donderdag, mei 29, 2008

Jaar van de aarde

Dinsdag 3 juni, 15.30 - 17.00 uur (minisymposium) en 18.30 - 18.45 uur (overhandiging boek) Nieuwspoort Den Haag

Op dinsdag 3 juni vanaf 15.30 uur is er de Nederlandse opening van het Jaar van de Planeet Aarde middels een presentatie van Ronald Waterman over zijn nieuwe boek 'Bouwen met de Natuur'.

De voorzitter van het Nationaal Comite van Mijn Aarde, prof.dr. Johan E. Meulenkamp zal tevens een toelichting geven op de activiteiten die in Nederland plaats zullen vinden, waar onder het zeespiegel kijk paviljoen in Katwijk en het rondrijden van de GEOtruck langs Nederlandse en Belgische scholen.

Huib de Vriend van kennisinstituut Deltares en Roland Waterman zullen het thema 'Bouwen met de Natuur' nader toelichten. Het boek wordt vervolgens om 18.30 uur tevens offcieel overhandigd aan ir. Hans van de Vlist, Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). 'Bouwen met de Natuur' representeert nationaal en internationaal een mijlpaal in de geschiedenis van de ontwikkeling van Deltatechnologie.


voor mini symposium en/of overhandiging boek.

Programma (PDF)
Voor meer informatie over het jaar van de aarde: www.mijnaarde.nl

Geen opmerkingen: