zondag, december 26, 2010

Leeftijdsopbouw Van Nederland:animatie


Van het CBS en hun gestartte onderwijssite (moet even laden.......)
Ze willen graag commentaar vanuit het veld, dus neem een kijkje en mail ze via het formulier.

Stadsvernieuwing Heerlen inspireert Kenniskring Aardrijkskunde

De LVO-kenniskring Aardrijkskunde heeft op 3 november haar eerste bijeenkomst gehad. De vaksectie van het Rombouts had een middag georganiseerd die in het teken stond van een van de thema’s van de lessen aardrijkskunde in de bovenbouw havo/vwo: wonen in Nederland. De docenten lieten zich door een Heerlense wethouder, de directeur van een kunstencentrum en een kunstenaar voorlichten over de ambities en beperkingen die ervaren worden bij stadsvernieuwingsprojecten in Heerlen.

De dag werd door de aanwezigen als leerzaam en zeer inspirerend ervaren, zowel door de inhoudelijke bijscholing als door de mogelijkheid tot het onderling uitwisselen van ervaringen.

Patrick Wolters (Romboutscollege) vertelt: “In een informele setting zoals deze, praat je ook met andere vakcollega’s. We zijn vaak jaren bezig binnen onze eigen school, en door met elkaar nieuwe ideeën op te doen, kom je tot soms verrassende conclusies. Daarbij wil je als vakdocent je enthousiasme en kennis op je leerlingen overbrengen en zulke bijeenkomsten helpen je daar zeker bij. De bijdrage die deze keer geleverd werd door de heer Huisman, over het nieuw te bouwen Maankwartier, werd dan ook als zeer inspirerend ervaren.”
Intussen hebben vier andere collega’s al het initiatief genomen om een volgende kenniskring te organiseren en hoopt de kenniskring van harte op een nog grotere opkomst.

Ook een LVO-brede kenniskring organiseren voor jouw vak? Neem contact op met Makka Haane, beleidsadviseur opleidingen bestuursbureau, 046-4201233 of makka.haane@stichtinglvo.nl.

woensdag, december 22, 2010

Expeditie Moendoes

Een team wetenschappers uit allerlei vakgebieden wordt er vanaf de aarde op uit gestuurd. Hun missie: de zoektocht naar een planeet waar mensen kunnen wonen. Tijdens de missie stuit het team op een onbekende planeet, met intelligente bewoners die hun planeet Moendoes noemen. De wetenschappers gaan op onderzoek uit: hoe zit het hier met de zwaartekracht, en met de seizoenen? Zijn de lokale dieren gevaarlijk? Hoe zit de taal van de bewoners in elkaar? En wat betekenen die gele driehoekjes?
Expeditie Moendoes is een spannend spel met opdrachtkaartjes, waarin leerlingen een onbekende planeet in kaart brengen. Ze moeten daarvoor informatie verzamelen, gegevens uitwisselen en conclusies publiceren: kortom, te werk gaan als een team wetenschappers.

Het spel kun je als zip downloaden. Meer info.

Je kunt al school/klas ook meedoen aan de wedstrijd de jonge akademie onwheels. Je kunt dan een dag lang wetenschappers op school winnen. Meer info.

dinsdag, december 21, 2010

Boek NL GEO gratis verkrijgbaar

Hoe helpen innovaties in de geo-sector Nederland vooruit?
Hoe maakt geo-informatie ons land duurzamer, veiliger, mobieler, gezonder en misschien zelfs een beetje wijzer?
Het antwoord op die vragen leest u in NL GEO – een mooi boek over geo-informatie, boordevol meningen en ervaringen, feiten en cijfers, innovaties en technieken. Hte boek is zeer geschikt voor mensen van buiten het geovakgebied, zoals bestuurders, beslissers en professionals op het gebied van ruimte, water, veiligheid, onderwijs en zorg. Ook voor docenten aardrijkskunde, die hun actuele kennis van de geosector een beetje willen bijspijkeren.

Het boek is gratis te bestellen: secr@arbeidsmarktgeo.nl.

woensdag, december 15, 2010

Geonatris, website over de relatie mens en milieu

Geonatris is een initiatief gebaseerd op het boek Van Natuurlandschap tot Risicomaatschappij. Dit online platform heeft als doel een kennisnetwerk te creeëren voor het aardrijkskundig onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Het biedt:

  
 • De inhoud van het boek: Van Natuurlandschap tot Risicomaatschappij
 • Aanvullend lesmateriaal voor zowel voortgezet, hoger beroeps als academisch onderwijs
 • Actuele inzichten van een interdisciplinaire groep specialisten op de relatie tussen mens en milieu

 
Van Natuurlandschap tot Risicomaatschappij is meer dan een academisch studieboek. Het is tevens bedoeld als publieksboek om de relatie tussen mens en milieu voor het voetlicht te brengen. Niet alleen in academische kringen, maar ook voor het HBO en de middelbare doceerpraktijk.

http://www.geonatris.eu/

Lesgeven zonder boek, een vervolg...

Naar aanleiding van zijn workshop op de Onderwijsdag van de KNAG heeft Theo Peenstra een vervolg geschreven:
De vragen in mijn workshop (KNAG onderwijsdag op 10 december) over lesgeven zonder boek naar een meer concrete invulling van de didactiek die ik voorstelde leidden in de nazit met oud collega's Maarten van den End en Elly van Buuren tot het volgende idee.
Ter sprake kwam mijn weblog “Dorp van de dag” (
http://dorpvandedag.blogspot.com) waar ik iedere dag een stukje schrijf over een dorp. Je zou daar gemakkelijk als docent een plaatselijke variant van kunnen maken in de vorm van een weblog straatvandedag, dat je door leerlingen laat vullen. (gewoon inzoomen, aldus Maarten)

Lees verder...

98% van de Nederlanders heeft buitenlandse vooroudersPersbericht
98% van de Nederlanders heeft buitenlandse voorouders. In elke Nederlandse familiegeschiedenis zijn wel sporen van migratie aan te wijzen. Dat is het uitgangspunt van de website http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/, die op 28 november is gelanceerd. De site informeert een breed publiek over de lange migratiegeschiedenis van Nederland en over alle migrantengroepen die zich hier gevestigd hebben. Aan de totstandkoming werkte een keur van vooraanstaande historici, musea en archieven mee.

Van Sefardische Joden uit Spanje tot Hugenoten uit Frankrijk, van zeelieden uit Noorwegen tot schoorsteenvegers uit Italië, en van gastarbeiders uit Spanje tot vluchtelingen uit Iran en Afrika. Een deel van hen vestigde zich in Nederland en drukte een stempel op de nationale geschiedenis. Dit wordt zichtbaar gemaakt in de website. Naast de meest recente inzichten zijn filmpjes te zien, foto’s, persoonlijke verhalen en archiefdocumenten. Bezoekers kunnen ook zelf informatie aan de site toevoegen.

Niet iedereen weet dat Nederland al eeuwen een vestigingsplaats is voor migranten. Volgens prof. dr Leo Lucasssen was dit project dan ook hard nodig. ,,Bij migratie denken mensen al snel aan de periode na de oorlog, toen Molukkers, Indische repatrianten, Turken, Marokkanen en zo verder naar Nederland kwamen. Dat de migratie in vroeger eeuwen minstens zo omvangrijk was, zoals in de Gouden Eeuw, lijkt uit het bewustzijn weggezakt. Toch hoeven de meeste Nederlanders niet ver in hun stamboom terug te gaan of ze stuiten op buitenlandse voorouders. Het begrip ‘autochtoon’ is dus zeer misleidend. Het beeld van een stabiele Nederlandse bevolking die pas in de afgelopen halve eeuw ingrijpend door immigratie is veranderd, getuigt van een gebrekkig historisch inzicht. Het is hard aan correctie toe.’’

Een aantal bekende Nederlanders zoals Laetitia Griffith en actrice Paulette Smit stond hun verhaal al af. Ook Ronald Sørensen vertelt over zijn buitenlandse overgrootvader. De site is geschikt voor scholieren die een werkstuk willen schrijven, maar ook voor journalisten, wetenschappers en het algemeen geïnteresseerde publiek. Het project biedt volop informatie, maar wil ook het vormen van collecties en het ontsluiten van bronnen over migratie bij erfgoedinstellingen en migranten stimuleren.

De site werd gelanceerd door Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier.
http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/ is een initiatief van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM), het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

[update]

Vijfeeuwenmigratie.nl verkozen tot beste historische themawebsite 2010

Amsterdam, 26 januari 2011 - Vijfeeuwenmigratie.nl is verkozen tot de beste historische themawebsite van Nederland. Dit werd maandag bekend gemaakt bij de uitreiking van de Geschiedenis Online Prijs 2010.

Week 48: vliegende slangen, 2010 record warmte, GIF in Dode Zee

Wat gebeurde er in deze week tot 3 december in de wereld?
Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 48 2010 (klik hier)
Archief

woensdag, november 24, 2010

Bevolkingsgroei met Ikeaboxen

Hans Rossling, bekend van zijn videocolleges met Gapminder (www.gapminder.org) heeft opnieuw een weergaloos college neergezet, ditmaal over bevolkingsgroei. Echt een aanrader voor een bovenbouw havo/vwo of voor andere leerlingen die hun Engels goed beheersen. Kijk en geniet.

Hele goede video "Toepassingen van GIS"

The Centre of GIS & Remote Sensing (SIGTE) of the University of Girona heeft een heel erg leuk en pakkend filmpje gemaakt over de toepassingen van GIS. Het geeft voorbeelden die iedereen en zeker ook alle leerlingen zullen herkennen. Een echte aanrader als je ons vak eens anders wilt promoten of als je echt met GIS wilt gaan werken. Het filmpje is van oorsprong Spaanstalig en de ondertiteling is in het Engels, maar dat mag met deze goed gekozen beelden geen probleem zijn.

zaterdag, november 20, 2010

Week 44: EL Nino, vulkanen en watermuur bouwen.

Wat gebeurde er in deze week tot 4 november in de wereld?
Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 44 2010 (klik hier)
Archief

Wereldburgerschap voor bovenbouw vmbo nieuw

Persbericht(Het CITO)

Wereldburgerschap in het onderwijs is de betrokkenheid van jongeren vergroten bij mondiale vraagstukken. Jongeren inzicht geven in internationale ontwikkelingen en hun empathie met mensen uit andere werelddelen versterken zodat ze optimaal kunnen participeren in deze kleurrijke maatschappij.


Vensters op de Wereld

Bij de canon Vensters op de Wereld zijn twee opdrachten ontwikkeld voor vmbo GL/TL. De eerste opdracht gaat over duurzame ontwikkeling, thema 4 uit de canon. De opdracht sluit aan bij eindtermen uit het examenprogramma aardrijkskunde: bij een aantal aspecten van de onderdelen 2 en 3 van het onderwerp ‘Omgaan met natuurlijke hulpbronnen’. De tweede opdracht gaat over mondiale migratiestromen, passend bij thema 5 uit de canon ‘globalisering’. Het doel is om leerlingen te laten werken met de onderdelen van de push-pull-theorie die gebruikt wordt om migratiestromen te verklaren, zonder daarbij de theorie te benoemen. Leerlingen moeten informatie verzamelen, analyseren en tenslotte interpreteren. De opdracht sluit aan bij het onderwerp migratie en de multiculturele samenleving uit het examenprogramma aardrijkskunde voor het vmbo.

Gratis downloaden

U kunt de toetsen en de docentenhandleiding aanvragen via het inschrijfformulier. Nadat wij uw inschrijfformulier hebben verwerkt, maken wij voor u een account op Cito Portal aan en ontvangt u van ons per brief de gegevens om in te loggen. Daarna kunt u de documenten gratis downloaden.

zondag, november 14, 2010

Week 43: Meri, Merapi en Amazonedroogte

Wat gebeurde er in deze week tot 29 oktober in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 43 2010 (klik hier)
Archief

zondag, november 07, 2010

Berg van Vuur barst opnieuw uit

De vulkaan Merapi houdt de gemoederen weer bezig! Sinds eind oktober is de vulkaan actief en de activiteit neemt dag na dag toe. Het is niet voor het eerst dat de Merapi actief is, eigenlijk is de vulkaan continu onrustig, bijvoorbeeld nog in het voorjaar van 2006, in 2002 en 2001.

Lees het artikel van Bernd Andeweg over deze berg van vuur .

woensdag, november 03, 2010

Week 42: moddervulkaan, meer warmte en de storm Meri

Wat gebeurde er in deze week tot 22 oktober in de wereld?
Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 42 2010 (klik hier)
Archief

zondag, oktober 24, 2010

Planeet aarde: leertraject in vijf modules...

Onze Belgische collega's van de VLA en de Universiteit van Gent hebben de handen in elkaar geslagen en zijn bezig met de ontwikkeling van een website met als onderwerp ' onze planeet'. De onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. exploitatie aarde, gevaren-hulpbronnen, klimaat en oceaan, bodem en grondwater, aarde en gezondheid.
Kern van de site is een draaiende aardbol waarop de onderwerpen steeds als een laag worden afgebeeld. Erg mooi gemaakt! Daarop zijn weer aanklikbare punten gemaakt die info geven over het desbetreffende gebied en onderwerp. Daar zitten dan weer vaak uitstekende animaties en/ of illustraties in verwerkt.

Kortom een mooie tool om bv op je digibord/beamerscherm te laten zien of als leerstof te geven voor de leerling in 5havo-6vwo als het domein Aarde aan de orde is. Er is geen lesbrief o.i.d. bij ontwikkeld, maar wellicht dat collega's hierdoor geinspireerd worden tot het schrijven ervan (en dat dan vervolgens in de leermiddelendatabase van de community plaatsen).

Er is ook nog een wedstrijd aan verbonden (zie 'Info' ). In elk onderwerp komen leerlingen een vraag tegen die ze kunnen en opsturen als ze allemaal beantwoord zijn. Of deze wedstrijd ook open staat voor Nederlandse leerlingen wordt niet vermeld......

dinsdag, oktober 19, 2010

INESPO 2011: de internationale milieu- en wetenschapsolympiade voor scholen

Op 27 en 28 april 2011 staat de derde internationale milieu- en wetenschapsolympiade INESPO op het programma. De olympiade staat open voor havo- en vwo-leerlingen tussen de 13 en 18 jaar onder begeleiding van een leerkracht. INESPO draait om het vinden van oplossingen voor mondiale milieuproblemen om zo jongeren te stimuleren zich in te zetten voor het milieu. Daarnaast daagt INESPO leerlingen uit om buiten de gebaande paden te treden en aan een groot publiek hun kennen en kunnen te laten zien. Leerlingen hebben tot 1 januari 2011 om zich in te schrijven. 
Meer informatie  over de olympiade.

Organisatoren

INESPO is een initiatief van Stichting Cosmicus en wordt in samenwerking met Platform Bèta Techniek en Agentschap NL georganiseerd.

maandag, oktober 18, 2010

Week 39: gemenebestspelen, grondwaterprobleem en branden

Wat gebeurde er in deze week tot 1 oktober in de wereld?
Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 39 2010 (klik hier)
Archief

woensdag, oktober 13, 2010

Week 37; naschokken, warmere zee en walrussen

Wat gebeurde er in deze week tot 17 september in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 37 2010 (klik hier)
Archief

Enquête stand van zaken aardrijkskunde in de tweede fase

Oproep aan docenten om deel te nemen.

Vanaf 2007 geldt op havo en vwo een nieuw examenprogramma aardrijkskunde. De afgelopen jaren hebben docenten (en leerlingen) hiermee ervaring opgedaan.

Door middel van een digitale enquête wil SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) graag zicht krijgen op hoe het nieuwe examenprogramma in de praktijk werkt en gewaardeerd wordt. Mogelijke knelpunten komen hiermee aan het licht en eventuele suggesties voor verbeteringen zullen worden aangedragen.

De vragenlijst is bedoeld voor docenten aardrijkskunde die in het huidige schooljaar lesgeven in de tweede fase havo/vwo.

de vragenlijst (tot 15 november mogelijk)

dinsdag, oktober 12, 2010

Scholierencollege: beleid, ontwerp en de invloed van de politiek

In het kader van Oktober Kennismaand wordt op 2 november om 14:00 een scholierencollege gegeven door dr. ir. Terry van Dijk, docent bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. In dit college zal hij toelichten waarom de ruimtelijke ingrepen van vandaag zo belangrijk zijn voor de toekomst en dat er daarom goed over nagedacht moet worden. Ieder gebied is immers uniek. Verschillende mensen, verschillende belangen, verschillende veranderingen.

In zijn college zal Terry van Dijk aandacht besteden aan het maken van beleid, ontwerp en de invloed van de politiek. Deelname is kosteloos.
Meer informatie en inschrijving: de website van de Scholierenacademie van de RUG via http://www.rug.nl/scholieren/evenementen/oktoberKennismaand/ruimtelijk

vrijdag, oktober 08, 2010

Welk land ontbreekt?

Welk geografisch fenomeen hebben al deze landen gemeen? Welk land ontbreekt in dit rijtje ?
Mexico,Taiwan, Westelijke Sahara, Myanmar, Algerije, India, Oman, Mauritanië, Mali, Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Saoedi-Arabië, China, Libië.

zondag, oktober 03, 2010

Dorp van de dag

Op dit blog vind je iedere werkdag de naam van een dorp met een beschrijving of een weetje. Zo kan topografie ook leuk zijn. Theo Peenstra heeft zijn blog net in de lucht gebracht en is het lezen zeker waard wanneer je geinteresseerd bent in de lokale geschiedenis van dorpen in Nederland. Hij doet dat steeds in de vorm van thema's. Deze week zijn het vissersdorpen. Via een link naar Google Maps kun je de plaats ook op de kaart vinden. Nu nog een leuke foto (via Flickr bv) van het te bespreken dorp en het beeld is compleet.

woensdag, september 29, 2010

Educatief Amsterdam: aardrijkskundelessen op maat

Allerbeste docenten aardrijkskunde in het Amsterdams onderwijs en geografen daarbuiten,

Mijn naam is Leo Tjoelker, educatief ondernemer, en ik ben per 1 augustus jongstleden éénpitter onder de naam ‘Educatief Amsterdam’. Naast leerlingcoaching bied ik ook educatieve activiteiten (o.a. veldwerk, excursies en diverse uitjes) en (ontwikkeling van) lesmateriaal aardrijkskunde aan. Als voormalig docent aardrijkskunde in het Amsterdams onderwijs is het overgrote deel van het lesmateriaal en de educatieve activiteiten uiteraard aardrijkskundig getint.

Mijn website http://www.educatiefamsterdam.nl/ is sinds kort online en ik nodig u uit om deze te bekijken. Onder ‘Vrij lesmateriaal’ treft u gratis en onbeperkt aktuele lesopdrachten aardrijkskunde aan. Een voorbeeld is een les over ‘Roma in Europa’ inclusief een opdrachtblad voor leerlingen en een antwoordblad. Op 10 oktober vinden er grote staatshervormingen plaats op de Nederlandse Antillen. Hieraan gekoppeld zal binnenkort een ‘les Nederlandse Antillen’ verschijnen op de site. Naast dit gratis aanbod bied ik ook commerciële diensten en lesmateriaal aan. Kijk er vrijblijvend naar en wellicht kan ik u van dienst zijn.

Hartelijke groet, wellicht tot kijk.
Leo Tjoelker
e-mail: tjoelkerleo@hotmail.com (per 15 oktober óók info@educatiefamsterdam.nl)

Gratis project ‘Naar nieuwe energie’

Persbericht
Kadootje van buiteNland: actueel project
Hoe bereiden we ons voor op een toekomst waarin energie niet meer vanzelfsprekend is? Om deze vraag te beantwoorden is bij de aardrijkskundemethode buiteNLand een actueel project ontwikkeld over energietransitie (de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen). De makers van buiteNLand willen onderwijs over energietransitie en energiebeleid stimuleren. Daarom bieden zij het project ‘Naar nieuwe energie’ gratis aan alle VO-scholen in Nederland aan.

Zelf aan de slag met het energietransitiemodel
Extra interessant: in dit project wordt gebruik gemaakt van het online energietransitiemodel (ETM). Dit rekenmodel brengt de kosten en het energieverbruik in kaart als gevolg van keuzes in energiebeleid.
Het ETM is ontwikkeld door Quintel Intelligence, met medewerking van partners zoals GasTerra, Natuur en Milieu, Philips en Shell. Uniek is dat leerlingen nu met dezelfde gegevens kunnen werken als beleidmakers!

Project ‘Naar nieuwe energie’ nu online
Het project ‘Naar nieuwe energie’ is geschikt voor niveau 3 havo/vwo. Het laat leerlingen kennismaken met het energietransitiemodel. Vervolgens gaan zij zelf het energiebeleid tot 2040
vormgeven met gebruik van data uit het model. U benadert het project eenvoudig via de website
Klik op de banner ‘Naar nieuwe energie’ en u komt vanzelf bij het project uit.
Einde persbericht

woensdag, september 22, 2010

Week 36: aardbevingen, gorillavlees en stormen

Wat gebeurde er in deze week tot 10 september in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 36 2010 (klik hier)
Archief

Foto: Christchurch, nieuwe breuklijn door aardbeving (bron)

Gratis: lezing Amerikaanse immigratie en integratie voor in de les

De Quincy Club van het John Adams Institute biedt ook dit ieder jaar weer een serie lezingen aan over de Amerikaanse geschiedenis, bestemd voor de hoogste klassen van HAVO en VWO. Amerika kenner en auteur Frans Verhagen zal de scholieren dit jaar opnieuw meenemen op een historische en tegelijk actuele reis door de geschiedenis van de Amerikaanse immigratie en integratie. De lezing zal deze geschiedenis, lopend tot de dag van vandaag, direct koppelen aan een van de meest actuele onderwerpen in de Nederlandse samenleving: de integratie van onze eigen immigranten.
Het John Adams Institute biedt twintig lezingen kosteloos aan. Indien u geïnteresseerd bent in een gratis lezing dan dient u uw school zich uiterlijk 28 september daarvoor op te geven.

Het verhaal wordt ondersteund met historisch beeldmateriaal en is toegesneden op de interesses van deze leeftijdsgroep. Een groot deel van het tweede uur wordt besteed aan discussie met de leerlingen over het onderwerp en de ontwikkelingen in Nederland op dit terrein.
 
De lezingen worden aangeboden in de maand november, direct na de herfstvakantie. Ze nemen twee lesuren in beslag (in principe van 50 minuten), met een pauze van vijf á tien minuten. Vanwege de discussie in het tweede deel, die een inherent onderdeel is van de lezing, moeten we het aantal deelnemers beperken tot maximaal 65 leerlingen per lezing. Alleen 5 en 6 VWO en 5 HAVO komen in aanmerking.

De praktijk heeft geleerd dat de lezingen passen in heel verschillende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en engels.  Frans Verhagen kan de lezingen ook in het Engels geven, als onderdeel van een Engelstalig onderwijsprogramma.

Om deze serie landelijk te kunnen organiseren plannen we de lezingen zo dat ze ’s ochtends om negen of tien uur kunnen beginnen en ’s middags bij voorkeur om één uur. We proberen de lezingen ook geografisch te groeperen, zodat enige flexibiliteit van uw kant een vereiste is. De lezingen worden ondersteund via de website van de Quincyclub en van het John Adams Institute. Hier kunnen docenten en leerlingen zich vooraf oriënteren op het onderwerp van de lezingserie.

Mocht u interesse hebben dan verlangen wij een opgave per email naar quincyclub@john-adams.nl, uiterlijk 28 september  2010 - 09.00 uur. Wij selecteren scholen op basis van eerdere deelname, geografische spreiding en schoolsysteem. Graag horen wij van u welke data en tijden het beste uit zouden komen voor de lezing van de Quincy Club op uw school.

maandag, september 20, 2010

Week 35: sprinkhanen, vulkaan en muskieten

Wat gebeurde er in deze week tot 3 september in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.

Met afbeeldingen en video.
Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 35 2010 (klik hier)

Archief

Foto: vulkaan Sinabung in Sumatera, Indonesië

vrijdag, september 17, 2010

woensdag, september 15, 2010

Hoe groot is.....vergeleken met....? Gebruik MAPfrappe!

Deze Google mashup maakt het mogelijk om zelf een gebied op de kaart te tekenen (omtrek) en dat dan te vergelijken met de rest van de wereld. Zo kun je bv kijken hoe groot jouw stad is in vergelijking met New York door jouw tekening ervan er naar toe te slepen. De site heeft twee kaartbeelden onder elkaar. Op de bovenste teken je, en op de onderste zie je het getekende (omtrek). Op het voorbeeld heb ik even uit de hand Nederland getekend en in de buurt van de VS geplaatst.
Op de site staat een korte en duidelijke handleiding. De door jouw gemaakte tekening kun je ook nog als aparte url doorsturen of op je elo/website plaatsen, zodat leerlingen direct naar die van jou kunnen.
Let er wel op dat het (Googlemaps) een Mercatorprojectie betreft, met alle afwijkingen op het gebied van afstand en grootte. Daar kun je dan ook wel weer mee spelen. Zo wordt de omtrek van Nederland groter naarmate je naar het noorden gaat......
Mapfrappe

dinsdag, september 07, 2010

Nieuw Zeeland: achtergrondinformatie bij de beving op 4 september 2010

Dat Nieuw Zeeland op een plaatgrens ligt en daarom aardbevingsgevoelig is, dat is geen nieuws. De beving op het Zuidereiland vlak bij Christchurch kwam toch als een verrassing, met deze kracht. Hoe zit het daar?Lees het artikel van communitylid Bert Andeweg.....

zondag, september 05, 2010

NGV themadag ZWERFSTENEN met FOSSIELEN

De Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) organiseert onder de naam Geologisch Activiteiten Centrum (GAC) een aantal themadagen over geologische onderwerpen in het gebouw van "TNO-Bouw en Ondergrond" (Princetonlaan 6) gelegen in het universiteitscentrum De Uithof in Utrecht. Deze themadagen staan open voor iedere belangstellende!

Zaterdag 25 september 2010 themadag

ZWERFSTENEN met FOSSIELEN als speciaal onderwerp

Van 11.00 tot 16.00 uur geologische markt.

Lezingenprogramma in het auditorium:

11.30 – 12.15 “De relatie tussen zwerfstenen en ijs” door Jan Weertz.

14.00 – 14.45 “GEO-park Hondsrug en de nieuwe keientuin in Borger”door Harrie Wolters.

15.15 – 16.00 “Bijzondere vondsten in de glaciale afzettingen bij Gieten” door Harry Huisman.


Meer info bij de NGV

dinsdag, augustus 17, 2010

Dag van Mens en Maatschappij: 20 oktober

Op vrijdag 22 oktober 2010 organiseert het Universitair Onderwijscentrum Groningen de Dag van Mens en Maatschappij. Deze studiedag is bedoeld voor docenten aardrijkskunde, filosofie, geschiedenis, godsdienst & levensbeschouwing en maatschappijleer.

We beginnen de dag met een vakbijeenkomst. Vervolgens verzorgt gastspreker prof. dr. Arnold Heertje een lezing. Tijdens het middagprogramma worden workshops gegeven rond het dagthema *'Beroepseer of beroepszeer?'* Een greep uit de onderwerpen:
* Argumenteren in de les
* Verhalend ontwerpen
* Burgerschapsvorming in de les
* Meesterschap in de klas
* De morele dimensie van het docentschap

Op de website (www.rug.nl/uocg/dvmm) vindt u meer informatie en kunt u zich inschrijven.

Programma Dag van Mens en Maatschappij 2010
09.15-09.45 Inloop en ontvangst
09.45-10.00 Welkomstwoord
10.00-11.15 Actieve aardrijkskunde; inspireren, differentiëren en uitdagen in de bovenbouw (Jorgen Snijder)
11.30-12.15 Lezing prof. dr. Arnold Heertje "De prijs van het opgeven van de vakbekwaamheid"
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.45 Workshopronde 1
14.45-15.00 Pauze
15.00-16.15 Workshopronde 2
16.15- Borrel

maandag, augustus 16, 2010

Geografenkring Den Haag bezoekt Bureau Binnenstad

De Kring Den Haag is uitgenodigd bij Bureau Binnenstad.

De Haagse binnenstad heeft een centraal aanspreekpunt voor de aanpak en ontwikkeling van de binnenstad. Dit is Bureau Binnenstad.
Bureau Binnenstad is een samenwerkingsverband van de Kamer van Koophandel Haaglanden, de Stichting Binnenstad en de Gemeente Den Haag met als doel de uitvoering van het binnenstadplan 2000 - 2010
Het Binnenstadsplan 2000-2010: "Binnenstad Buitengewoon!" is opgesteld in nauw contact met de bewoners, eigenaren, en ondernemers en andere betrokkenen in en om de Haagse binnenstad. Het draait om de kernwoorden: vrijetijdseconomie, bezoekmotieven en sfeergebieden
Het Binnenstadplan 2010 – 2020 heet: Naar een complete Haagse Binnenstad.

De heren Stef van Katwijk en Christian Langerak van Bureau Binnenstad ontvangen de Geografenkring op 3 september 2010 verplaatst naar 29 oktober, aanvang 13.00h
Het adres is Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag (BB zit in de oksel van het plein, vlakbij Italiaans restaurant Va piano. BB zit op de 1e verdieping).
Het programma is als volgt:
 • Ontvangst met koffie of thee om 11.00h
 • Na een inleiding over Bureau Binnenstad is krijgen we een presentatie met beeldmateriaal, waarin te zien is hoe gemeente, bedrijfsleven en andere partijen zoals de bewoners tot beleid en tot concrete uitvoeringsplannen zijn gekomen voor de Binnenstad.Na een inleiding over Bureau Binnenstad is er een presentatie met beeldmateriaal over hoe gemeente, bedrijfsleven bewoners en eigenaren tot beleid en tot concrete uitvoeringsplannen zijn gekomen voor de Binnenstad.Daaronder de herinrichting van de Grote Marktstraat (met grote winkelbedrijven als de Bijenkorf, V&D en HEMA), de verbetering van het historisch straat- en gevelbeeld en ‘Wonen boven Winkels’.
 • Eenvoudige lunch.
 • Rondleiding door de binnenstad langs een aantal aansprekende projecten. Indien mogelijk zullen we ook gebouwen in gaan.
 • Afsluiting rond 1400h. Iedere deelnemer krijgt een mooi tasje met informatie mee naar huis.
Zie voor meer informatie over Bureau Binnenstad en de vele projecten die het realiseert op http://www.binnenstad-denhaag.nl/.
Daarop ook informatie over de bereikbaarheid van Buitenhof 47 met OV (tram 17) of auto (parkeermogelijkheden in de omgeving).

Eenieder, die aan deze bijeenkomst wil deelnemen, dient zich op te geven bij
Monique Leliefeld
Tot spoedig ziens en hartelijke groet, Monique Leliefeld (mede namens de andere Kringbestuursleden)

dinsdag, juli 20, 2010

Een community speciaal voor startende leraren (PO, VO en MBO)!

Leraren met veertig jaar onderwijservaring geven startende leraren advies over alles wat met onderwijs te maken heeft.
Ben jij een startende leraar en kun je wel wat tips of advies gebruiken?

Word lid van de community Lerarengilde - Direct online advies!--

woensdag, juli 14, 2010

Excursie naar het Ruhrgebied voor docenten aardrijkskunde

In 2010 is het Ruhrgebied culturele hoofdstad van Europa. Daarom organiseert het Duitsland Instituut dit najaar een eendaagse excursie naar deze voormalige mijnstreek voor docenten aardrijkskunde en CKV.

Cultureel erfgoed
Het Ruhrgebied staat vooral bekend als industrieregio. Het accent is echter de laatste jaren verlegd naar cultuur en dienstverlening. De regio kent tegenwoordig een grote verscheidenheid aan culturele instellingen en profileert zich als een broedplaats voor creatievelingen. Zo bieden stilgelegde hoogovens ruimte aan exposities en theatervoorstellingen. Met ‘Retourtje Cultuur. Editie 2010. De verdieping’ bieden wij u de ideale gelegenheid om kennis te maken met dit bijzondere culturele erfgoed.

Programma
Deelnemers hebben de keuze uit een kunstroute en een geografische route. De kunstroute voert o.a. langs het beroemde Folkwang Museum en Zeche Zollverein. Geografen bezoeken o.a. het Landschaftspark Duisburg en Zeche Zollverein. Deskundige gidsen en discussies met Duitse en Nederlandse experts zorgen voor inhoudelijke verdieping. In een nagesprek met vakdidactici van de vakken aardrijkskunde en CKV wordt de vertaalslag naar de onderwijspraktijk gemaakt.

Informatie
Datum: zaterdag 30 oktober 2010
Kosten: € 125 (€ 225 voor 2 personen). Inbegrepen zijn: heen- en terugreis per bus vanaf Utrecht CS, vervoer ter plaatse, entreebewijs musea, rondleidingen, lunch en avondeten.
Aanmelden via aanmeldingen-dia@uva.nl o.v.v. ‘R.C. De verdieping’

U kunt zich aanmelden tot 1 oktober 2010. Graag horen wij bij aanmelding of u aan de kunstroute of aan de geografische route wilt deelnemen. Let op: per vakgebied is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

GeoHoops-toetsen vrij beschikbaar voor gebruikers WinToets 4.0 EXP

Persbericht
Heeft je school een licentie op WinToets 4.0 EXP, dan kun je vanaf nu gratis beschikken over 18.000 toetsvragen. De Rode Planeet heeft de bekende verzameling vragen van Frans Westerveld overgenomen. Alle itembanken zijn omgezet naar WinToets 4.0, de hele metadatering is opnieuw opgezet en het geheel is ingedeeld in itembanken op thema. Ook het beeldmateriaal is globaal langsgelopen en honderden afbeeldingen zijn bijgewerkt. Al met al een mooie verzameling basisvragen. De toetsen zijn geschikt voor papieren toetsen, zijn te gebruiken als netwerktoetsen, voor Flash-afname in de eigen website, elo of Magister WEBportal, voor afname via stemkastjes en/of het DigiBord, zijn af te nemen via schrapkaartssytemen en kunnen voorgelezen worden voor dyslectische leerlingen. Alle vragen zijn aan te passen en eigen vragen en bronnen, zoals foto's, YouTube-filmpjes en Google Maps kaarten, zijn zelf toe te voegen.
De itembank is voorlopig gratis voor gebruikers van versie 4.0 EXP en kost Euro 99 voor wie 4.0 PRO bezit.
informatie over de onderwerpen en het aanvraagformulier.
Kom je daar niet uit, stuur dan een e-mail naar infoATdrp.nl [Allard Bijlsma]

maandag, juni 28, 2010

UvA Mastercourse: Google Earth en de zichtbare effecten van klimaatverandering

Vindt u het leuk om weer eens in de collegebanken te zitten? Horen waar wetenschappers zich momenteel mee bezighouden? Bent u op zoek naar inspiratie voor lesmateriaal? Bezoek dan een UvA mastercourse!

Een mastercourse is een cursusdag speciaal voor vwo-docenten. U krijgt de mogelijkheid weer in de collegebanken te zitten om nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en verschillende interpretaties van uw vakgebied te horen. De dag bestaat over het algemeen uit theoretische voordrachten en een interactief gedeelte, dat afhankelijk van het onderwerp bestaat uit een practicum, excursie, rondleiding of discussie.
Voor docenten aardrijkskunde worden in het schooljaar 2010-2011 de volgende mastercourse georganiseerd:
• 18 januari 2011 Google Earth en de zichtbare effecten van klimaatverandering

Doelgroep: docenten vwo
Kosten: € 150,00 per cursus
Meer informatie: kijk op www.science.uva.nl/mastercourses,
mail naar mastercourse-science@uva.nl of bel Pascale Nukoop (020-525 7121).

zondag, juni 27, 2010

Uitslag wedstrijd ' Hoe ziet Nederland er uit in 2040?'

Die vraag stelden het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) samen met CITO en het Onderwijscentrum VU aan middelbare scholieren van 12-15 jaar. Duizend leerlingen van 25 scholen deden mee. Samen tekenden zij 700 kaarten met een legenda en toelichting. Daarnaast vulden ze een enquête in met vragen over Nederland in 2040. Wat is de grootste stad, de grootste politieke partij en het grootste probleem in 2040, waren enkele van de vragen.
Op dinsdag 29 juni tussen 13.00 uur en 14.00 uur wordt de winnaar van de kaarttekenwedstrijd en de winnende klas bekend gemaakt door het KNAG.
Dan wordt ook het rapport met de belangrijkste enquêteresultaten en de belangrijkste bevindingen van de kaarttekenwedstrijd openbaar gemaakt.

Locatie: Nieuwspoort Den Haag.

donderdag, juni 24, 2010

Strand in de stad en Surfgolf : SchoolTV actueel

Strand in de stad
De zomervakantie staat weer voor de deur. Als het weer het toestaat trekken veel Nederlanders massaal richting de kust voor verkoeling en ontspanning met als gevolg lange files en overbevolkte stranden. Gelukkig zijn er sinds kort ook stranden dichter bij huis. In het kader van de stadsuitbreiding is bij Amsterdam aan het IJmeer het strand van Blijburg aangelegd.

Surfgolf
De laatste paar jaar wordt de Nederlandse kuststrook versterkt met bredere stranden en stevigere duinen. Dit is noodzakelijk vanwege de zeespiegelstijging Behalve ophogen en verbreden zijn er plannen om langs de kust een zandbank aan te leggen. Hierdoor zal er voor planksurfers een perfecte surfgolf kunnen ontstaan.

* donderdag 1 juli 2010 9:30 - 9:45 uur Ned. 2
* donderdag 9 september 2010 9:30 - 9:45 uur Ned. 2

Begeleidend lesmateriaal
Later online te bekijken.

donderdag, juni 10, 2010

Hulp gevraagd bij onderzoek ‘Overstap van 4-VMBO naar 4-Havo’

In het kader van een onderzoek naar de overstap van 4-VMBO naar 4-Havo, zitten wij dringend verlegen om data.
Dat er problemen zijn die leerlingen ondervinden bij de overstap is evident, maar komt dit ook tot uiting in de cijfers?
U zou ons ontzettend helpen als u de kleine vragenlijst in wilt vullen waarnaar deze link verwijst. Het kost niet meer dan vijf minuten.
Stuur deze naar : maartenvaessen@home.nl
Als u wilt, krijgt u ons onderzoek + reparatiepakket na afronding via email toegestuurd.
U kunt het dan gebruiken om leerlingen die de overstap van 4-VMBO naar 4-Havo maken, beter voor te bereiden op aardrijkskunde op Havo.

Bij voorbaat dank voor de moeite.
Frank Smit, Remco Vogel,Maarten Vaessen

zondag, juni 06, 2010

Week 21: niesen, gletsjer en tonijnvissers

Wat gebeurde er in deze week tot 28 mei in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.

Met afbeeldingen en video.
Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 21 2010 (klik hier)

Archief

maandag, mei 31, 2010

CBS: Welke leraren aardrijkskunde willen meewerken?

Welke leraren aardrijkskunde willen meewerken?

De schat aan informatie die het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft, willen we ook delen met leerlingen op de middelbare school. We willen graag in eerste instantie informatie aanbieden in ‘hapklare brokken’ voor het vak aardrijkskunde in de onderbouw, zowel voor vmbo als havo/vwo. Om helder te krijgen welke CBS-informatie op welke wijze het beste ingezet kan worden in de les, willen we in de tweede helft van juni gesprekken voeren met onder andere leraren aardrijkskunde.

Leraren aardrijkskunde die hieraan willen meewerken wordt verzocht contact op te nemen met Chantal Melser (projectleider ruimtelijke statistieken, telefoon 070-3374483, e-mail c.melser@cbs.nl) of Carola Weijsenfeld (projectleider ‘onderwijs-informatie’, telefoon 070-3375096, e-mail awsd@cbs.nl).

Link: http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&discussionID=21116917&gid=35979&trk=EML_anet_qa_ttle-0Qt79xs2RVr6JBpnsJt7dBpSBA


woensdag, mei 26, 2010

Week 19: virus, hitte en bevers

Wat gebeurde er in deze week tot 14 mei in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.

Met afbeeldingen en video.
Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 19 2010 (klik hier)

Archief

woensdag, mei 19, 2010

10 kaarten die de wereld veranderden

Dat kaarten belangrijk zijn hoef ik jullie niet meer uit te leggen. Maar welke kaarten van alle kaarten die er ooit gemaakt zijn (schatting?miljoenen?) zouden in de top 10 moeten staan?

Er is een poging gedaan door Peter Barber, hoofd van de Britse Bibliotheek afdeling kaarten.
Zijn lijst staat hier.
Welke zouden er ook in moeten en welke er dus uit?

Maken we hier ons eigen lijstje!
Afgebeelde kaart is de Henricus Martellus wereldkaart uit ong.1490

Week 18: Jordaan- en lichtvervuiling...

Wat gebeurde er in deze week tot 7 mei in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.
Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.
Week 18 2010 (klik hier)

Archief

Excursie naar drinkwater Dunea (Den Haag)

Drinkwater produceren uit duinwater is een op de wereld uniek systeem met een lange historie. In 1874 begon Duinwaterleiding ’s Gravenhage met waterwinning in de duinen van Scheveningen.

In Den Haag gebruikte men voor die tijd het water van de Hofvijver als drinkwater. De Haagse bevolking kende hoge sterftecijfers door gebruik van het vervuilde water. Daar moest een oplossing voor komen en de duinen bleken een grote zoetwatervoorraad te bevatten.
Jarenlang gebruik van deze zoetwaterzak en een groeiende bevolking met steeds meer waterverbruik per persoon maakte het noodzakelijk het duinwater aan te vullen met water uit de Afgedamde Maas.

Dat hier vele technische kanten aan zitten voordat het water schoon uit de kraan komt zal duidelijk zijn. Hoe het productieproces verloopt wordt duidelijk gemaakt tijdens een excursie van de Geografenkring Den Haag op 18 juni 2010 naar Dunea, productielocatie Scheveningen.
Het programma is als volgt:

14.00 uur Aankomst en registratie bij het Poortgebouw. De excursiebegeleider neemt de groep mee naar de Voorlichtingszaal
14.15 uur Ontvangst met koffie en thee in de Voorlichtingszaal
14.30 uur Inleiding over het bedrijf, gevolgd door een bedrijfspresentatie
14.45 uur Rondleiding langs de zuiveringswerken
16.30 uur Einde programma. De excursiebegeleider brengt u naar de uitgang.

Het adres is:
Dunea
Pompstationsweg 351
2597 JV Den Haag

Wie geïnteresseerd is geeft zich op bij Monique Leliefeld van Rooij
henmleliefeld@planet.nl of 071 5615640

woensdag, mei 12, 2010

Week 17: stofstorm, olieramp en konijnen

Wat gebeurde er in deze week tot 30 april in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.
Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.
Week 17 2010 (klik hier)

Archief
Beeld: NASA, klik op de afbeelding voor een vergroting. Olievlek in de Golf van Mexico.

dinsdag, mei 11, 2010

Geoweek: ontdek de Geo in het bedrijf

'Van 17 mei t/m 21 mei vindt de GeoWeek weer plaats. Ook ESRI Nederland doet hier aan mee.

Wij laten leerlingen van 10 tot en met 15 jaar op 18 mei a.s. ontdekken wat er zoal gedaan kan worden met geo. Door leerlingen kennis te laten maken met geografie in de praktijk hopen wij hen bewust te maken van de prima en leuke toekomstmogelijkheden in de geo- en bodemsector.

Wat leren de leerlingen?

Of het nou gaat om het voorkomen van overstromingen, het bestrijden van terrorisme of het voorspellen van de vogelgriep. Oorzaken en gevolgen kun je op een kaart laten zien en analyseren. Vroeger gebeurde dat met papieren kaarten, tegenwoordig met een Geografisch Informatie Systeem, kortweg GIS.

U kent vast de website EduGIS (portaal), waar veel kaarten kunnen worden getoond en bevraagd. Nu kunt u ook gebruik maken van een Educatieve Desktop GIS: EduGIS Lokaal.

Wij bieden de jongeren, met behulp van het GIS-programma EduGIS Lokaal, de mogelijkheid vertrouwd te raken met het gebruik van digitale kaarten. Met EduGIS kunt u ook kaartlagen van de Wereld, Europa, Nederland, provincies, wijken, buurten en de eigen omgeving toevoegen, de kaartsymbologie aanpassen en analyses uitvoeren. Jongeren leren hoe ze informatie uit digitale kaarten kunnen halen en toevoegen.
Natuurlijk gaat iedereen zelf aan de knoppen!
Wilt uw klas deelnemen aan de ESRI expeditie? Klik dan hier. '

Datum: 18 mei
Expeditie: 09.00-12.00 uur of van 14.00-17.00 uur
Deelname: maximaal 25 studenten per expeditie
Kosten: gratis
Inschrijven: www.geoweek.nl
Contact: Margit Stapel, mstapel@esri.nl.
Website: www.esri.nl

maandag, mei 03, 2010

Vragen van communityleden...

Ieder jaar organiseren wij op onze school de zogenaamde "polderdagen". Dit is een vakoverstijgend project bestaande uit 2 onderdelen: een biologie-onderdeel en een aardrijkskunde-onderdeel in de Eempolder bij Eemnes.

Het aardrijkskunde-onderdeel vinden wij echter in de huidige vorm nog iets te theoretisch en zijn op zoek naar meer praktische opdrachten. Het huidige programma bestaat uit het inkleuren op een topokaart van de zomer- en winterdijk,aflezen N.A.P binnen en buiten de polder en de werking van de sluis en het gemaal. Ook doen we daar de proef: "wat bezinkt het eerst: zand, klei of zand?".
Via deze weg wil ik jullie vragen of jullie betere/aanvullende ideeen hebben om dit project meer praktisch te maken.
Met vriendelijke groet,
Roger Löcher quad4roger@hotmail.com
--------------------------------------------------

Ik volg een studie lerarenopleiding in Tilburg en op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek die sterke verband heeft met de ecologische gevolgen van de recreatiedruk in Geuldal. Ik ben opzoek naar de publicaties of informatie over de aantasting in Geuldal door de recreatiedruk. Graag jullie reactie over...
Alvast bedankt,
Ros Radosh ros.radosh@hotmail.com
--------------------------------------------------

zondag, mei 02, 2010

Dirt! The movie.

“DIRT! The Movie vertelt het verhaal van de meest waardevolle en ondergewaardeerde bron van vruchtbaarheid: vruchtbare grond. Het verhaalt over het begin tot aan het actuele probleem van degradatie. We verliezen elke dag ontzettend veel van deze materie. Welke gevolgen heeft dat? Wat is het verband met klimaatverandering? Wat is er aan te doen?
Wat 'the Inconvenient Truth' deed voor het klimaatvraagstuk is 'DIRT ' voor onze vruchtbare grond.
Meer info over het bestellen van de dvd.
Bekijk de film hier online, helaas met een onderbreking en reclame, maar dat mag de pret niet drukken :-)


vrijdag, april 30, 2010

Week 16: as, sprinkhanen en olie

Wat gebeurde er in deze week tot 23 april in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.
Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 16 2010 (klik hier)

Archief

GEOkubus: online-bron over de geografie


De GEOkubus………ontdek het zelf!
De wereld van de geografie onder handbereik en slechts een muisklik van je vandaan!
GEOkubus is een aantrekkelijke online-bron over de geografie die vrijwel elke geografische discipline beslaat. De GEOkubus is gebaseerd op Rubik’s kubus met 6 vlakken en 54 vensters naar de geografie. De GEOkubus is een virtuele en gemakkelijk toegankelijke bron en gratis online beschikbaar. Door de GEOkubus met je muis te bewegen ben je in staat een van de zes onderwerpen te kiezen. Nadat je op één van de zes zijden geklikt hebt zal deze zich ontvouwen waardoor op diepere niveau’s kunt uitkomen.
Foto’s, teksten, videofragmenten en ‘links’ stellen je in staat meer te weten te komen over het onderwerp van je keuze.
De GEOkubus is een Europees initiatief van HERODOT* het netwerk voor de Geografie in het Hoger Onderwijs. De GEOkubus is beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de Geografie.
De GEO-CUBE is beschikbaar in het Engels en Spaans en binnenkort in het Arabisch. Voor de Nederlandse versie zoekt de redactie nog vertalers (bij voorkeur geografen)van de diverse teksten. Bovendien staat de redactie altijd open voor bijdragen. Teksten, foto’s e’d. over de verschillende onderwerpen.
Eindredacteur is Prof.Dr. Maria Attard van de Universiteit van Malta. In Nederland is drs. Harry Rogge namens het KNAG betrokken redactielid. Voor bijdragen en vragen kunt u hem in Nederland bereiken via hrogge@ziggo.nl

EUROGEO: promotie vak aardrijkskunde

EUROGEO is de Europese Associatie van Geografen en is een netwerk van geografen in heel Europa. Niet alleen individuele personen zijn lid maar ook tientallen Europese opleidingen voor de geografie en lerarenopleidingen. Samenbindend element is de promotie van de geografie in Europa, dit door middel van een website, nieuwsbrieven en publicaties, een on-line community voor leden en een jaarlijkse ledenvergadering (met workshops) ergens in Europa.


EUROGEO bestaat al sinds 1979 als feitelijke vereniging. Om de slagkracht uit te breiden werd op de eerste algemene vergadering in Ayvalik mei 2009 beslist om EUROGEO om te vormen tot een INGO, Internationale niet gouvernementele organisatie. EUROGEO is als INGO ook lid van het overleg van NGO’s in de Raad van Europa in Straatsburg. Langs dat kanaal kunnen we onze invloed aanwenden om aardrijkskunde te verdedigen en promoten.

Collega’s die hun netwerk internationaal willen uitbreiden kunnen lidmaatschap van EUROGEO overwegen. Het lidmaatschap kost € 40,00 per jaar, € 25,00 voor studenten.
Wie lid wordt van EUROGEO krijgt niet alleen een kwartaal tijdschrift in de bus maar krijgt ook een gratis publicatie van the Herodot Network, een netwerk van aardrijkskunde in het hoger onderwijs waarmee EUROGEO nauw betrokken is.
De eerstvolgende jaarvergadering zal van 7 tot 9 mei 2010 in Praag worden gehouden.
De tweejaarlijkse conferentie zal van 2 tot 5 juni 2011 in Griekenland worden gehouden.

EUROGEO is ook de maker en beheerder van www.geo-cube.eu en zal in de toekomst beheerder zijn van het iGuess project (www.iguess.eu) met tijdens de congressen workshops over GIS.
Nederland en België zijn beiden in het bestuur van EUROGEO betrokken. Luc Zwartjes (voorzitter van de Vlaamse Leraren Aardrijkskunde) is penningmeester. Harry Rogge (KNAG-lid) is secretaris-generaal. Ook KNAG en VLA zijn als vereniging lid van EUROGEO.

EUROGEO is een vereniging die naast het lidmaatschap van KNAG of VLA het overwegen waard is.

donderdag, april 22, 2010

Week 15: IJsland, China en Australië- rampen

Wat gebeurde er in deze week tot 16 april in de wereld?
Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.
Met afbeeldingen en video.
Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.
Week 15 2010 (klik hier)

Archief

dinsdag, april 20, 2010

GLOBE Leerlingenconferentie 11 juni 2010

Op 11 juni vindt de jaarlijkse GLOBE leerlingenconferentie plaats bij Space Expo in Noordwijk. Dit is hét moment waarop leerlingen hun GLOBE onderzoek kunnen presenteren aan andere scholen en aan de GLOBE wetenschappers van KNMI, Wageningen Universiteit, Alterra en RIVM.
Scholieren kunnen hun GLOBE onderzoek op twee manieren presenteren (zie voorwaarden):

1. Mondelinge presentatie (m.b.v. PowerPoint);

2. Tentoonstelling in een stand (poster, onderzoeksopstelling of andere creatieve invulling).

Meer info...

maandag, april 19, 2010

Vulkaan op IJsland : hoe zit dat nou?

Eyjafjallajökull staat voor Eyja = eiland, fjalla = berg(rug) en jökull = ijskap en komt aan zijn naam omdat het de ijskap is die goed zichtbaar is vanaf de Westmann eilanden voor de zuidkust van IJsland. De vulkaan die onder de jökull uitbarst op het moment heeft eigenlijk nog geen naam, omdat bij eerdere uitbarstingen op andere plekken onder de ijskap het magma naar boven kwam. Het systeem van de Eyjafjallajökull is een samengestelde vulkaan van bijna 1700 meter hoog.
Communitylid Bernd Andeweg heeft een artikel geschreven met achtergrondinfo over de situatie in IJsland.
Lees verder....
Foto's van de vulkaan in volle werking vind je hier.

zondag, april 18, 2010

Google Earth in het eindexamen

Volgens een  Israelisch artikel wordt in het eindexamen aardrijkskunde het gebruik van Google Earth verplicht  voor het onderdeel interpretatie van luchtfoto's en satellietbeelden. Dat betekent dan wel dat het gebruik ervan in de klas moet worden geoefend. Daar wordt door het Mininsterie van Onderwijs dan ook geld voor gereserveerd.
Eén op de vijf leerlingen zou dan de beschikking moeten hebben over een PC. Niet alle scholen beschikken over zoveel pc's. Hoeveel leerlingen dan daadwerkelijk dit examen zullen doen vermeldt het artikel niet. Dalia Fanning- hoofd schoolinspectie-  bevestigt dat het programma gepresenteerd  gaat worden  op het volgende Internationale Geografie Congres (deze dan waarschijnlijk in Tel Aviv van 12-16 juli). Ik ben benieuwd naar dat examen.
Idee voor ons eindexamen??

Week 14: zonnestorm... help?, te vroeg voorjaar?

Wat gebeurde er in deze week tot 9 april in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.
Met afbeeldingen en video.
Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.
Week 14 2010 (klik hier)

Archief


Foto: Tropische storm Robyn (NASA)

Lesmethode aardrijkskunde zonder werkboek?

Welke goede lesmethode aardrijkskunde bestaan er zonder werkboek???????

Bij ons op school mag er niet meer in de werkboeken geschreven worden. Vanwege de kopierkosten, mogen we de praktische invul- en intekenoefeningen niet kopieren. Eigengemaakt lesmateriaal dus ook niet.
Wij moeten daar maar creatief mee omgaan???????

Op dit moment gebruiken wij de nieuwe druk van de GEO.
Ik heb inmiddels begrepen dat dit probleem ook op andere scholen speelt en dat er scholen zijn waar de
leerlingen helemaal geen werkboek hebben.

Ik ben heel benieuwd hoe dit door op andere scholen wordt opgelost?
Ron Luijben ron.luijbenATcoornhert.nl

zaterdag, april 17, 2010

woensdag, april 14, 2010

Aardrijkskundeleraren in de provincie Utrecht

De provincie Utrecht start in mei 2010 met een landschapscampagne, met als centraal motto: 'het is lekkerder in het landschap'. De campagne is gericht op de doelgroep jongeren (14 tot 24 jaar). Voor de lancering van de campagne op dinsdag 11 mei gaan er vanaf een centraal punt in de provincie Utrecht vijf luchtballonnen over het landschap varen, die onder andere gevuld kunnen worden met jongeren uit de provincie Utrecht.

En daarvoor benader ik jullie.

We hebben 18 plekken in de aanbieding die we willen uitdelen aan scholieren (vanaf 14 jaar). Wat we van hen verwachten is dat ze hun impressie van de ballonvaart met ons delen.
De enige voorwaarde die wij daaraan stellen is dat deze impressie gepubliceerd kan worden op de campagne website (online vanaf 11 mei 2010).

We kunnen ons voorstellen dat dit ook mogelijkheden biedt om aan het onderwerp ´landschap´ in het aardrijkskunde onderwijs aandacht te besteden. Dat laatste laten we graag aan jullie over.
Bij het uitdelen van de 18 plekken streven we naar een gelijkmatige spreiding over de provincie en over de betrokken scholen.

Onze vraag: Gelieve uiterlijk maandag 19 april 2010 aan te geven of jullie school bereid is om een (of meerdere) leerlingen voor te dragen die mee gaan op de ballonvaart op 11 mei 2010 (vakantieperiode) 's avonds.
Vertrek en aankomst is vanaf het provinciehuis, Pythagoraslaan 101, te Utrecht; een bus brengt de ballonvaarders naar en van de start- en landingsplek. Naast de jongeren gaan ook gedeputeerde Bart Krol, een aantal statenleden, regionale en nationale pers en kunstenaars mee de lucht in.

Een unieke kans om de landschappen vanaf een ander gezichtspunt te bewonderen en om met andere mensen over 'landschap' te praten.
Ik hoor graag snel van jullie,
Vriendelijke groet,  Claudia van Dam

Programmamedewerker RAP / Landschapscampagne
030-2583080

Verlengd: Vacature KNAG-vertegenwoordiger havo/vwo bij CvE

Het College voor Examens (voorheen CEVO) is voornemens om de vaksectie aardrijkskunde havo/vwo gedurende het schooljaar 2010-2011 met één KNAG-vertegenwoordiger/vaksectielid uit te breiden.
Voor deze positie zijn wij op zoek naar een kandidaat met het volgende profiel:
• is docent met een eerstegraads bevoegdheid, die al enkele jaren lesgeeft in de bovenbouw havo/vwo en ook ervaring heeft met eindexamenklassen
• is (relatief recent) afgestudeerd in de fysische geografie/is op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied
• heeft affiniteit met digitale hulpmiddelen.
De taken zijn:
• meewerken aan de constructie-opdracht aan het Cito voor de examens aardrijkskunde havo en vwo
• vaststellen van deze examens
• advisering over de normering van deze examens.
De huidige vertegenwoordiger, Arij Eijsberg, zal nog tenminste één jaar aanblijven, daarna zal het nieuwe vaksectielid waarschijnlijk de enige KNAG-vertegenwoordiger zijn. Het betreft een functie van ongeveer 240 uren op jaarbasis. Het meeste werk kan vanuit huis worden gedaan.
Sollicitaties naar deze functie (korte motivatiebrief en cv) kunnen vóór donderdag 29 april gestuurd worden aan het KNAG:
KNAG, t.a.v. Anouk Adang, Postbus 80123, 3508 TC Utrecht of a.adang@knag.nl.
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met het College voor Examens, telefoonnummer 030-284 07 00.

woensdag, april 07, 2010

Week 13: onderzeese vulkaan, lachen en troep in zee

Wat gebeurde er in deze week tot 2 april in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.
Met afbeeldingen en video.
Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.
Week 13 2010 (klik hier)

Archief

vrijdag, april 02, 2010

Onderwijsseminar 'Water en veiligheid'

Op dinsdag 27 april as. organiseert de Atlantische Commissie in samenwerking met Hogeschool Windesheim en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden een onderwijsseminar in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen met als thema ‘Water en Veiligheid’.

Tijdens het seminar wordt dit thema vanuit diverse invalshoeken belicht. Zo gaan verschillende sprekers in op de betekenis van het dreigende gevaar van zowel waterschaarste als de stijgende zeespiegel (als gevolg van het veranderende klimaat) voor Nederland en regio’s elders in de wereld. Daarnaast komen ook onderwerpen als de hulpverleningstaak van de Kustwacht op de Noordzee en de invloed van water op de man-vrouw relatie aan bod. Klik hier om het volledige programma te bekijken.

De deelnamekosten voor het seminar bedragen €50.- per persoon. Komt u samen met een collega dan betaalt u slechts €75.-. Voor studenten bedragen de deelnamekosten (op vertoon van geldige collegekaart) €15.-. U kunt zich tot uiterlijk 16 april opgeven voor het seminar.

zondag, maart 28, 2010

Nieuwe Duitse didactiek, een voorbeeld voor Nederland?

Studiedag voor het aardrijkskundeonderwijs

Nieuwe Duitse didactiek, een voorbeeld voor Nederland?


Nijmegen, 28 april 2010, 10.00 – 16.00 uur

Op 28 april 2010 organiseren de vakgroep sociale geografie en de universitaire lerarenopleiding van de Radboud Universiteit een studiedag over de handelingsgerichte benadering in het aardrijkskundeonderwijs. Deze benadering is één van de peilers onder het “Curriculum 2000+”, het nieuwe leerplankader voor het Duitse aardrijkskundeonderwijs. In deze benadering is veel aandacht voor de verschillen in betekenis die mensen toekennen aan een plaats of ruimte en de invloed die dat heeft op het handelen van mensen. Een kernwoord daarbij is multiperspectiviteit.

Op de studiedag willen we leraren, vakdidactici, en andere belangstellenden in een ééndaags symposium bijeenbrengen om de mogelijkheden van deze handelingsgerichte benadering in het aardrijkskundeonderwijs verder te verkennen. Wat zijn de geografische principes achter deze benaderingswijze? Hoe kunnen we dat vakdidactisch omzetten? Waarom passen nu juist deze handelingstheoretische principes en deze vakdidactiek zo zeer bij de wereld van vandaag? Hoe past deze benadering in de huidige Nederlandse examenprogramma’s? Inleiders op deze studiedag zijn de vakdidactici Dr. Mirka Dickel (Univerisität Hamburg) en prof .dr. Tilman Rhode-Jüchtern, (Universität Jena). Zij zullen zowel ingaan op de theoretische achtergronden van de handelingsgerichte benadering als voorbeelden geven van een concrete uitwerking daarvan in het onderwijs.

De studiedag vindt plaats in het Gymnasion, Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen.
Deelname aan deze studiedag is gratis. De voertaal is Engels. Meer informatie over het programma en de inleiders is te vinden op de website van de vakgroep sociale geografie van de RU: http://socgeo.ruhosting.nl/vakdidaktiek.html


Aanmelden kan tot 14 april 2010 door een e-mail te sturen aan Fer Hooghuis, e-mail f.hooghuis@ils.ru.nl, onder vermelding van “Symposium 28 april 2010”.

Mindmapping in de lessen aardrijkskunde

In het onderwijs wordt veel gebruikt gemaakt van mindmapping. Een mindmap is een model van gedachten, informatie of kennis. Je ziet in één oogopslag structuur in de informatie en je komt makkelijker op nieuwe ideeën (associatie).
In de link hieronder kun je meerdere voorbeelden zien van willekeurige mindmaps.

http://images.google.com/images?q=mindmap

Binnen het vak aardrijkskunde kun je ook goed gebruik maken van mindmapping. Voorbeeld. Enkele voorbeelden van manieren om het te gebruiken in je lessen:
 • Leerlingen een samenvatting van de lesstof laten maken
 • Om bij de leerlingen de voorkennis te activeren
 • Leerlingen kunnen er begrippen mee oefenen
 • Leerlingen kunnen er moeilijke leerteksten inzichtelijk mee maken
 • Leerlingen kunnen tijdens en na een filmpje een mindmap kunnen maken als samenvatting
 • Maak een Mindmap waarin je delen niet invult. Leerlingen moeten die dan vanuit de leerstof aanvullen.
 • Als docent kun je mindmaps ook prima gebruiken bij je lesvoorbereidingen en om de lesstof schematiseren.

Leerlingen van alle niveaus, zowel onderbouw als bovenbouw, hebben baat bij mindmappen èn leerlingen vinden het leuk om te doen! Het is een snelle en eenvoudige manier om dingen op te schrijven. Je krijgt geen half overgeschreven boeken meer als samenvatting. Leerlingen denken beter na over de lesstof en gaan de samenhang zien. Een erg goed hulpmiddel ook binnen Aardrijkskunde dus!

Er zijn verschillende mindmap-programma’s. Programma’s die gratis te downloaden zijn en die je goed kun gebruiken in het onderwijs zijn Emindmaps , CmapTools en Freemind (voor alle besturingssytemen) . Emindmaps is voor alle niveaus geschikt, deze maakt gebruik van veel kleuren en plaatjes. CmapTools en Freemind zijn meer voor bovenbouw Havo/Vwo. Beide programma’s zijn gebruiksvriendelijk en leerlingen kunnen er zo mee aan de slag.

Voor meer informatie over mindmapping, hoe het gebruikt kan worden in een les en theorie erachter, film 1 en film 2. Deze zou je ook kunnen gebruiken bij een startles mindmapping.

Voor Freemind is er ook een instructiefilm gemaakt waarin stap voor stap te zien is hoe je met het programma een Mindmap kan maken (de meeste programma's hebben een zelfde manier van werken).
Ook online kun je aan mindmappen doen. Voordeel is dat je geen software op de pc hoeft te installeren en dat je er overal bij kunt (als er internet is). Het is zelfs mogelijk om met meerdere personen aan één mindmap te werken. Nadeel is dat het Engelstalig is : Bubble

Met dank aan Nanita de Bouter, Staring College - Lochem

Week 12: vlinders, vulkanen en muggen

Wat gebeurde er in deze week tot 26 maart in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.
Met afbeeldingen en video.
Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.
Week 12 2010 (klik hier)

Archief

zaterdag, maart 20, 2010

New York: Harlem Shuffle

Malcolm X Blvd, Harlem (foto M. Klijmij)
Op kwaliteitsblog Sargasso is een zeer interessante serie over de wijk Harlem in New York gaande. Dimitri Tokmetzis woont in de wijk en schrijft onder de noemer Harlem Shuffleover de geschiedenis en zijn ervaringen.

De wijk is het afgelopen decennium enorm opgeknapt. De crackepidemie is grotendeels uitgewoed. De misdaad is spectaculair teruggedrongen. In 1990 woonden er nog geen 1000 blanken in de wijk, die qua inwonersaantal vergelijkbaar is met Utrecht. Thans zijn dat er 20.000. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is Harlem weer een aantrekkelijke plek om te wonen.


De artikelen over hippe supermarkten, gentrification, segregatie, kunst en cultuur en alle andere zaken die zich concentreren in Harlem zijn voorzien van Google Maps-kaarten en YouTube-filmpjes. Zeker bruikbaar om grootstedelijke problematiek in beeld te brengen. Het meest recente bericht gaat over het verval van Harlem in de jaren '50, '60, '70 en '80.

(overigens zijn op Sargasso ook een aantal zeer lezenswaardige artikelen over het IPCC-rapport en de aandacht daarvoor verschenen)

Google kan zoektermen nu ook letterlijk in kaart te brengen

Aan elke PC die verbinding zoekt met het internet zit een IP-nummer vast. Zodoende kan een zoekmachine als Google zien waar een verzoek voor een zoekopdracht naar een bepaalde term (bij benadering) vandaan komt. Ook websites kunnen op grond van het IP-nummer jou de toegang tot bepaalde inhoud verbieden. Zo is het jammer dat veel inhoud van de BBC wel online staat maar alleen voor inwoners van GB te zien is; controle vindt dus plaats via het landdeel van je IP-nummer. Je kunt ook zelf achterhalen wat je IP-nummer is.
Nu heeft Google de mogelijkheid Insight gemaakt om te kijken waar bv de term ' aardrijkskunde' het meest opgevraagd is in Nederland.
Dat geeft dus een spreiding op regionaal niveau aan. Opvallend in deze spreiding is dat er in Drenthe het afgelopen jaar erg weinig is gezocht op deze term en dat in het grafisch overzicht in tijd de piek van het zoeken vooral rond mei lag. Dat laatste is dan weer niet verbazingwekkend overigens....
Op deze manier kun je dus een klein onderzoekje in de klas doe. Kies een term en bepaal eerst van te voren waar je denkt dat daar het meeste naar wordt gezocht. Is het zo dat bv ' mest' meer gezocht wordt in Brabant?
Iemand nog interessante andere zoektermen en bijbehorende verrassende spreidingen ontdekt?

Lente en Klimaatverandering, warmer of kouder?

Dagelijks berichten kranten over klimaatverandering en het gaat allang niet meer over het veranderen van het klimaat alleen. Klimaatwetenschappers vallen over elkaar heen. De een zegt dat de aarde opwarmt door toedoen van de mens, de ander zegt weer dat er een nieuwe ijstijd aankomt. Aanleiding is een gezaghebbend rapport waarin nogal wat fouten zouden staan. Augusto wil daar het fijne van weten.
 • donderdag 25 maart 2010 9:30 - 9:45 uur Ned. 2
Online te bekijken en lesbrieven (PDF)