vrijdag, juni 06, 2008

Update : actie examen VWO

De brief is verstuurd. Met dank aan allen die hebben gemaild en het formulier hebben ingevuld!
Hieronder onverkort de brief:

Geachte leden van de examencommissie,

Hierbij ontvangt u de protestbrief over het VWO examen aardrijkskunde die ondergetekenden hebben opgesteld en voorgelegd aan onze collega's van de community aardrijkskunde.
Wij hebben in korte tijd 240 reacties gekregen.
Daarmee vertegenwoordigen wij naar schatting 6.000 leerlingen (van de ruim 15.000 leerlingen VWO die examen in aardrijkskunde hebben gedaan), uitgaande van een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen per docent. Uiteraard gaat het uitsluitend om docenten die dit jaar in 6VWO lesgeven. Wij hebben met onze actie lang niet alle collega's kunnen bereiken omdat niet iedereen lid is van de community aardrijkskunde. Een groot deel van de 240 reagerende docenten had de behoefte om een opmerking aan hun steunbetuiging toe te voegen. Wij sturen deze opmerkingen onverkort mee om u te laten inzien welke emoties het aardrijkskunde examen VWO bij zowel docenten als leerlingen heeft losgemaakt. Het moge duidelijk zijn dat er op dit examen veel aan te merken valt en dat veel leerlingen gedupeerd dreigen te worden. Overigens blijkt uit veel reacties ook flinke onvrede over het aardrijkskunde examen voor het HAVO. Onze actie beperkt zich echter tot het VWO, maar wij willen u toch graag ook attenderen op het feit dat er veel bezwaren zijn aan te voeren tegen het HAVO examen. U heeft ongetwijfeld via het programma Wolf kennis genomen van de erbarmelijke resultaten van onze leerlingen. U zult wellicht ook onaangenaam verrast zijn door deze resultaten.
U heeft de sleutel in handen om de schade te beperken. Wij gaan ervan uit dat u daar gebruik van maakt!
CC naar LAKS, KNAG en Inspectie

Bedankt ook: Eric Nieuwenhuizen van het Erasmus College, en Arnold Schilt van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum voor jullie voortrekkersrol.

Afbeelding: CEVO! Wakker worden!!!!!
Bron

1 opmerking:

sicco zei

Bedankt voor de inzet. Ik ben benieuwd.