dinsdag, februari 14, 2012

Docentenonderzoek: Zoeken en vinden van aardrijkskunde leermateriaal

Zoeken en vinden van leermateriaal moet en kan beter
“Een fundamentele verbetering realiseren voor de docent die op een eenvoudige manier digitaal leermateriaal kan vinden. Dit om een verantwoorde leermiddelenmix te kunnen maken van methoden-, open en eigen leer- en toetsmateriaal.” Dit is de ambitie van het programma Educatieve contentketen In dit programma werken de educatieve uitgeverijen, Kennisnet en de SLO samen bij het ontwikkelen en implementeren van een aantal innovaties op het terrein van digitaal lesmateriaal (http://www.educatievecontentketen.nl/).

Testen van de nieuwe zoekvoorzieningen
In een van de projecten is in de afgelopen maanden gewerkt aan prototypes van nieuwe zoek-voorzieningen voor docenten. Met die nieuwe zoekvoorzieningen moet het mogelijk worden om slimmer en gerichter naar passend lesmateriaal te zoeken dan nu mogelijk is. Deze prototypes willen we graag testen met mensen uit de praktijk. Vandaar dat we op zoek zijn naar enthousiaste docenten die in een paneltest de ontwikkelde voorzieningen willen onderwerpen aan een kritische blik.

Kandidaten voor het panelonderzoek
Bent u een docent die:
-      In uw onderwijspraktijk al enige ervaring heeft met het op internet zoeken van aanvullend en/of vervangend lesmateriaal? (U hoeft beslist geen ICT-voorloper te zijn).
-      Al enige ervaring heeft met het toepassen van het gevonden materiaal in uw lessen?
-      Vindt dat er aan het zoeken, vinden en toepassen van digitaal lesmateriaal wel het een en ander verbeterd kan worden?
-      Aardrijkskundeles geeft in de onderbouw van havo/vwo?
-      Herkent in een van de volgende uitspraken:
o   “digitaal zoeken is lastig”
o   “ik vind niet (altijd) wat ik zoek”
o   “wat ik vind past niet in mijn lessen”
o   “wat ik vind is van onvoldoende kwaliteit”
Dan bent u de ideale kandidaat voor ons panelonderzoek!
Wij bieden u een interessante ervaring, een vergoeding van uw reiskosten en een cadeaubon van € 75.

Paneltest aardrijkskunde
Datum: Woensdag 14 maart 2012
Tijd: 16.00 – 20.00 uur
Plaats: Kennisnet, Paletsingel 32, 2718 NT Zoetermeer

Informatie en aanmelden
Stuur voor meer informatie of om u aan te melden een mailbericht naar Marian Kat-de Jong, M.P.Kat@uvt.nl. Bel gerust als u nog vragen heeft: 013-4668415.

Geen opmerkingen: