zondag, december 26, 2010

Leeftijdsopbouw Van Nederland:animatie


Van het CBS en hun gestartte onderwijssite (moet even laden.......)
Ze willen graag commentaar vanuit het veld, dus neem een kijkje en mail ze via het formulier.

Stadsvernieuwing Heerlen inspireert Kenniskring Aardrijkskunde

De LVO-kenniskring Aardrijkskunde heeft op 3 november haar eerste bijeenkomst gehad. De vaksectie van het Rombouts had een middag georganiseerd die in het teken stond van een van de thema’s van de lessen aardrijkskunde in de bovenbouw havo/vwo: wonen in Nederland. De docenten lieten zich door een Heerlense wethouder, de directeur van een kunstencentrum en een kunstenaar voorlichten over de ambities en beperkingen die ervaren worden bij stadsvernieuwingsprojecten in Heerlen.

De dag werd door de aanwezigen als leerzaam en zeer inspirerend ervaren, zowel door de inhoudelijke bijscholing als door de mogelijkheid tot het onderling uitwisselen van ervaringen.

Patrick Wolters (Romboutscollege) vertelt: “In een informele setting zoals deze, praat je ook met andere vakcollega’s. We zijn vaak jaren bezig binnen onze eigen school, en door met elkaar nieuwe ideeën op te doen, kom je tot soms verrassende conclusies. Daarbij wil je als vakdocent je enthousiasme en kennis op je leerlingen overbrengen en zulke bijeenkomsten helpen je daar zeker bij. De bijdrage die deze keer geleverd werd door de heer Huisman, over het nieuw te bouwen Maankwartier, werd dan ook als zeer inspirerend ervaren.”
Intussen hebben vier andere collega’s al het initiatief genomen om een volgende kenniskring te organiseren en hoopt de kenniskring van harte op een nog grotere opkomst.

Ook een LVO-brede kenniskring organiseren voor jouw vak? Neem contact op met Makka Haane, beleidsadviseur opleidingen bestuursbureau, 046-4201233 of makka.haane@stichtinglvo.nl.

woensdag, december 22, 2010

Expeditie Moendoes

Een team wetenschappers uit allerlei vakgebieden wordt er vanaf de aarde op uit gestuurd. Hun missie: de zoektocht naar een planeet waar mensen kunnen wonen. Tijdens de missie stuit het team op een onbekende planeet, met intelligente bewoners die hun planeet Moendoes noemen. De wetenschappers gaan op onderzoek uit: hoe zit het hier met de zwaartekracht, en met de seizoenen? Zijn de lokale dieren gevaarlijk? Hoe zit de taal van de bewoners in elkaar? En wat betekenen die gele driehoekjes?
Expeditie Moendoes is een spannend spel met opdrachtkaartjes, waarin leerlingen een onbekende planeet in kaart brengen. Ze moeten daarvoor informatie verzamelen, gegevens uitwisselen en conclusies publiceren: kortom, te werk gaan als een team wetenschappers.

Het spel kun je als zip downloaden. Meer info.

Je kunt al school/klas ook meedoen aan de wedstrijd de jonge akademie onwheels. Je kunt dan een dag lang wetenschappers op school winnen. Meer info.

dinsdag, december 21, 2010

Boek NL GEO gratis verkrijgbaar

Hoe helpen innovaties in de geo-sector Nederland vooruit?
Hoe maakt geo-informatie ons land duurzamer, veiliger, mobieler, gezonder en misschien zelfs een beetje wijzer?
Het antwoord op die vragen leest u in NL GEO – een mooi boek over geo-informatie, boordevol meningen en ervaringen, feiten en cijfers, innovaties en technieken. Hte boek is zeer geschikt voor mensen van buiten het geovakgebied, zoals bestuurders, beslissers en professionals op het gebied van ruimte, water, veiligheid, onderwijs en zorg. Ook voor docenten aardrijkskunde, die hun actuele kennis van de geosector een beetje willen bijspijkeren.

Het boek is gratis te bestellen: secr@arbeidsmarktgeo.nl.

woensdag, december 15, 2010

Geonatris, website over de relatie mens en milieu

Geonatris is een initiatief gebaseerd op het boek Van Natuurlandschap tot Risicomaatschappij. Dit online platform heeft als doel een kennisnetwerk te creeëren voor het aardrijkskundig onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Het biedt:

  
  • De inhoud van het boek: Van Natuurlandschap tot Risicomaatschappij
  • Aanvullend lesmateriaal voor zowel voortgezet, hoger beroeps als academisch onderwijs
  • Actuele inzichten van een interdisciplinaire groep specialisten op de relatie tussen mens en milieu

 
Van Natuurlandschap tot Risicomaatschappij is meer dan een academisch studieboek. Het is tevens bedoeld als publieksboek om de relatie tussen mens en milieu voor het voetlicht te brengen. Niet alleen in academische kringen, maar ook voor het HBO en de middelbare doceerpraktijk.

http://www.geonatris.eu/

Lesgeven zonder boek, een vervolg...

Naar aanleiding van zijn workshop op de Onderwijsdag van de KNAG heeft Theo Peenstra een vervolg geschreven:
De vragen in mijn workshop (KNAG onderwijsdag op 10 december) over lesgeven zonder boek naar een meer concrete invulling van de didactiek die ik voorstelde leidden in de nazit met oud collega's Maarten van den End en Elly van Buuren tot het volgende idee.
Ter sprake kwam mijn weblog “Dorp van de dag” (
http://dorpvandedag.blogspot.com) waar ik iedere dag een stukje schrijf over een dorp. Je zou daar gemakkelijk als docent een plaatselijke variant van kunnen maken in de vorm van een weblog straatvandedag, dat je door leerlingen laat vullen. (gewoon inzoomen, aldus Maarten)

Lees verder...

98% van de Nederlanders heeft buitenlandse vooroudersPersbericht
98% van de Nederlanders heeft buitenlandse voorouders. In elke Nederlandse familiegeschiedenis zijn wel sporen van migratie aan te wijzen. Dat is het uitgangspunt van de website http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/, die op 28 november is gelanceerd. De site informeert een breed publiek over de lange migratiegeschiedenis van Nederland en over alle migrantengroepen die zich hier gevestigd hebben. Aan de totstandkoming werkte een keur van vooraanstaande historici, musea en archieven mee.

Van Sefardische Joden uit Spanje tot Hugenoten uit Frankrijk, van zeelieden uit Noorwegen tot schoorsteenvegers uit Italië, en van gastarbeiders uit Spanje tot vluchtelingen uit Iran en Afrika. Een deel van hen vestigde zich in Nederland en drukte een stempel op de nationale geschiedenis. Dit wordt zichtbaar gemaakt in de website. Naast de meest recente inzichten zijn filmpjes te zien, foto’s, persoonlijke verhalen en archiefdocumenten. Bezoekers kunnen ook zelf informatie aan de site toevoegen.

Niet iedereen weet dat Nederland al eeuwen een vestigingsplaats is voor migranten. Volgens prof. dr Leo Lucasssen was dit project dan ook hard nodig. ,,Bij migratie denken mensen al snel aan de periode na de oorlog, toen Molukkers, Indische repatrianten, Turken, Marokkanen en zo verder naar Nederland kwamen. Dat de migratie in vroeger eeuwen minstens zo omvangrijk was, zoals in de Gouden Eeuw, lijkt uit het bewustzijn weggezakt. Toch hoeven de meeste Nederlanders niet ver in hun stamboom terug te gaan of ze stuiten op buitenlandse voorouders. Het begrip ‘autochtoon’ is dus zeer misleidend. Het beeld van een stabiele Nederlandse bevolking die pas in de afgelopen halve eeuw ingrijpend door immigratie is veranderd, getuigt van een gebrekkig historisch inzicht. Het is hard aan correctie toe.’’

Een aantal bekende Nederlanders zoals Laetitia Griffith en actrice Paulette Smit stond hun verhaal al af. Ook Ronald Sørensen vertelt over zijn buitenlandse overgrootvader. De site is geschikt voor scholieren die een werkstuk willen schrijven, maar ook voor journalisten, wetenschappers en het algemeen geïnteresseerde publiek. Het project biedt volop informatie, maar wil ook het vormen van collecties en het ontsluiten van bronnen over migratie bij erfgoedinstellingen en migranten stimuleren.

De site werd gelanceerd door Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier.
http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/ is een initiatief van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM), het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

[update]

Vijfeeuwenmigratie.nl verkozen tot beste historische themawebsite 2010

Amsterdam, 26 januari 2011 - Vijfeeuwenmigratie.nl is verkozen tot de beste historische themawebsite van Nederland. Dit werd maandag bekend gemaakt bij de uitreiking van de Geschiedenis Online Prijs 2010.

Week 48: vliegende slangen, 2010 record warmte, GIF in Dode Zee

Wat gebeurde er in deze week tot 3 december in de wereld?
Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 48 2010 (klik hier)
Archief