woensdag, januari 07, 2009

GPS in het aardrijkskunde- onderwijs

Moderne navigatietechnieken zijn sterk in opmars. Zijn hele generaties groot geworden met kaart en kompas, de hedendaagse mens maakt steeds meer gebruik van technieken zoals het Global Positioning System. Aanvankelijk ontwikkeld voor militaire doeleinden komen er na het opheffen van de zgn. Selective Availibility (beperkte beschikbaarheid) door de Amerikaanse overheid op 2 mei 2000 steeds mee andere terreinen waarop de GPS techniek wordt toegepast, variërend van de landbouw, transport, wegen- en tunnelaanleg, wetenschappelijke toepassingen bij o.a. cartografie, oceanografie biologie, de geologie en sport en recreatie.

Ook in het onderwijs zijn er mogelijkheden om GPS toe te passen zowel vakgebonden als bij vakoverstijgende projecten, maar ook bij technieken als GIS. Voorbeelden daarvan zijn o.a. het werken met plaatsbepaling, inzicht in verschillende coördinatensystemen, het onderzoek naar ruimtelijke spreiding van verschijnselen en objecten, afstand-, tijd-, omtrek- en oppervlaktemetingen enz.
Ondanks het feit dat steeds meer aardrijkskundemethoden hoofdstukken opnemen over deze moderne techniek wordt er toch binnen het onderwijs nog niet zoveel aandacht besteed.

Een oud-collega van ons, Klaas Kuiper, houdt zich al weer een paar jaar bezig met dit onderdeel. Via zijn website kun je informatie verkrijgen over de mogelijkheden die GPS allemaal biedt, van veldwerk tot presentaties. Samenstellen van een eigen (op school)programma is mogelijk.

Foto

Geen opmerkingen: