woensdag, september 24, 2008

CEVO, 5 docenten aardrijkskunde en het examen : een verslag

Impressie bijeenkomst CEVO en 5 docenten aardrijkskunde
Maandagmiddag 15 september ’08

Eric Nieuwenhuizen, Arnold Schilt (initiatiefnemers van de actie VWO examen), Thom Vriends, Roger Cals (uitgenodigd om de delegatie breder te maken) én Machiel Pomp (die zelfstandig het examen aan de kaak had gesteld) zijn vanmiddag zeer welwillend door 2 CEVO vertegenwoordigers ontvangen (mevrouw M.Hielkema, Clustermanager maatschappijgerichte vakken en de heer A.Algra, secretaris havo en vwo van de CEVO.

Wij hebben onze grieven ten aanzien van het VWO examen 2008 in het bijzonder en ten aanzien van vrijwel alle examens VWO en HAVO in het nabije verleden in het algemeen breed uitgemeten. Juist ook de mondelinge toelichting bij alles wat we morrend aan het papier hebben toevertrouwd is goed ter harte genomen. Alle opmerkingen van collega's die de actie hebben gesteund hebben we overgebracht.

Het resultaat is dat het ongenoegen over de examens aardrijkskunde in volle omvang zichtbaar en hoorbaar is geworden. Dat is in het verleden niet in die mate gebeurd, terwijl daarvoor natuurlijk wel degelijk aanleiding was. Het is voor de CEVO duidelijk dat aan het examen aardrijkskunde veel kan en moet verbeteren. De situatie bij het centraal examen 2008 is niet alleen maar een incident. Het aanbrengen van verbeteringen zal een proces van de lange adem zijn, want je kunt de hele structuur natuurlijk niet van de ene op de andere dag veranderen. Met name in de manier van vragen kan veel worden verbeterd. Ook kan wellicht de geografische benadering wat meer concreet in de vragen tot uiting komen. In de Maartmededeling van de CEVO op Examenblad.nl staat elk jaar een e-mail adres van de CEVO, bedoeld voor vragen en opmerkingen van docenten over correctievoorschrift en opgaven. Vragen die via dit adres worden gesteld zullen in de regel binnen 24 uur worden beantwoord. In samenwerking met het KNAG komt er een pdf-bestand om vooral jonge collega's te helpen bij de voorbereiding op de examens en alles wat ermee samenhangt.

Tot slot het toekomstvisioen van de op de bijeenkomst aanwezige docenten: een interessant examen, dat leerlingen uitdaagt, dat uitblinkers de kans geeft hoog te scoren, waarvoor het zin heeft te leren, waarmee kennis en vaardigheden evenwichtig getoetst worden en waarbij docenten een helder en (zo) sluitend (mogelijk) antwoordmodel krijgen geleverd.


Geen opmerkingen: