zondag, juni 03, 2012

de beste tweedegraads lessenserie aardrijkskunde 2011-2012


" Nelly Hotting heeft de landelijke prijs gewonnen voor de beste tweedegraads lessenserie aardrijkskunde 2011-2012. De studente Tweedegraads Lerarenopleiding Aardrijkskunde scoorde het hoogst met haar lessenserie Palm my life over palmoliewinning en de ontbossing van het tropisch regenwoud in landen als IndonesiĆ«.
De prijs is een initiatief van het Centrum voor Educatieve Geografie (CEG), een landelijk expertisecentrum op het gebied van vakdidactiek aardrijkskunde.
Het CEG is een onderdeel van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM) en richt zich op op scholing en onderzoek. Prof. dr. Joop van der Schee, projectleider van het CEG, reikte de oorkonde en de waardebon van 100 euro vorige week uit aan de Inhollandstudente. Nelly Hotting maakte haar lessenserie over het kappen van het tropisch regenwoud in het kader van het vak ‘vakinhoudelijk onderzoek’ en borduurde daar verder op in haar afstudeerscriptie.
De jury is van mening dat de lessenserie, bedoeld voor tweedejaars leerlingen van het VMBO, geografisch goed in elkaar zit en het actief leren van leerlingen stimuleert. Ook vindt de jury het lesmateriaal afwisselend en creatief.
“Nelly Hotting heeft een 'ver-van-mijn-bed-thema' goed dichtbij de leerlingen weten te brengen,” aldus de jury. “Het belang van de relatie tussen mens en natuur, die bij aardrijkskunde centraal staat, komt goed uit de verf.” Deze lessenserie is in een viertal tweedeklassen VMBO met succes uitgevoerd en zal gepubliceerd worden op de website van het landelijk expertisecentrum aardrijkskunde www.vakdidactiekaardrijkskunde.nl." 
Bron: Hogeschool Inholland Insite

Geen opmerkingen: