zondag, maart 28, 2010

Nieuwe Duitse didactiek, een voorbeeld voor Nederland?

Studiedag voor het aardrijkskundeonderwijs

Nieuwe Duitse didactiek, een voorbeeld voor Nederland?


Nijmegen, 28 april 2010, 10.00 – 16.00 uur

Op 28 april 2010 organiseren de vakgroep sociale geografie en de universitaire lerarenopleiding van de Radboud Universiteit een studiedag over de handelingsgerichte benadering in het aardrijkskundeonderwijs. Deze benadering is één van de peilers onder het “Curriculum 2000+”, het nieuwe leerplankader voor het Duitse aardrijkskundeonderwijs. In deze benadering is veel aandacht voor de verschillen in betekenis die mensen toekennen aan een plaats of ruimte en de invloed die dat heeft op het handelen van mensen. Een kernwoord daarbij is multiperspectiviteit.

Op de studiedag willen we leraren, vakdidactici, en andere belangstellenden in een ééndaags symposium bijeenbrengen om de mogelijkheden van deze handelingsgerichte benadering in het aardrijkskundeonderwijs verder te verkennen. Wat zijn de geografische principes achter deze benaderingswijze? Hoe kunnen we dat vakdidactisch omzetten? Waarom passen nu juist deze handelingstheoretische principes en deze vakdidactiek zo zeer bij de wereld van vandaag? Hoe past deze benadering in de huidige Nederlandse examenprogramma’s? Inleiders op deze studiedag zijn de vakdidactici Dr. Mirka Dickel (Univerisität Hamburg) en prof .dr. Tilman Rhode-Jüchtern, (Universität Jena). Zij zullen zowel ingaan op de theoretische achtergronden van de handelingsgerichte benadering als voorbeelden geven van een concrete uitwerking daarvan in het onderwijs.

De studiedag vindt plaats in het Gymnasion, Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen.
Deelname aan deze studiedag is gratis. De voertaal is Engels. Meer informatie over het programma en de inleiders is te vinden op de website van de vakgroep sociale geografie van de RU: http://socgeo.ruhosting.nl/vakdidaktiek.html


Aanmelden kan tot 14 april 2010 door een e-mail te sturen aan Fer Hooghuis, e-mail f.hooghuis@ils.ru.nl, onder vermelding van “Symposium 28 april 2010”.

Geen opmerkingen: