zondag, november 30, 2008

Hoe hard staat het geluid bij jou?

RIVM heeft een mooie toepassing waarmee je online via het intypen van je postcode de hoeveelheid decibellen die bij jou gemeten zijn te weten komt.
Weg- vlieg en treinverkeer worden samen in één meetgegeven gestopt voor de postcode van elke plek in Nederland. Prima idee om niet alleen je eigen huis, maar ook de school eens te 'beluisteren'.

Omgevingsgeluid is geluid in het buitenmilieu afkomstig van zowel menselijke activiteiten (transport, bedrijven) als natuurlijke bronnen (zoals windgeruis, vogels, en regen). Wegverkeer, vliegverkeer en buren zijn de belangrijkste bronnen van geluid in de woonomgeving. Ook kan teveel geluid leiden tot verstoring van de geluidkwaliteit in natuur- en stiltegebieden.
(bron RIVM)

Omgevingsgeluid veroorzaakt door menselijke activiteiten kan leiden tot een scala aan effecten. Hinder en slaapverstoring zijn de meest voorkomende gezondheidseffecten. Gehoorschade treedt op na 8 uur blootstelling aan 80dB (stadslawaai).
Voor een compleet lijstje en andere info kun je kijken op de site van de Brabantse GGD

Interessant om te kijken waar je in de stad/ woonplaats de meeste kans op gehoorschade zou oplopen en waarom dat juist daar is.

Geen opmerkingen: