woensdag, januari 07, 2009

Broeikaswereld op SchoolTV

Donderdag 8 januari van 9.30-9.45 op Nederland 2 is de eerste aflevering van de tweedelige serie Broeikaswereld. Hierin komt het onderzoek naar klimaatveranderingen in de afgelopen miljoenen jaren aan de orde. Geschikt voor de bovenbouw van de Havo- VWO.
"De wetenschappelijke basis voor Broeikaswereld is de extreme klimaatverandering die 55 miljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden op aarde. Door het plotseling vrijkomen van grote hoeveelheden methaangas nam de concentratie van kooldioxide (CO2 in de atmosfeer zo snel toe dat de gevolgen voor het milieu catastrofaal waren. Oceanen verzuurden en de zeespiegel steeg naar recordhoogte. Als gevolg daarvan stierven talloze plant- en diersoorten uit. Als we alle nu beschikbare fossiele brandstoffen opstoken, bereiken we naar verwachting binnen enkele eeuwen CO2 -concentraties in de atmosfeer die vergelijkbaar zijn met die van 55 miljoen jaar geleden'.

1 - Broeikaswereld en Broeikaseffect
In deze aflevering neemt presentator Marc Cornelissen de kijker mee naar de broeikaswereld van 55 miljoen jaar geleden. Zijn collega, professor Wener van Boring, legt uit hoe het toen zo ver heeft kunnen komen. Zijn boodschap: 'The past is the key to the future.' Kennis en begrip van het geologische verleden van de aarde en de atmosfeer geven meer inzicht in de klimaatscenario's voor de toekomst.

Aflevering 2 op 15 januari, zelfde tijdstip.

Geen opmerkingen: