woensdag, maart 03, 2010

Lesuren aardrijkskunde in de onderbouw van Havo, atheneum en gymnasium

In de week van 8 februari heeft je van mij het verzoek bereikt om het aantal lesuren aardrijkskunde in de onderbouw van HAVO, atheneum en gymnasium op je school aan mij door te geven. Deze informatie wilde ik graag hebben om daarmee hopelijk het verzoek aan mijn schoolleiding om het aantal lesuren aardrijkskundein de onderbouw op mijn school van vijf op zes te brengen, ook cijfermatig te kunnen onderbouwen.
In totaal ontving ik 258 reacties, zodat ik uiteindelijk van 180 scholen over de gevraagde informatie beschik.
Hieronder tref je het overzicht aan dat op basis van de beschikbare gegevens kon worden gemaakt.Onderwijssoort Aantal scholen
HAVO 155
Atheneum 152
Gymnasiumafdeling 92
Zelfstandige
gymnasia
25
Lesuren
onderbouw
<6 6 >6
HAVO 13,5% 84,5% 1,9%
Atheneum 14,5% 83,6% 2,0%
Gymnasiumafdeling 19,6% 80,4%
Zelfstandige
gymnasia
32,0% 68,0%


Het merendeel van de scholen kent lesuren van 45-50 minuten. Bij scholen met een hiervan afwijkende
duur van een lesuur, is de lengte van een lesuur omgerekend naar 45-50 minuten.
De cijfers spreken – lijkt me zo – voor zich.
Een ieder bedankt voor zijn of haar medewerking!
Jan Veerbeek
docent aardrijkskunde
Gemeentelijk Gymnasium
Hilversum

Geen opmerkingen: