dinsdag, februari 26, 2008

Eindexamen: hoofd- en bijzaken...

Mindmaps


In mijn les merk ik vaak dat leerlingen enorme moeite hebben met het bestuderen van zakelijke teksten. Het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en het ontdekken van de structuur in een tekst vormen vaak een groot obstakel bij het leren. Om nu het ontdekken van structuur in de tekst beter aan te kunnen leren gebruik ik onder andere mindmaps. Daarbij is het handig om een aantal uitgeprinte formats te gebruiken. Zo'n basismindmap geeft de leerlingen in eerste instantie een houvast. Daarnaast bouwen leerlingen een repertoire op aan structuren om te kunnen gebruiken bij het bestuderen van een tekst. Je kunt een mindmap maken met de 5W's+1H (wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe), bijvoorbeeld handig bij een casus. Gebruik een mindmap die relaties aangeeft bijvoorbeeld als je een centrale theorie behandelt. Inspirerende voorbeelden vond ik op de volgende website: http://www.worksheetlibrary.com/subjects/graphicorganizers/
Je kunt de basismodellen gratis downloaden, maar voor de uitgebreide versie moet je lid worden. Op zich niet zo duur, maar aan de andere kant maak je ze zo na in Word.

Interactief mindmappen
Wil je het mindmappen uitbreiden via een computerprogramma dan zijn er gratis te downloaden programma's. De volgende (gratis programma's) hebben de mogelijkheid tot echt interactief mindmappen, dus niet alleen het tekenen van de structuur, er zijn ook allerlei lagen en interne links mogelijk:
Cmaps
Compendium (gebruikt door de Open University in de UK)

Geen opmerkingen: