donderdag, juli 10, 2008

CEVO -antwoord op protestbrief

Vorige week werden mijn collega Arnold Schilt en ik benaderd door het CEVO n.a.v. de protestbrief die wij mede namens 210 docenten van de community gestuurd hebben over het VWO-examen aardrijkskunde. Het management van het CEVO zou graag met een viertal docenten die deze brief hebben ondertekend om de tafel gaan zitten. Zij willen graag bespreken op welke punten het fout ging met het examen vwo en in mindere mate ook met het examen havo (dat ook moeilijk of te moeilijk was).
Bij de selectie van het viertal docenten verzocht het CEVO ons rekening te houden met o.a. een zekere spreiding (stedelijk Nederland–landelijk Nederland. Wij hebben daarom binnen de steunbetuigingen gezocht naar collega's buiten de Randstad (waar wij zelf vandaan komen) die bij hun digitale steun ook nog een opmerking over het havo examen gemaakt hebben.
De bespreking is voorlopig vastgesteld op donderdag 18 september van 15.00 - 17.00 uur in Utrecht bij het CEVO.

Inmiddels zijn er twee collega's gevonden (in de vakantie!) die mee willen.

Eric Nieuwenhuizen

Geen opmerkingen: