maandag, januari 25, 2010

4 maart informatiemiddag Omgevingswijzer


Hoe betrek je leerlingen bij ver-van-mijn-bed thema’s als “milieuvervuiling”, ruimtelijke ordening” of “cultureel erfgoed”? Wat betekent dat voor mijn lesprogamma én welke bronnen én technieken kunnen mij hierbij helpen?
Zomaar wat vragen waar u tijdens de informatiemiddag Omgevingswijzer een antwoord op krijgt. Ook u bent van harte welkom op donderdag 4 maart in het Woldhuis te Apeldoorn. Het inhoudelijke programma wordt verzorgd door Veldwerk Nederland en Educatief Platteland. Ook kunt u in gesprek met een collega van het Farel College (één van de ontwikkelscholen van Omgevingswijzer).
Maak kennis!
Voor programma en (gratis) aanmelding ga naar http://www.omgevingswijzer.nl./

Geografie onder druk in Italië en Frankrijk

Zowel in Frankrijk als in Italië staat het schoolvak aardrijkskunde (in het geval van Frankrijk aardrijkskunde & geschiedenis) onder druk tijdens de huidige hervormingen. Van onze collega’s ontvingen we een oproep om een petitie te ondertekenen om onze zorg hierover te uiten. De petitie is te lezen en te ondertekenen op onderstaande websites:

http://nuke.luogoespazio.info/LinkClick.aspx?link=551&tabid=466

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEpuSnVqaTQzSFJYZllWYmxlZ25KRGc6MA

zondag, januari 24, 2010

Haiti in 360 gradenHaiti op 18 januari . Straat in Port- au- Prince. Gebruik je muis om het beeld 360 graden in de rondte te kijken tijdens de autorit.
Er zijn vier pagina's om 'door te rijden'.
Naar de website

Geoclips: laatste aflevering, de aarde beweegtdonderdag 28 januari 2010 10:00 - 10:15 uur Ned. 2 !!!

zaterdag, januari 16, 2010

Aangeboden: Project EU/Samenwerkend leren

Gezocht: Enthousiaste vmbo-docenten (AK/GS/EC of M&M, 2e leerjaar)
Voor een promotie-onderzoek op de VU over samenwerkend leren binnen de Mens en Maatschappijvakken ben ik op zoek naar docenten die het leuk vinden om een project over de EU te geven. Alle lesmaterialen worden aangeboden en de deelnemende docenten ontvangen begeleiding en achteraf een rapportage. De lessenserie neemt 5 lessen in beslag en bestaat uit verschillende opdrachten waarbij de leerlingen moeten samenwerken. De planning van dit project is flexibel, maar zal wel nog binnen het huidige schooljaar moeten plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janneke van de Pol j.vandepol@ond.vu.nl

Lille excursie: graag tips!


Grotere kaart weergeven
Met 2 klassen vwo gaan wij in april naar Lille. Nu heeft de sectie Frans bij ons op school al een redelijk programma liggen, maar wij willen er als sectie Aardrijkskunde een gecombineerde excursie van maken. Heeft iemand een idee, kaarten, bestaande boekjes, tips, afraders, of anderszins nuttige informatie die wij kunnen gebruiken om er een geslaagde dag van te maken?
Alvast bedankt voor je inbreng!
Groetjes Frederike Bruijns, Leidsche Rijn College, Utrecht
f_bruijns@hotmail.com of fbruijns@lrc.nl

Of reageer hier onder via ' reacties'.

vrijdag, januari 15, 2010

Haiti: wat zijn de oorzaken van de verschrikkelijke gevolgen?


Beelden van deze verschrikkelijk ramp staan inmiddels op een ieders netvlies: rijen dode kinderen, ingestorte huizen, bekneld zittende mensen etc. Het is echter niet de eerste ramp die dit land treft en het zal ook niet de laatste zijn. De ligging van dit gebied in de wereld en de slechte economie maken het land snel slachtoffer van aardbevingen, tropische orkanen en geweld.
In dit artikel van Bernd Andeweg (VU aardwetenschappen) wordt de geologische oorzaak van de ramp helder uit de doeken gedaan.

woensdag, januari 13, 2010

Verlengd: De toekomst van Nederland in kaart; Met aardrijkskunde kijk je vooruit


Cito, het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en het Onderwijscentrum VU zijn benieuwd naar het toekomstbeeld van jongeren. Voor de wedstrijd ‘De toekomst van Nederland in kaart; met aardrijkskunde kijk je vooruit’ worden leerlingen uitgedaagd om hun visie op de toekomst van Nederland te tonen.

Individuele leerlingen en klassen van de groepen 7 en 8 van de basisschool en de klassen 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs mogen meedoen met de wedstrijd. De wedstrijd kan in één of twee lesuren in de klas worden uitgevoerd. De prijzen bestaan uit een ballonvaart en een uitje met de klas naar het Nederlands Watermuseum in Arnhem. De uiterste inzenddatum is verlengd naar 1 maart 2010.

De wedstrijd bestaat uit het tekenen van een kaart van de toekomst en het schrijven van een toelichting. De kaarten die als basis voor de toekomstkaarten dienen en de opdracht voor de leerlingen zijn als pdf te downloaden vanaf de website van het KNAG en kunnen gekopieerd worden voor in de klas. Ook staat hier een link naar een korte vragenlijst.

Als iedereen meedoet, hebben we mooie resultaten om pers en publiek te laten zien hoe relevant en toekomstgericht aardrijkskunde is!

dinsdag, januari 12, 2010

Foute kaart Bosatlas tektoniek in 53e druk ?

Op het CE en ook bij een SE mag een Havo- VWO leerling de Bosatlas 52e- of 53e druk gebruiken. In het verleden kwam het weleens voor dat voor leerlingen het gebruik van de ene druk net iets meer voordeel of nadeel opleverde. Dat werd dan wel achteraf gecorrigeerd door de CEVO, maar gaf tijdens de correctieronden toch verwarring.
Nu wordt bij de behandeling van de module 'Aarde' nogal eens gebruik gemaakt van de atlas en dan met de name de kaarten over tektoniek. Ga je de kaarten over plaatbewegingen met elkaar vergelijken dan zie je toch wel verschillen. Zo zijn op een flink aantal plekken de richtingen van de platen anders, soms zelfs tegengesteld. Ook is de Filipijnenplaat wel een stuk van zijn plaats geraakt en ligt in de 53e druk nu over het land Filipijnen heen. Kortom leerlingen worden door of de 52e of de 53e druk wat betreft deze kaart op het verkeerde been gezet. Voor zover ik kan zien is die van de 53e druk niet juist, althans ik heb geen enkele bron kunnen vinden die de Filipijnenplaat zo afbeelt.
Wat te doen dus wanneer toch op het CE deze kaart gebruikt moet worden om een antwoord te geven over bv de ligging van of de richting van platen in Zuidoost-Azie?
Zijn er soms nog meer kaarten in de Bosatlas 53e druk die anders zijn- buiten de nieuwe data die natuurlijk bv thematische kaarten kunnen wijzigen tot voorgaande jaren- wanneer je ze met die van de 52e vergelijkt?
Ben benieuwd. Plaats je commentaar graag hier (via de knop 'reacties' onderaan dit bericht)


53e druk

52e druk


Klik op de kaarten voor een  (flinke) vergroting.

zondag, januari 10, 2010

Downloaden gemiste uitzendingen: tip


De publieke omroepen en de commerciëlen hebben een site voor gemiste uitzendingen. Daar staan vaak, ook voor ons vak, interessante dingen op. Na een tijd worden die er weer afgehaald. Nu kwam ik op het spoor van een programma waarmee je programma's van deze sites kunt downloaden en zelf kunt beheren, bewerken en afspelen in de klas. Het heet 'GemistDownloader' en is te downloaden via Diow of via http://www.computeridee.nl/downloads.jsp?rubriek=1620616&id=2437267
[In vier stappen en in verschillende bestandsformaten op te slaan]
Anton van Kan

Onderwijsconferentie Middellandse Zee


De Atlantische Commissie organiseert op woensdag 17 februari as. een onderwijsconferentie met als thema: ‘De Middellandse Zee: Op het kruispunt van continenten en culturen’.

In het ochtendgedeelte belicht een vijftal sprekers het thema ‘Middellandse Zee’ vanuit verschillende invalshoeken: historisch, geografisch, militair en politiek. Het middaggedeelte bestaat uit een keuze-programma met een zestal workshops. Deze zijn meer praktisch van aard en gericht op (didactische) toepassing in het onderwijs. Op de website van de Atlantische Commissie staat meer informatie over de workshops.
De deelnamekosten voor de conferentie bedragen € 80,- per persoon (inclusief lunch en borrel na afloop). Komt u met een collega, dan betaalt u samen € 150,-. Op vertoon van een geldige collegekaart betalen studenten slechts € 20,-.
U kunt zich opgeven via de website http://www.atlcom.nl/onderwijs/

donderdag, januari 07, 2010

SLO organiseert in 2010 de wedstrijd ‘Profielmeesterstuk.

Op de meeste scholen hebben de eindexamenkandidaten hun profielwerkstuk afgerond of staan ze op het punt dat te doen. Daarom wil SLO u herinneren aan de wedstrijd profielmeesterstuk die op 20 april 2010 plaats zal vinden.Leerlingen uit álle profielen van zowel havo als vwo kunnen aan de wedstrijd deelnemen.

Een profielmeesterstuk is gemaakt in opdracht van een echte opdrachtgever of heeft een directe relatie met een vervolgopleiding. In het profielmeesterstuk tonen leerlingen niet alleen aan inhoudelijk deskundig te zijn, maar ook over de kwaliteiten te beschikken die essentieel zijn voor een succesvol vervolg van hun opleiding in het hbo of op de universiteit.

Op de site http://www.profielmeesterstuk.slo.nl/ kunt u een goede indruk krijgen van het enthousiasme van de deelnemers aan de wedstrijden van 2008 en 2009. Voor het beste havo-profielmeesterstuk en het beste vwo-profielmeesterstuk is een reischeque van 500 euro beschikbaar. Voor de nummers 2 en 3 zijn reischeques van resp. 250 en 100 euro beschikbaar. Ook in 2010 zal de jury onder voorzitterschap staan van prof. Wijnand Wijnen. We zijn er trots op dat prof. Wijnen toestemming heeft gegeven om de hoofdprijs van de wedstrijd naar hem te vernoemen.

woensdag, januari 06, 2010

Internationale Milieu Olympiade


INESPO staat voor International Environment & Scientific Project Olympiad en praktisch vertaald is het de Internationale Milieu Olympiade. Samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam, SenterNovem, Platform Bètatechniek en Stichting Cosmicus wordt de olympiade gerealiseerd. In 2010 wordt INESPO internationaal opgezet en vindt het plaats van vrijdag 4 juni tot en met zondag 6 juni 2010 in Amsterdam.

Havo- en vwo-leerlingen tussen 13 en 18 jaar presenteren in tweetallen of groepen van maximaal 4 personen een project op het gebied van aardrijkskunde, schei- of natuurkunde, biologie of maatschappijleer, waarin voor een milieuprobleem een oplossing wordt aangedragen. De aard van het probleem en de schaal waarop dit zich manifesteert zijn vrij. De projecten moeten uiteindelijk in het Engels gepresenteerd worden, vandaar dat de groepen ook sterk vakoverstijgend aan het werk moeten gaan. Vooraanmeldingen door docenten en supervisors kunnen tot 28 februari online met een vooraanmeldingsformulier (initial-application) op www.inespo.org gedaan worden.

De winnende projecten zullen rijkelijk beloond worden. Ook dit jaar zijn er tal van prijzen te winnen: de winnaars van de eerste prijs ontvangen €5000, de tweede prijs is €3000 en de derde prijs €1500. Daarnaast sturen we ongeveer 6 teams naar Portugal, Brazilië en Amerika, elk land krijgt ongeveer 2 projecten. Tenslotte is er ook een speciale publieksprijs ter waarde van €500 voor de leerlingen. Deze prijs wordt toegekend door het bezoekende publiek, dat zelf kan stemmen op hun favoriete project.

Er hebben zich inmiddels vanuit 41 verschillende landen 266 projecten aangemeld. Het wordt dus een veelbelovende, drukbezochte olympiade.

De voorselectie en beoordeling zal door onder leiding van een groep professionele en prominente juryleden plaatsvinden. Dhr. Prof. Dr. Jan Lambooy is de voorzitter van de voorbereidingscommissie INESPO.

Hopelijk ziet u INESPO als een innovatief bèta- en gammaproject dat uw aanwezigheid en participatie verdient. Wij zijn ervan overtuigd dat de participatie van uw school voor u, uw leerlingen en hun ouders een zeer leerzaam en waardevol moment zal zijn.

Heeft u nog vragen, stuur een mail of bel. We komen graag langs op uw school om een presentatie te geven over de olympiade. Er is ook een wedstrijdregelement te downloaden op de site www.inespo.org onder de tab “Terms” en dan “General”.

vrijdag, januari 01, 2010

Week 52: sneeuwstormen, asregens en CO2 honden

Wat gebeurde er in deze week tot 25 december in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.

Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 52 2009 (klik hier)
Archief