maandag, mei 23, 2011

IJslandse vulkaan actief: artikel met uitleg

Onder de grootste ijskap van IJsland, de Vatnajokull, is vulkaan Grímsvötn opnieuw actief geworden.
De meest actieve vulkaan van IJsland barst regelmatig uit (1983, 1996, 1998 en de laatste grotere uitbarsting was nog in 2004), dus erg bijzonder is het niet dat de vulkaan weer een teken van leven geeft.
Op 21 mei werd vanaf 18.50 een serie aardbevingen waargenomen en binnen een half uur ontstond een aswolk boven de vulkaan.
Op 22 mei was de activiteit hoog en reikte de aswolk tot bijna 20 kilometer hoogte. Veel van de voorgaande uitbarstingen hielden een aantal dagen aan en namen daarna in activiteit af.

Artikel van Bernd Andeweg
Lees verder...

vrijdag, mei 20, 2011

Examenforums aardrijkskunde geopend!

Voor de bespreking van de examens:

Havo

VWO:

VMBO:

Je kunt zelf de vraag aanmaken indien deze nog niet als onderwerp op
het forum staat. Graag enige discipline daarin: kijk eerst of de vraag al voorkomt voordat je hem als nieuw aanmaakt!

Succes met nakijken!

de Dag van Mens en Maatschappij: 7 oktober

De Rijksuniversiteit Groningen organiseert de Dag van Mens en Maatschappij op vrijdag 7 oktober. Deze studiedag is bedoeld voor docenten van de gammavakken en wordt gehouden in het centrum van Groningen. De dag begint met een vakbijeenkomst.
Voor aardrijkskunde laat docent Jorgen Snijder aansprekende manieren zien om de examenstof van het domein Systeem Aarde te behandelen.
Vervolgens verzorgt gastspreker Kars Veling, tegenwoordig directeur van het Huis voor democratie en rechtsstaat, een lezing over de cruciale rol van onderwijs in een toekomstgerichte samenleving.

Tijdens het middagprogramma worden workshops en presentaties gegeven over uiteenlopende onderwerpen zoals denklessen om leerlingen uit te dagen, de context-conceptmethode en lessen in geluk. Gedurende de dag is er tevens een informatiemarkt.

Op de website vindt u meer informatie en kunt u zich in de loop van juni inschrijven.

maandag, mei 16, 2011

Week 18: IJslands voorjaar: sneeuw, dodelijke winter in delen VS

Wat gebeurde er in deze week tot 6 mei in de wereld?
Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend.

Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 18 2011 (klik hier)

zaterdag, mei 14, 2011

Auteurs gezocht voor uitgeverij: aardrijkskunde methode


Commercieel bericht
Dedact Educatieve Uitgevers is een jonge educatieve uitgeverij in Amsterdam die zich richt op het ontwikkelen van methodes voor het voortgezet onderwijs. In onze visie geeft digitalisering naast het gebruik van traditionele lesboeken de mogelijkheid om meer en beter te differentiëren tussen leerlingen en de leermethode beter te laten aansluiten bij de wensen van de docent.

In het afgelopen jaar zijn we gestart met de ontwikkeling van innovatieve methodes voor de vakken economie en geschiedenis voor de onderbouw. Hierbij werken we op dit moment samen met opleiders en (oud)studenten van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. We willen ons aanbod graag uitbreiden met een methode voor het vak aardrijkskunde en werven hiervoor nu auteurs. We zouden daarom graag in contact komen met docenten aardrijkskunde.Meer informatie.


De aardbeving bij Lorca: achtergrond

Op 11 mei werd Spanje getroffen door een aardbeving. De tektonische situatie in het Middellandse Zeegebied is behoorlijk complex.

Bernd Andeweg geeft in een artikel meer informatie over hoe de aardbeving daar is ontstaan en welke complexe situatie daar aan ten grondslag ligt.

maandag, mei 09, 2011

Actief burgerschap en sociale integratie

Dit thema is ook interessant en relevant voor docenten Aardrijkskunde. Vandaar de onderstaande oproep van Maarten Rector

De linkedIngroep ‘Burgerschap & burgerschapsvorming’

Beste collega’s, graag wil ik u informeren over de linkedIngroep ‘Burgerschap & burgerschapsvorming.’ Deze groep wil het professionals en studenten uit onderwijs, welzijn en zorg, beleidsmakers, wetenschappers (etc.) gemakkelijk maken (kritische) informatie te vinden en met elkaar te delen, over onderwerpen en initiatieven die plaats hebben in naam van burgerschap en burgerschapsvorming. Op deze wijze kan zij voor deze beroepsgroepen als kennisbasis fungeren, om zowel kritisch als praktisch geïnformeerd te zijn en te blijven.

In het onderwijs bestaat de wettelijke verplichting om aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie te besteden. In de welzijnssector en de zorg is het beroep op ‘actief‘ burgerschap terug te vinden in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Met andere woorden worden we ALLEMAAL geacht iets met ‘actief’ burgerschap te doen. Dit terwijl men al meer dan tweeduizend jaar discussieert over de idee van burgerschap, en er tot de dag van vandaag GEEN absolute overeenstemming is wat dit precies inhoudt. Door onze kennis met elkaar te delen kunnen we een kritische positie innemen ten aanzien van onze beroepen en onze maatschappelijke functie.

In enkele weken tijd hebben zich 229 interessante professionals uit verschillende werkvelden aangemeld, ook u hoop ik te mogen verwelkomen.

Link: http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=3834955&trk=anet_ug_grppro

10 Juni in Utrecht: Workshop ‘GIS; niet raden maar analyseren’

Op vrijdag 10 juni vindt de jaarlijkse ‘Bèta onder de Dom’-dag plaats. ‘Bèta onder de Dom’ biedt een volledige dag verdieping in nieuw lesmateriaal en is interessant voor docenten aardrijkskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie, wiskunde, NLT en informatica. Voor docenten aardrijkskunde is er een dagvullende workshop ‘Geo Informatie Systemen (GIS); niet raden maar analyseren’.
In de wereld om ons heen wordt zichtbaar gebruik gemaakt van Geo Informatie Systemen (GIS), zoals de weg vinden met behulp van je TomTom of de aanleg van een spoortracé door een bepaald gebied. Het maken van een GIS, en het gebruiken van de geoinformatie, behoren tot het vakgebied van de geodesie. Binnen dit vakgebied worden wiskunde, natuurkunde en informatica gecombineerd om de juiste beslissing te nemen over de beste route of bestemming, rekening houdend met omgevingsfactoren. Tijdens de werkgroep maakt u kennis met het uitdagende vakgebied van de geodesie. Aan de hand van een computerpracticum gaat u zelf aan de slag met het analyseren van geodata. U krijgt inzicht in de toegepaste wiskunde die nodig is om afwegingen met verschillende belangen te kunnen maken. De analyses die u uitvoert zijn uitstekend geschikt voor gebruik in uw eigen les. Een leuke manier om logisch denken te combineren met maatschappelijke relevantie.
 ‘Bèta onder de Dom’ wordt georganiseerd door het Bètasteunpunt Utrecht, een samenwerkingsverband van Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Kosten voor deze scholingsdag zijn €95,-.
Aanmelden kan via het inschrijfformulier op www.betasteunpunt-utrecht.nl/betaonderdedom

donderdag, mei 05, 2011

Game zelf maken? Een voorbeeld voor tektoniek.

Zelf maar eens iets gemaakt. Het is een fluitje van een cent: je plaats een afbeelding en op die afbeelding zet je punten en achter elk punt zet je een tekst.
Het programma maakt er een quiz/ game van. Publiceren en de url kun je aan je leerlingen geven.
Hier mijn voorbeeld

Zelf maken? Hier is de site. Even registreren (gratis).
ps vergeet niet jouw game ook even 'Make game public' te maken. En plaats dan jouw game hier onder 'reacties'. Mag mij ook mailen.

Geospatial Project: waar ben ik?

Groots opgezet project over alles wat met digitale kaarten (en geo-ict) te maken heeft. Ik berichtte 2  jaar geleden al dat het er zou komen. Nu is het inmiddels al in een vergevorderd stadium en is er een viertal video's gemaakt die elk een deel van het container begrip 'ruimtelijke/ geografische- data' beschrijven. Onderwerpen zijn o.a. klimaat, voedselprobleem, ziektes (cholera). De rol die geo-ruimtelijke informatie hierbij speelt - verzamelen en analyseren van data-wordt in elk van de afleveringen uitgelegd.

Naast de video's is er ook aandacht voor aanvullende informatie en lesmateriaal (Resources). Met dit project wordt de ICT-kant van de geografie voor het voetlicht gehaald: de kaart is toch een belangrijk uitgangspunt wanneer een geograaf aan het werk is.

Bekijk de andere video's.

dinsdag, mei 03, 2011

Week 16: droogte in Cuba en einde van de wereld?

Wat gebeurde er in deze week tot 22 april  in de wereld?

Geografisch interessante zaken worden met één klik geopend. Met afbeeldingen en video.

Gemaakt door leden van de community aardrijkskunde.

Week 16 2011 (klik hier)
Archief

Afb: 3d weergave van de storm Errol