woensdag, december 17, 2008

Pilot WereldWIJDwater : testscholen gevraagd

Pilot WereldWIJDwater

Gezocht havo en vwo scholen in de omgeving van Den Haag en/of Utrecht die mee willen werken aan het uittesten van zogenaamde keuzekisten over het thema Water.
Wereldwijd zijn er een aantal waterthema's die om aandacht vragen namelijk teveel water, te weinig water en vervuild water. 17% van de wereldbevolking (= 1,1 biljoen mensen) heeft geen toegang tot schoon water,terwijl 42% (= 2,6 biljoen) niet beschikt over goede sanitaire voorzieningen. Per dag sterven er 3900 kinderen onder de 5 jaar aan water gerelateerde ziekten*. Door de klimaatverandering neemt de kans op overstromingen toe terwijl tegelijkertijd verdroging van andere gebieden op de loer ligt.
In Nederland heeft dat o.a. geleid tot een andere aanpak van het waterbeheer. Ook in Europees verband zijn er afspraken om vóór 2015 een aantal grote waterthema's op te lossen.
In de WereldWIJDwater keuzekist voor de bovenbouw van het VWO en de kiezenVOOR water keuzekist voor de bovenbouw HAVO worden drie waterthema's aan de leerlingen verduidelijkt, namelijk te veel water, te weinig water en vervuild water.

De inhoud van de waterthema's sluit aan bij de eindtermen van biologie, aardrijkskunde, maatschappijleer (aspecten uit het domein Milieu en beleid,Milieu en cultuur) en algemene natuurwetenschappen op het gebied van meningsvorming. De werkvorm sluit aan bij de eindtermen op het gebied van algemene vaardigheden, en ICT-vaardigheden.
Aantal lessen: 5 met zelfstudie

Niveau: Havo 4 en VWO 4 of 5
Het lesmateriaal: Handleiding voor de docent en hulpkaarten,stellingen en een website met achtergrondinfo voor de leerlingen, en voor de HAVO een triviantspel, voor de VWO een waterkrant.

Vergoeding: 400 euro

Informatie: SMS in educatie, E-mail: simons@euronet.nl

Geen opmerkingen: