donderdag, november 20, 2008

Geo-informatie in de praktijk: BAG

Met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen wil de overheid één grote databank maken waarin alle versnipperd aanwezige gegevens over een adres of gebouw samen worden gebracht. Daarmee wordt de locatie, het object het uitgangspunt.
Het klikken in de kaart op een huis in een straat levert dan alle informatie over dat adres bv is er huursubsidie, welke vergunningen zijn er verleend, hoeveel bewoners etc. Dat kan zorgen dat gegevens uit 30.000 (!) verschillende systemen samenkomen op één punt. Het zorgt voor enorme voordelen in het beheren en uitvoeren van beleid bij bv. gemeentes. Dat invoeren van deze (gestandaardiseerde) data wordt overigens verplicht voor alle overheden en is inmiddels wettelijk vastgelegd. Alle gemeenten moeten aangesloten zijn op 1 juli 2009. Vlaardingen had de eer om de eerste te zijn.
Naast al deze gegevens kunnen ook nog eens ander geo-informatielagen op de BAG worden gelegd, zoals de gegevens van het CBS en Kadaster of luchtfoto's, hoogtekaarten etc. Kortom een Geografisch Informatie Systeem (GIS) is onontbeerlijk om alle informatie op een juiste manier zichtbaar te maken en te analyseren.

Een voorbeeld:

Een brandweercommandant is op weg naar een uitslaande brand. Hij heeft behoefte aan goede informatie. Zijn er wegomleidingen op weg naar de brand? Wat voor gebouw staat in brand? Wat is er in het gebouw gevestigd? Zijn er gevaarlijke stoffen in opgeslagen? Woedt de brand naast een verzorgingshuis? Op dit moment is het onmogelijk om al deze vragen te beantwoorden in de korte tijd die de commandant op weg is naar de brand. Gegevens kunnen niet worden vergeleken, zijn moeilijk te ontsluiten en soms niet beschikbaar. Met het stelsel van basisregistraties en duidelijke afspraken is betere ontsluiting van relevante informatie mogelijk. Dat is essentieel voor een betere dienstverlening door de overheid. Bijvoorbeeld bij het blussen van branden, waardoor levens gered kunnen worden. (Bron)

Dat het koppelen en standaardiseren veel voordelen biedt is duidelijk, zeker voor de overheid en haar ambtenaren. Maar hoe zit het met ons, de burgers? Lijkt het niet teveel op 'Big Brother'?
Feitelijk is er niets nieuws, want alle gegevens zijn al ergens bekend en opgeslagen alleen worden ze nu gekoppeld en op één plek samengebracht. Maar toch.....

In het onderstaande (promo)filmpje worden de BAG voordelen belicht. Aardig om te zien dat geo-informatie (of Geo- ICT) duidelijk zichtbaar wordt gemaakt. Geografie en de computer, kan wat worden toch? Zouden we in het onderwijs er gebruik van mogen maken?

Meer info over BAG.

Geen opmerkingen: