maandag, juni 25, 2012

Prijsuitreiking Nationale Aardrijkskunde Olympiademap2-194.jpg
Op 8 juni vond in Den Bosch de prijsuitreiking van de Nationale Aardrijkskunde Olympiade plaats. De wedstrijd is specifiek gericht op havo/vwo-leerlingen uit de bovenbouw die belangstelling hebben voor het vak aardrijkskunde.

Loco-dijkgraaf Francien van de Ven van waterschap Aa en Maas overhandigde winnaar Tess op de Kelder uit Heerhugowaard een kristallen hensbeker voor het verrichten van het beste veldwerk. Christine Koster (17) won de theorieprijs en Paul Veldhuyzen (17) verzamelde op beide onderdelen de meeste punten.

Finalisten

Het afgelopen jaar hebben ruim 4000 leerlingen meegedaan aan de Nationale Aardrijkskunde Olympiade. Half maart zijn in het hele land voorrondes gehouden. Leerlingen maakten tijdens de voorronde op hun eigen school een theorietoets. Vervolgens werden de 18 beste leerlingen geselecteerd voor de finale op de hogechool HAS Den Bosch. De Unie van Waterschappen is één van de sponsoren van deze wedstrijd.

iGeo

Nog voor de zomervakantie zullen de 3 winnaars door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag ontvangen en gehuldigd worden. Ook zullen zij Nederland vertegenwoordigen bij de internationale aardrijkskunde olympiade (iGeo), die in 2012 in Keulen wordt gehouden.

Bron: Hogeschool HAS Den Bosch

zaterdag, juni 23, 2012

Geoclips 15 t/m 18: vroeg opstaan


Volgende week dinsdag 26 juni in de vroege ochtend tussen 5 tot 6 uur, worden de GeoClips-afleveringen 15 t/m 18 uitgezonden.
Presentator Ruben Dingemans gaat in deze vier nieuwe GeoClips-afleveringen wederom op onderzoek uit. In laag Nederland bekijkt hij het polder- en in hoog Nederland het heidelandschap. In de overdekte hallen van de dierentuin komt hij erachter hoe we in Nederland klimaatzones kunnen nabootsen en wat de kenmerken zijn van de vier zones. Ruben bezoekt Beesd, hier gaat hij na hoe het dorp de afgelopen 100 jaar veranderd is en hoe het is om in een dorp te wonen. In de aflevering De multiculturele samenleving komen we erachter waarom Rubens moeder op 16-jarige leeftijd vanuit Indonesië naar Nederland gekomen is. En Ruben speelt mee in een band, waarvan de leden een verschillende culturele achtergrond hebben.
De GeoClips-serie sluit aan bij de vmbo onderbouw leerstof. Meer informatie over deze en eerder uitgezonden afleveringen vindt u op de informatiepagina voor docenten. www.schooltv.nl/geoclips_docent
Klik op ‘Afleveringen’ voor een overzicht van alle afleveringen.

woensdag, juni 13, 2012

Wikiwijs zoekt docenten aardrijkskunde


"In het programma Educatieve contentketen (ECK) proberen diverse aanbieders van leermateriaal samen te werken om docenten beter en sneller bij het juiste leermateriaal te brengen. Inmiddels zijn de resultaten van het eerste programma geëvalueerd en krijgt het ECK-onderzoek in het najaar een vervolg. Docenten aardrijkskunde of wiskunde kunnen hieraan deelnemen om zo onder meer het zoekproces in Wikiwijs te helpen verbeteren.
Testen in de schoolpraktijk
Na de zomervakantie (vanaf september) is er aandacht om de resultaten uit het ECK-onderzoek in scholen toe te passen en te laten testen. Daarbij is het de bedoeling dat docenten gebruikmaken van (zelf) gearrangeerd materiaal.
Deelnemen?- Wikiwijs zoekt docenten aardrijkskunde en wiskunde die lesgeven in de onderbouw havo/vwo en wel eens leermateriaal via internet zoeken, gebruiken en/of arrangeren (bewerken of combineren).
- Deelnemers wordt gevraagd om eenmalig materiaal te arrangeren en vervolgens te gebruiken in een les, korte notities bij te houden en mee te werken aan een telefonisch interview. Tussentijds kan eventueel gevraagd worden voor feedback op resultaten.
- Docenten die deelnemen ontvangen een cadeaubon ter waarde van € 75,00.
Aanmelden kan via  redactie@wikiwijs.nl"
Bron: Wikiwijs in het onderwijs

dinsdag, juni 12, 2012

Aarde als kunst: stem op je favoriete satellietbeeld!

Ruim 120 schitterende satellietbeelden van de Landsat satelliet mag je bekijken en je kunt stemmen op de mooiste 5. Klik op het beeld en een grotere uitvoering komt in het midden van je beeld. Bevalt deze je dan kun je op ' Add'  klikken. Kies zo je 5 favorieten en de knop " Vote" .
Natuurlijk ook te gebruiken in je lessen. Duurt soms even met laden.....
Mississippi delta

zondag, juni 03, 2012

de beste tweedegraads lessenserie aardrijkskunde 2011-2012


" Nelly Hotting heeft de landelijke prijs gewonnen voor de beste tweedegraads lessenserie aardrijkskunde 2011-2012. De studente Tweedegraads Lerarenopleiding Aardrijkskunde scoorde het hoogst met haar lessenserie Palm my life over palmoliewinning en de ontbossing van het tropisch regenwoud in landen als Indonesië.
De prijs is een initiatief van het Centrum voor Educatieve Geografie (CEG), een landelijk expertisecentrum op het gebied van vakdidactiek aardrijkskunde.
Het CEG is een onderdeel van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM) en richt zich op op scholing en onderzoek. Prof. dr. Joop van der Schee, projectleider van het CEG, reikte de oorkonde en de waardebon van 100 euro vorige week uit aan de Inhollandstudente. Nelly Hotting maakte haar lessenserie over het kappen van het tropisch regenwoud in het kader van het vak ‘vakinhoudelijk onderzoek’ en borduurde daar verder op in haar afstudeerscriptie.
De jury is van mening dat de lessenserie, bedoeld voor tweedejaars leerlingen van het VMBO, geografisch goed in elkaar zit en het actief leren van leerlingen stimuleert. Ook vindt de jury het lesmateriaal afwisselend en creatief.
“Nelly Hotting heeft een 'ver-van-mijn-bed-thema' goed dichtbij de leerlingen weten te brengen,” aldus de jury. “Het belang van de relatie tussen mens en natuur, die bij aardrijkskunde centraal staat, komt goed uit de verf.” Deze lessenserie is in een viertal tweedeklassen VMBO met succes uitgevoerd en zal gepubliceerd worden op de website van het landelijk expertisecentrum aardrijkskunde www.vakdidactiekaardrijkskunde.nl." 
Bron: Hogeschool Inholland Insite