dinsdag, juli 15, 2008

Mediterrane Unie van start: 'Club Med' of...

De nieuwe Mediterrane Unie die op 13 juli in Parijs begon, telt 43 leden: de 27 landen van de Europese Unie en 16 'Mediterrane landen' Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, Mauritanië, Syrië, Tunesië, Turkije, de Palestijnse Autoriteit, Albanië, Kroatië, Bosnië- Herzegovina, Montenegro en Monaco.

Landen die grenzen aan de Middellandse Zee vormen een verband waarin met name pragmatisch zal worden gewerkt in de vorm van projecten: schoonmaken (van delen) van de Middellandse Zee en kust, aanleg transnationale snelwegen tussen grote havens in Noord- Afrika, samenwerking op het gebied van rampenbestrijding, aanleggen van zonne-energiecentrales, een Euro Mediterrane universiteit (in Slovenië), hulp aan midden- en kleinbedrijf.

Sarkozy als Franse president voorzitter van de EU heeft het voor elkaar gekregen dat de leiders van de meeste landen eindelijk bijelkaar onder één dak waren. Landen als Palestina en Israel, Griekenland enTukije, Syrië en Libanon en Algerije en Marokko zijn regelmatig elkaars vijanden in de politieke arena. Het samenwerkingsverband levert echter geen eigen organsisatiestructuur op (het blijft binnen de EU) en ook geen extra geld (uit de bestaande EU- pot).

Helemaal geografisch consequent is het ook allemaal niet.
Mauritanië en Jordanië liggen niet aan de Middellandse Zee en zijn wel lid, terwijl Libië wel aan de Middellandse Zee ligt maar geen lid wil worden. Voor het gemak nemen we de 'Adriatische' landen dan maar mee, samen met alle andere EU landen die niet eens in de buurt van het middelandsezeewater komen. Is de Palestijnse Autoriteit wel een staat?

Nieuw of revolutionair is het echter ook niet. Er is al sinds 1995 een samenwerkingsovereenkomst: het Barcelonaproces, dat minder pragmatisch is en meer gericht op politieke en bestuurlijke zaken. Dat was dan ook een beetje aan het inzakken.

Kritiek is er natuurlijk ook.
 • Amnesty heeft al geroepen dat dit samenwerken kan leiden tot minder aandacht voor de schending van mensenrechten in de Noord- Afrikaanse en Arabische landen.
 • Noordelijke EU landen hebben Sarkozy teruggefloten omdat zijn idee om alleen de landen die grenzen aan de Middellandse Zee er bij te betrekken niet in goede aarde viel.
 • Het zou ook de aandacht van de EU te veel op het zuiden (lees: de zuidelijke landen in de EU) richten en dus minder aandacht voor de nieuwe leden die uit Oost- Europa komen.
 • Ook zien velen het als een poging om het Franse bedrijfsleven aan contracten te helpen via de miljarden die de EU aan steun heeft toegezegd en te veel een project (Club Med) van Sarkozy.
 • Daarnaast zegt Turkije dat het op deze manier nog makkelijker uit de EU gehouden kan worden, want ze zijn dan al lid van deze samenwerking.
 • Sommige economen, zoals Guillaume Duval zien de vergroting van de vrijhandelszone als een groot probleem voor de nieuwe landen omdat de Europese multinationals makkelijk binnen kunnen komen en er meer plattelandsvlucht naar de grote steden zal ontstaan. Terwijl de meeste van deze landen al kampen met deze trek naar de stad.
 • Ook zien velen dat de tegenstellingen binnen deze Unie te groot zijn op het gebied van welvaart, cultuur en democratisch gehalte.

  Kaartje: donkerblauw zijn de 'Mediterrane' leden.
  Bron : Wikipedia

Geen opmerkingen: