woensdag, februari 22, 2012

De geografische kubus: 50 topics in kernbegrippen

Aardrijkskunde van de kaart???
Er is iets mis met het vak aardrijkskunde. Een analyse van het vak in het PO en VO door Jos Blokhuis en Huby Peeters.
Te weinig geografische benadering en te veel leesvak. Geen doorlopende leerlijnen vanuit PO naar VO, verouderde methoden, te veel feitenkennis en geen inzichtmatige opdrachten, te veel opdrachten maken.....

Wij voelen ons uitgedaagd om een stevige meningsvorming op gang te brengen over de positie en de inhoud van het vakgebied aardrijkskunde in de basis van het onderwijs. Dit artikel wil een voorzet geven om tot een fundamentele discussie te komen over de zin en onzin van aardrijkskunde in het basisonderwijs, de basisvorming en de lerarenopleiding.
Aardrijkskunde kan, wil én moet een stevige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot mondige wereldburgers die - op basis van een eigentijds geografisch wereldbeeld, kennis en inzicht over belangrijke ruimtelijke processen, mondiaal erfgoed, cultuurverschillen en waarden & normen - respectvol leren samenleven met medemens, natuur en milieu.'

Lees hun artikel en reageer.2 opmerkingen:

Anoniem zei

Eindelijk geografen, die in actie komen! De analyse van de problematiek is scherp, met name m.b.t de aardrijkskundemethoden en de lerarenopleidingen. De cultuur van de "onderwijskundigen" heeft geleid tot onzinnige benamingen als wereldoriëntatie, mens & maatschappij, mondiale vorming etc. En hoe simpel is de thematische en maatschappelijke keuze voor de leerstof.
Waar zijn de geografische beleidsmakers al die jaren geweest.? Politieke lobby beperkt zich niet tot het schrijven van brieven. Kijk eens naar de geschiedeniscollega's, die weten hun vak te promoten.

Jack van Soest zei

Helaas een juiste analyse van Jos Blokhuis en Huby Peeters. De bezem moet door de schoolaardrijkskunde. 'We' zijn veel te passief. Er moet in Den Haag -veel- beter gelobbyd worden voor ons vak. Kijk hoe 'geschiedenis' dat doet. Het KNAG zou veel meer moeten doen.