zaterdag, december 13, 2008

GIS cursussen: beginners en gevorderd

GIS voor beginners
- Tim Favier en Henk Trimp
Wat zijn Geografische Informatie Systemen (GIS) nou eigenlijk? Waarom zou ik GIS gebruiken in mijn aardrijkskundelessen? En hoe kan dat op een eenvoudige manier? En wat is EduGIS? Hoe kan ik Google Earth in de klas inzetten? Daarover gaat deze cursus.

Met GIS kun je snel en efficiƫnt ruimtelijke gegevens analyseren. Dat is handig bij het plannen van infrastructuur en voorzieningen, maar ook bij het analyseren van de verspreiding van ziekten of de effecten van rampen.
GIS is dan ook een door overheid en bedrijfsleven veel gebruikt hulpmiddel om samenlevingsvraagstukken te analyseren. Goed om leerlingen hiermee al in het voortgezet onderwijs kennis te laten maken. Bij GIS staan digitale kaarten centraal, dus GIS is bij uitstek geschikt voor de aardrijkskundeles. In deze cursus leert u werken met verschillende GIS-toepassingen. Met EduGIS en Google Earth kunt u daarna goed uit de voeten. Voor de ingewikkelder GIS-toepassingen is het handig ook de cursus GIS voor gevorderden te volgen.

GIS voor gevorderden
- Tim Favier en Willem Korevaar

Deze cursus is bedoeld voor wie na de beginnerscursus GIS verder wil. Aandacht wordt besteed aan de verschillende mogelijkheden van Google Earth en met name ArcGIS in de klas. Daarbij is er ook ruimte voor het uitwisselen van eigen ervaringen met digitale kaarten en GIS in de klas. Op deze dag worden deelnemers (verder) getraind in het omgaan met ArcGIS. Ook is er de mogelijkheid om eigen opdrachten bij digitale kaarten te maken. Na korte introducties over GIS, Google Earth en ArcGIS werken de deelnemers in workshops achter de computer. De cursus wordt afgesloten met een plenaire bespreking van ervaringen en uitdagingen voor het verzorgen van aardrijkskundeonderwijs met GIS.

Meer info over deze cursussen en inschrijving in de Nascholingsgids van de VU

Geen opmerkingen: