zondag, september 21, 2008

Wereldburgerschap in het aardrijkskundeonderwijs

Voor onze master Geografie en Communicatie aan de UU zijn wij bezig met een klein onderzoek naar het gebruik van 'Wereldburgerschap' in het aardrijkskundeonderwijs. De Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) heeft Wereldburgerschap hoog op haar agenda staan en probeert scholen te stimuleren om het thema te verankeren in het onderwijs.
Wij zijn benieuwd in hoeverre u bekend bent met het thema Wereldburgerschap en of en op welke manier dit thema terugkomt in uw aardrijkskundelessen. Daarnaast vragen wij ons af welke verschillen er in dit opzicht zijn tussen de onderbouw en de bovenbouw, en tussen het VMBO, de HAVO en het VWO.
We hopen dat u wilt reageren op dit bericht, zodat wij een eerste beeld kunnen krijgen over hoe Wereldburgerschap leeft onder de aardrijkskundedocenten. Bij voorbaat bedankt!

Met vriendelijke groet,
Dries Heij, Michaël van Veen en Nelleke Wester

Redactie: om even op een rijtje te zetten waar Wereldburgerschap ook al weer over gaat kun je het document van de NCDO (PDF) nog even doornemen.

Geen opmerkingen: