dinsdag, december 30, 2008

Quizmaps: hoofdsteden vinden

Test je topokennis van de hoofdsteden van de wereld. In de onderstaande wereld zie je steeds de letters van de bedoelde plaats in de vorm van een anagram. Daarnaast zie je een willekeurige foto van die plaats. De foto's komen random uit een database waardoor je er soms wel en soms niets aan hebt.Denk je te weten welke stad het is dan klik je erop.Link voor een grotere weergave

dinsdag, december 23, 2008

Afrika scheurt, maar wel zachtjes

De Oost- Afrkaanse slenk is het gebied waar de Somalische (Afrikaanse) en de Nubische (Afrikaanse) platen van elkaar af bewegen. Zij doen dat ongeveer 4 á 5 mm per jaar.

Tot voor kort dachten aardwetenschappers dat de zwaarte van de aardbevingen ook iets zegt over de de verschuiving van de aardplaten nl. hoe zwaarder hoe harder. Dat blijkt dus bij deze breuk niet zo te zijn. De reden is : vloeibaar gesteente.

Lees het hele artikel bij Noorderlicht

Week 51: wat er in de wereld gebeurde..

Wat gebeurde er in deze week tot 19 dec in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.


Week 51 2008 (klik hier)

Archief

Foto: NASA

maandag, december 22, 2008

Klimaattoets onderbouw


Al tijden stond er een toets over klimaten voor de onderbouw in het vaklokaal. Om echter aan de antwoorden te komen moest je als leerling 'het aan je docent vragen' of een mailtje sturen naar het vaklokaal. Je kunt je voorstellen dat dat nou niet een echte optie voor een leerling is wanneer die online een toets doet 'om voor de volgende dag een so of pw te maken'. Daarom heb ik er een echte online versie van gemaakt.Twintig vragen met feedback en een einduitslag.
Er is ook een scorm- en standalone versie van in de leermiddelendatabase .

Ik zou zeggen : schiet er maar op! Via 'reacties' onderaan dit bericht.
Zijn de vragen leerstofdekkend genoeg?
Te makkelijk? Moeilijk?

[update] foutje uit vraag 9 gehaald!

woensdag, december 17, 2008

Pilot WereldWIJDwater : testscholen gevraagd

Pilot WereldWIJDwater

Gezocht havo en vwo scholen in de omgeving van Den Haag en/of Utrecht die mee willen werken aan het uittesten van zogenaamde keuzekisten over het thema Water.
Wereldwijd zijn er een aantal waterthema's die om aandacht vragen namelijk teveel water, te weinig water en vervuild water. 17% van de wereldbevolking (= 1,1 biljoen mensen) heeft geen toegang tot schoon water,terwijl 42% (= 2,6 biljoen) niet beschikt over goede sanitaire voorzieningen. Per dag sterven er 3900 kinderen onder de 5 jaar aan water gerelateerde ziekten*. Door de klimaatverandering neemt de kans op overstromingen toe terwijl tegelijkertijd verdroging van andere gebieden op de loer ligt.
In Nederland heeft dat o.a. geleid tot een andere aanpak van het waterbeheer. Ook in Europees verband zijn er afspraken om vóór 2015 een aantal grote waterthema's op te lossen.
In de WereldWIJDwater keuzekist voor de bovenbouw van het VWO en de kiezenVOOR water keuzekist voor de bovenbouw HAVO worden drie waterthema's aan de leerlingen verduidelijkt, namelijk te veel water, te weinig water en vervuild water.

De inhoud van de waterthema's sluit aan bij de eindtermen van biologie, aardrijkskunde, maatschappijleer (aspecten uit het domein Milieu en beleid,Milieu en cultuur) en algemene natuurwetenschappen op het gebied van meningsvorming. De werkvorm sluit aan bij de eindtermen op het gebied van algemene vaardigheden, en ICT-vaardigheden.
Aantal lessen: 5 met zelfstudie

Niveau: Havo 4 en VWO 4 of 5
Het lesmateriaal: Handleiding voor de docent en hulpkaarten,stellingen en een website met achtergrondinfo voor de leerlingen, en voor de HAVO een triviantspel, voor de VWO een waterkrant.

Vergoeding: 400 euro

Informatie: SMS in educatie, E-mail: simons@euronet.nl

Geografie brengt oud fort tot leven

Persbericht
GeoFort is een educatieve attractie in oprichting gericht op cartografie, navigatie en geosimulaties en is gehuisvest in een van de mooiste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met een bijdrage van € 35 miljoen euro die de ministerraad afgelopen vrijdag heeft toegekend aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, kan dit fort van Staatsbosbeheer worden gerestaureerd en een nieuwe bestemming krijgen. GeoFort wordt geopend medio 2011.
Onder het motto “Investeren in een geogeneratie redt levens, voorkomt rampen en bespaart geld” wil GeoFort de geowereld beter op de kaart zetten. GeoFort brengt het belang van ruimtelijk denken onder de aandacht van een breed publiek en stimuleert jongeren een geostudie te kiezen. Dat doet GeoFort door een ‘living lab’ te creëren waar de bezoekers zelf het experiment aangaan in een samenspel met geobedrijven en het geo-onderwijs. Het vlaggenschip is de GeoExperience, een soort Nemo op het gebied van XYZ. De bezoekers kunnen de spannende wereld achter de cartografie en navigatie ontdekken en de macht van geo-analyses en de kracht van geo-simulaties ervaren. Net zoals het computerspel SimCity, maar dan in volle realiteit: het is serious gaming...............
GeoFort is gehuisvest in Fort bij de Nieuwe Steeg van Staatsbosbeheer. Het monumentale fort is door de combinatie van historische gebouwen en het uitdagende buitenterrein uitermate geschikt om op een speelse en spannende manier zowel het rijke ‘geo-verleden’ van Nederland als de indrukwekkende geo-innovaties van het heden te presenteren aan de buitenwereld. GeoFort biedt bezoekers een verrassend dagje uit..........

Fort bij de Nieuwe Steeg maakt onderdeel uit van het nationaal project de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze linie is verheugd met € 35 miljoen die de minsterraad vrijdag 12 december 2008 aan de linie heeft toegekend. De provincies Utrecht en Gelderland en overige regionale partijen maken zich hard om deze bijdrage te verdubbelen. Deze beslissing is een uitvloeisel van de afspraken die Rijk en provincies maakten in het Pact van Rijnauwen. Hierin stelden de partijen de ambitie op om voor de forten een eigentijdse functie te vinden, waarbij behoud door ontwikkeling het devies is. GeoFort is daarbij één van de eerste forten waarin nieuw leven wordt geblazen.

Aardrijkskunde overzicht voor PO: Nederland, aarde

A Gilara van de Openbare basisschool voor montessori-onderwijs uit Hengelo heeft al een aantal zogenaamde Yurls- pagina's gemaakt. Daar plaatst hij berichten, links en media over diverse schoolonderwerpen die hij interessant vindt en kunnen zijn voor anderen .
Ook voor het vak aardrijkskunde heeft hij er inmiddels twee gemaakt.
Nederland, met diverse subonderwerpen waaronder topografie, water,geloof, politiek en een uitsplitsing naar provincie. Bij Aarde besteedt hij aandacht aan de film Planet Earth, natuurverschijnselen en de verschillende werelddelen. Hier duiken dan wel topografie-onderdelen op , die zou ik dan onderbrengen op een aparte topoYurl.
Erg bruikbaar zijn de animaties die bij de diverse onderwerpen al startklaar staan en dus voor het digitale bord/ beamer prima in te zetten zijn. Ook voor de onderbouw van het VO.
Helaas blijken dat dan trialversies te zijn (van Edumedia) die wanneer je er na de mededeling 'unlock your trial' op klikt een invulpagina van de makers oplevert. De verschillende animaties kun je dus maar één keer bekijken en dat gebeurt al wanneer je de Yurlpagina op je scherm hebt staan. De filmpjes starten dan gelijk. Even F5/ pagina vernieuwen en je kunt ze weer bekijken.
Leuk initiatief dat navolging verdient. Laten we wel hopen dat het centraal ergens samenkomt anders zoek je weer naar al die losse pagina's. Heb je ezelf al een Yurls- pagina (gratis) dan kun je onderdelen van ander Yurls moeiteloos kopiëren naar de jouwe.

zondag, december 14, 2008

KNAG dag workshop GIS en kaartvaardigheden

Vrijdag naar Ede- Wageningen geweest om daar op de Onderwijsdag van de KNAG een workshop te geven over, hoe kan het ook anders, GIS in het aardrijkskundeonderwijs.
De workshop was vol en de ruim 30 collega's heb ik meer dan een uur laten zien hoe je GIS kunt gebruiken in de les als het gaat om kaartvaardigheden.
Ik heb daarvoor twee datasets gebruikt. Eén over 'de Salton Sea' en de ander over 'schistosomiasis (bilharzia) in de Filippijnen'.
Een GIS is eigenlijk niets anders dan een stapel kaartlagen bovenop elkaar. Door steeds meer lagen aan te zetten kun je een complexe kaart langzaam laten ontstaan waardoor de kaartelementen die steeds worden toegevoegd in direct verband komen te staan met de vorige. Het wordt dan een langzame 'animatie' van kaartlagen (kaartlezen). Daardoor kun je de nadruk (laten) leggen op de verschillende spreidingspatronen van de onderlinge kaartelementen. Zo is er een duidelijk patroon in de spreiding in het voorkomen van de slakkenbroedplaatsen op de kaart over schistosomiasis.
Daarnaast kun je door inzoomen, uitzoomen en kaartlagen aan- en uitzetten relaties leggen tussen de verschillende patronen en kaartelemenenten: slakkenbroedplaatsen, wegen en kreken (kaartanalyse). Er kan natuurlijk nog veel meer, maar dat zou hier te veel ruimte gaan innemen. Ik noem alleen nog dat kaartproductie met GIS prima te doen is.

De beide datasets, inclusief de powerpoint en Engels lesmateriaal bij de Filipijnenkaart zijn hieronder te downloaden in een zip via Skydrive (Openbaar) . Open in beide gevallen het project (project.mxd) in Arcgis.
De Filipijnen dataset is ook te gebruiken/ te bekijken in de gratis GIS van ESRI: Arcexplorer (Java versie, draait op alle platformen).
Meer informatie over GIS en gratis datasets hier en hier

Kaart: spreiding van besmettingsgevallen in het onderzochte gebied

zaterdag, december 13, 2008

GIS cursussen: beginners en gevorderd

GIS voor beginners
- Tim Favier en Henk Trimp
Wat zijn Geografische Informatie Systemen (GIS) nou eigenlijk? Waarom zou ik GIS gebruiken in mijn aardrijkskundelessen? En hoe kan dat op een eenvoudige manier? En wat is EduGIS? Hoe kan ik Google Earth in de klas inzetten? Daarover gaat deze cursus.

Met GIS kun je snel en efficiënt ruimtelijke gegevens analyseren. Dat is handig bij het plannen van infrastructuur en voorzieningen, maar ook bij het analyseren van de verspreiding van ziekten of de effecten van rampen.
GIS is dan ook een door overheid en bedrijfsleven veel gebruikt hulpmiddel om samenlevingsvraagstukken te analyseren. Goed om leerlingen hiermee al in het voortgezet onderwijs kennis te laten maken. Bij GIS staan digitale kaarten centraal, dus GIS is bij uitstek geschikt voor de aardrijkskundeles. In deze cursus leert u werken met verschillende GIS-toepassingen. Met EduGIS en Google Earth kunt u daarna goed uit de voeten. Voor de ingewikkelder GIS-toepassingen is het handig ook de cursus GIS voor gevorderden te volgen.

GIS voor gevorderden
- Tim Favier en Willem Korevaar

Deze cursus is bedoeld voor wie na de beginnerscursus GIS verder wil. Aandacht wordt besteed aan de verschillende mogelijkheden van Google Earth en met name ArcGIS in de klas. Daarbij is er ook ruimte voor het uitwisselen van eigen ervaringen met digitale kaarten en GIS in de klas. Op deze dag worden deelnemers (verder) getraind in het omgaan met ArcGIS. Ook is er de mogelijkheid om eigen opdrachten bij digitale kaarten te maken. Na korte introducties over GIS, Google Earth en ArcGIS werken de deelnemers in workshops achter de computer. De cursus wordt afgesloten met een plenaire bespreking van ervaringen en uitdagingen voor het verzorgen van aardrijkskundeonderwijs met GIS.

Meer info over deze cursussen en inschrijving in de Nascholingsgids van de VU

donderdag, december 11, 2008

Klankbord gezocht voor International Polar Year, Pooljaar.nl

Wellicht heb je er al van gehoord: International Polar Year 2007-2008.
De sectie Education and Outreach Nederland is op zoek naar een klankbord van innovatieve docenten.

Waar gaat het om?

Wereldwijd zijn er momenteel 50.000 wetenschappers en technici actief om onderzoek te doen op de Noord- en Zuidpool. Bij het onderzoek in de poolgebieden lopen de schoolvakken letterlijk in elkaar over. In het veld werken bijvoorbeeld biologen, geologen, chemici, historici en juristen in teams waarbij de grenzen tussen de disciplines en de landen vervagen.

De Nederlandse deelnemers plaatsen hun dagboeken, weblogs, op www.pooljaar.nl . De tot de verbeelding sprekende casussen zijn interessant voor gebruik in bovenbouw PO, onderbouw VO en voor de profielen in de bovenbouw VO. Ze geven een kijkje in de keuken van actueel klimaatonderzoek en geven een gezicht aan de wetenschappers die het uitvoeren. Bovendien is het mogelijk via de site direct contact te hebben met de onderzoekers.

In 2009 krijgt de site een aparte toegang voor het onderwijs. Om de site te verbeteren voor het onderwijs en ideeën te genereren over het gebruik van de verhalen in het onderwijs, komen we graag in contact met docenten die met ons mee willen denken. We weten dat docenten een zeer volle agenda hebben. Daarom zullen we zo efficiënt als mogelijk met ieders tijd omgaan en in het eerste kwartaal van 2009 enkele teleconferencingsessies organiseren van ongeveer een uur.

De site biedt een schat aan lesmogelijkheden, maar om dit te concretiseren en Pooljaar.nl voor het onderwijs te optimaliseren, is de hulp van kritische en initiatiefrijke docenten noodzakelijk.
Geïnteresseerde docenten kunnen de interessepeiling invullen.

Meer informatie over het International Polar Year en Pooljaar.nl
Aarzel niet mij te bellen als je vragen of opmerkingen hebt.
Monica Ralling
monica@rallingplus.nl
06 534 596 14

woensdag, december 10, 2008

Les met Google Earth prijswinnaar bekend

De eerste prijs '1 Dag begeleiding op school bij het gebruik van Google Earth bestaande uit een les-sessie over de inzet van Google Earth voor de docenten en een virtuele vakantie met Google Earth voor de leerlingen en ouders van de winnende docent' is gewonnen door Vincent Schutte. Docent aan de Schoter Scholengemeenschap in Haarlem. Hij maakte een webquest waar leerlingen van de bovenbouw Havo een virtuele rondreis via Google Earth moeten maken en presenteren. Ze maken daarbij gebruik van foto's (eerst zoeken!) die ze moeten selecteren op grond van o.a. zichtbare landschapselementen en het klimaattype.
De wedstrijd was georganiseerd door Online Kaarten. Andere prijswinnnaars zijn Kim, Kim en Kim.....dezelfde neem ik aan. Geen idee hoeveel inzenders er waren, maar dat Kim de tweede- derde en vierde prijs heeft gewonnen zou er op kunnen duiden dat er niet erg veel zijn.
De inzendingen van 'de andere winnaars' komen ook online, zo wordt beloofd. Ben benieuwd.
Die van Vincent is in ieder geval erg leuk en combineert ICT en aardrijkskunde op een praktische manier. Handleidingen zijn aanwezig en ook voorbeelden van zijn eigen leerlingen. Kortom wil je iets doen met Google Earth en het wiel niet opnieuw willen uitvinden dan is dit een leuke instap.
Gefeliciteerd Vincent! (die ook de bijbehorende foto maakte)

woensdag, december 03, 2008

Misdaad in kaart door leerlingen Dalton Voorburg

Leerlingen van de tweede klas van het Dalton in Voorburg gaan elke week op pad om de misdaad die heeft plaatsgevonden in kaart te brengen. Deze kaart staat op internet.
Ze gaan niet zelf achter de misdadigers aan, ook een 'heterdaadje' blijft buiten beschouwing.
Ze maken gebruik van de politieberichten die elke week in het plaatselijke "Krantje' verschijnen. Vervolgens zoeken ze de locatie van de misdaad op en maken daar een foto of filmpje van. Elke misdaad krijgt een eigen kleur/ icoon.
Deze plaatsen ze samen met de tekst van het bericht op een Nederlandse mashup van Google Maps : Quikmaps.
Aan het eind van het schooljaar worden alle misdaden, de kaarten dus, samengevoegd en wordt een analyse van de verschillende soorten misdaden gemaakt. Samen met de politie proberen ze o.a. de volgende vragen te beantwoorde:
  • Waar vinden de meeste inbraken plaats?
  • Wat zou daarvan de oorzaak kunnen zijn?
  • Wat zijn mogelijke oplossingen?
De kaart heeft zijn eerste gebruiker al gevonden. Een toekomstige bewoner van de stad mailde enthousiast uit het buitenland naar de school. Hij vertelde dat hij blij was met de kaart. Het hielp hem bij de keuze van zijn nieuwe woning.

Nu jullie!
Ook zoiets met je klas maken? Kijk dan op de pagina van het project en naar de kaart.
Daar vind je de handleiding, uitleg en de afzonderlijke wekelijkse kaarten.
Maak aub vervolgens hier dan melding van jullie kaart. Dan kunnen we een overzicht plaatsen!
Meld jullie project bij de plaatselijke overheid, laat zien dat ons vak met de actualiteit bezig kan zijn met gebruik van moderne (GEO-ICT) technieken.

Aardrijkskunde in de praktijk!!! (Zet het vak op de kaart!)

Meer info: wereldvakATgmail.com

Week 48 in de wereld

Wat gebeurde er in deze week tot 28 nov in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.


Week 48 2008 (klik hier)

Archief

foto: aardverschuiving door Nevado del Huila

maandag, december 01, 2008

Historie in kaart: gebieden in tijd vergelijken

Het Kadaster is prima bezig om de GEO-ICT op de kaart te zetten. Nu is historiekaart.nl in de lucht gebracht. Weliswaar nog in béta en dus in ontwikkeling, maar bijzonder goed te gebruiken om de verschillen die bv tussen 1900 (links) en 2008 (rechts) in een gebied zijn opgetreden duidelijk te maken.
Je kunt nl. door middel van een 'slider' de transparantie van de oude kaart groter of kleiner maken waardoor je langzaam de veranderingen ziet ontstaan. Zo verdwijnt in dit voorbeeld bouwland en komt er water (Zoetermeerse Plas-NoordAA) in de buurt van Zoetermeer. Waarom?
Er was veel zand nodig om de uitbouw van Zoetermeer in de jaren 60 te kunnen realiseren. Dat laatste zie je dan ook groeien als kool....De plas werd uitgediept tot wel 40 meter en is 90 hectare groot, zeer geschikt als recreatiewater.

Dat deze site nog in ontwikkeling is zie je bv. aan het op sommige plaatsen niet geheel aansluiten van de kaartdelen en het nog niet echt werken van wijzigen van het jaar. Dat laatste moet je nog met de hand intypen en dan een return/ enter.