woensdag, juni 13, 2012

Wikiwijs zoekt docenten aardrijkskunde


"In het programma Educatieve contentketen (ECK) proberen diverse aanbieders van leermateriaal samen te werken om docenten beter en sneller bij het juiste leermateriaal te brengen. Inmiddels zijn de resultaten van het eerste programma geëvalueerd en krijgt het ECK-onderzoek in het najaar een vervolg. Docenten aardrijkskunde of wiskunde kunnen hieraan deelnemen om zo onder meer het zoekproces in Wikiwijs te helpen verbeteren.
Testen in de schoolpraktijk
Na de zomervakantie (vanaf september) is er aandacht om de resultaten uit het ECK-onderzoek in scholen toe te passen en te laten testen. Daarbij is het de bedoeling dat docenten gebruikmaken van (zelf) gearrangeerd materiaal.
Deelnemen?- Wikiwijs zoekt docenten aardrijkskunde en wiskunde die lesgeven in de onderbouw havo/vwo en wel eens leermateriaal via internet zoeken, gebruiken en/of arrangeren (bewerken of combineren).
- Deelnemers wordt gevraagd om eenmalig materiaal te arrangeren en vervolgens te gebruiken in een les, korte notities bij te houden en mee te werken aan een telefonisch interview. Tussentijds kan eventueel gevraagd worden voor feedback op resultaten.
- Docenten die deelnemen ontvangen een cadeaubon ter waarde van € 75,00.
Aanmelden kan via  redactie@wikiwijs.nl"
Bron: Wikiwijs in het onderwijs

Geen opmerkingen: