probleemwijken te worden. Er zijn althans aanwijzingen dat dat kan gaan gebeuren en beter te vroeg dan te laat als het gaat om waarschuwingen moet het SEV [Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting] gedacht hebben getuige hun rapport.
Woont u ook in een bloemkoolwijk?
Of komen uw leerlingen uit zo'n tuinbouwproduct?
Merk je er wat van als je daar woont?
Welke kenmerken vertonen deze wijken en waar kan ik ze vinden? En wat gaan we aan dat probleem doen?

Zo maar wat vragen die je kunt stellen. Het rapport , en dus de antwoorden, is hier te lezen (PDF).
Volgende week komt Winsemius ook met een lijst met wijken waar wat aan mankeert. Zouden dat dezelfde zijn?

zaterdag, januari 20, 2007

Wat gebeurde er in week 3 ?


Wat gebeurde er deze week in de wereld?
Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen.


Ook dit jaar doen Ad, Ronald en Fons weer het vertaalwerk.
Ook meehelpen? Mail naar aardrijkskunde apestaartje worldmail punt nl.
Week 3 2007

Archief

donderdag, januari 18, 2007

Cybergeography


Kaarten, maar dan anders: Cybergeography...

Hier een link naar een bijzondere on line atlas:
http://www.cybergeography.org/atlas/geographic.html

Op cybergeography vind je kaarten die verschillende relaties weergeven op het aardoppervlak en in cyberspace. Je vindt bijvoorbeeld kaarten die wereldwijde internetverbindingen weergeven, maar er worden ook kaarten geconstrueerd aan de hand van de locaties van belangrijke nieuwsitems. Sommige van de kaarten zijn heel abstract en futuristisch, deze beelden zijn heel interessant voor gebruik in de klas. Leuk voor in de onderbouw en zeker interessant voor de bovenbouw in het kader van het proces van globalisering en digitalisering. Voor leerlingen is het begrip "cyberspace" overigens niet zo vreemd als je zou denken, dus ga met je tijd mee, bekijk de sites en doe inspiratie op!

maandag, januari 15, 2007

WikiKidsAtlas

Op de website van WikiKids, de eerste on line interactieve internet-encyclopedie voor kinderen (én gemaakt door kinderen), wordt hard gewerkt aan een portaal waarop leerlingen handreikingen worden meegegeven voor het beschrijven van hun stad of dorp. De bedoeling is dat op de WikiKidsAtlas, de naam voor de nog in ontwikkeling zijnde portaal, alle steden en dorpen in Nederland worden beschreven. De officiële presentatie van WikiKids vindt plaats tijdens de NOT 2007 (Nationale Onderwijs Tentoonstelling), de grote onderwijsbeurs die van 23 tot en met 27 januari plaats zal vinden in de Jaarbeurs in Utrecht.

(Bron: Livre.nl)

Een snelle blik leert dat het qua taalgebruik en stijl gericht is op bovenbouw basisonderwijs/brugklas. Zo is het artikel over Gouda begonnen door groep 7 van basisschool Het Carillon. Voor een brugklas past het prima in thema's als Eigen Omgeving. Op deze manier kan je je leerlingen mooi op een andere manier dan gebruikelijk verslag laten doen en leren samenwerken.

Zoals de titel al laat zien werkt het met een Wiki. Dit is een soort website waarbij alle bezoekers ook zelf wijzigingen kunnen doorvoeren. De bekendste Wiki (en immer terugkerend bij bronnenlijsten in verslagen van leerlingen) is Wikipedia, een online encyclopedie. De basisgedachte is dat als veel mensen eraan kunnen meewerken, er ook veel informatie beschikbaar komt en snel wordt gecorrigeerd.

Het voordeel van zo'n openbare Wiki voor het onderwijs is niet alleen dat leerlingen informatie moeten verzamelen, verwerken en presenteren, maar dat die informatie ook beschikbaar komt voor anderen. Dat kan voor extra motivering zorgen.

zondag, januari 14, 2007

Microkrediet

Microkrediet wordt binnen de internationale wereld gezien als een oplossing om armoede te bestrijden in ontwikkelingslanden. Het idee is om (kleine) leningen te geven aan inwoners die niet kunnen aankloppen bij een bank. Door een lening, kan men de eigen situatie verbeteren door bijvoorbeeld het kopen van een werkdier. De VN riep 2005 uit tot het jaar van het microkrediet.

Via uitzendinggemist.nl is de documentaire 'Small Change, Big Business' te zien waarin onderzocht wordt welke effecten microkrediet heeft gehad op het leven van vrouwen in Bangladesh.

http://www.uitzendinggemist.nl/

http://www.un.org/events/microcredit/

donderdag, januari 11, 2007

Testversies NLT modules beschikbaar

De testversies van de eerste NLT-modules zijn beschikbaar op de website www.betavak-nlt.nl
Het betreft 11 modules voor de havo (waarvan er twee in januari worden opgeleverd) en 3 modules voor het vwo.
De testversies zijn gemaakt door ontwikkelnetwerken, bestaande uit docenten van steeds minimaal twee scholen, experts/begeleiders uit het Hoger Onderwijs en een coach.

Iedere testversie wordt nu uitgetest op twee testscholen, die niet bij de ontwikkeling van de module betrokken waren. Uiteraard staat het andere scholen ook vrij om de modules in de eigen lessen uit te testen. Feedback hiervan wordt op prijs gesteld door de ontwikkelnetwerken en kan gestuurd worden aan het Landelijk Ontwikkelpunt NLT info@betavak-nlt.nl.

De testversies zijn nog niet bekeken door het Landelijk Ontwikkelpunt NLT of de stuurgroep NLT. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de testversies ligt dan ook volledig bij de ontwikkelnetwerken, en niet bij LOP of stuurgroep.
Naar aanleiding van de testresultaten en andere feedback, zullen de testversies worden bijgesteld. De definitieve versies van deze modules worden in juni opgeleverd.

donderdag, januari 04, 2007

2007 nog warmer?Chilenen hebben het nu al erg warm. Een
hittegolf gepaard met extreem hoge straling.

Volgens de Britse Meteorologische Dienst (Met Office) zal 2007 het warmste jaar worden ooit. Dit heeft vooral te maken met de al bezig zijnde opwarming van de aarde en de invloed van het weerfenomeen El Nino.

2006 was het op 6 na warmste jaar ooit, maar dit jaar zal dus het het recordjaar 1998 uit de boeken verdringen. Elk jaar wordt er in januari een voorspelling gedaan voor de rest van het jaar wat betreft het gemiddelde weer in de wereld. Iets meer dan een halve graad Celsius zal het boven het gemiddelde uitkomen dat men heeft gemeten in de periode 1961-1990. Dat gemiddelde bedroeg toen 14 graden Celsius.

De meeste wetenschappers zeggen dat de stijging van de temperatuur tussen de de twee en zes graden zal bedragen. Belangrijkste oorzaak daarvan is de uitstoot van co2. Dit ontstaat door de verbranding van fossiele brandstoffen die we gebruiken voor transport en energie.
Belangrijkste gevolgen daarvan zijn het smelten van de ijskappen op de Noordpool en veranderingen van het weerpatroon. Dit zal zorgen voor stormen, overstromingen en hongersnoden.

Wellicht dat in juni op de G8 Duitsland, wat dan voorzitter zal zijn, gesteund door Engeland het klimaatprobleem hoog op de politieke agenda zal zetten. Heel toevallig (nou ja...) zijn die G8 leden ook de landen die ook erg veel van die co2 de lucht in brengen.
Kunnen we wat aan die opwarming doen?

Bron: Reuters