woensdag, februari 01, 2012

Bevolkingsgroei in industrielanden (animatie): probleem

De natuurlijke bevolkingsgroei is in vele industrielanden een probleem aan het worden. De kosten van het op peil houden van de ouderdagsvoorzieningen en gezondheidszorg zullen (zijn) de pan (aan het ) uitrijzen. Dit alles heeft te maken met de leeftijdsopbouw: weinig jongeren en veel meer ouderen.
Japan is daarin wel erg extreem aan het worden. In 2060 zullen twee van de vijf inwoners ouder dan 65 zijn. De levensverwachting van Japanse vrouwen zal dan zijn gestegen naar 92, mannen lopen iets achter maar worden ook nog 84. Er is een dalend vruchtbaarheidscijfer : in 2011 nog maar 1.35, terwijl er 2.1 nodig is  (vervangingscijfer) voor stabiele bevolking. In Nederland lag dat in 2009 op 1.79.

Oorzaken van het lage vruchtbaarheidscijfer in Japan liggen in de economische en culturele omstandigheden. Zo is het krijgen van kinderen heel sterk gekoppeld aan getrouwd zijn (buiten het huwelijk geboren kinderen is maar 2% van het totaal). Dit wordt cultureel bepaald dus.
Er wordt ook nog eens weinig getrouwd want dat is duur. Ook stellen velen het trouwen uit omdat er eerst carrière moet worden gemaakt. Van uitstel komt vaak afstel.
De werkgevers buiten de overheid hebben ook een niet bepaald kindvriendelijk beleid. Zo wordt het  Japanse jonge moeders die terug willen keren naar hun oude werkplek erg moeilijk gemaakt en is partime werken erg moeilijk. Volledige inzetbaarheid is het credo.

Dit levert de Japanse overheid grote financiële problemen op, nu en in de toekomst.De kosten voor de sociale zekerheid zullen jaarlijks stijgen met 10 miljard en er dreigt ook een tekort aan (jonge) arbeidskrachten. Immigratieregels zijn streng in Japan, maar dat staat nu wel ter discussie.
Kredietbeoordelaars zien dat de triple A staus van industrielanden in gevaar gaat komen doordat de zorgkosten  te veel geld opslokken uit de nationale begroting. Nederland heeft een hoge rating, maar zal op moeten letten met een score van 13% van het nationaal inkomen dat wordt besteed aan zorgkosten.Gemiddeld is dat 11 in de industrielanden.
(Gebruikte bronnen: artikelen in de Volkskrant van 31-1 en 1-2)
In de onderstaande animatie kun je de grote industrielanden met elkaar en door de tijd vergelijken.
(Java nodig)

Geen opmerkingen: