woensdag, september 10, 2008

Project water wijst de weg

Groningse variant: Het water wijst de weg
In iedere provincie heeft een regionale erfgoedorganisatie het concept van Plan je Eigen Ruimte voor de eigen provincie uitgewerkt. Het Water Wijst de Weg is de Groningse variant. Het project is ontwikkeld door stichting Groninger WelVaart. Centraal staat het opnieuw inrichten van oude haventerreinen en gebieden rondom kanalen en rivieren.

In vroeger tijden ging veel vervoer, van goederen en mensen, over het water. Dankzij een fijnmazig stelsel van kanalen, rivieren en havens was bijna iedere stad en ieder dorp per schip te bereiken. In de loop van de twintigste eeuw nam het transport over de weg de rol van de scheepvaart over. Havens en kanalen verloren hun functie en werden gedempt. De omringende bebouwing verloederde.

Tegenwoordig willen veel gemeenten hun oude havengebieden opnieuw inrichten, als sfeervol winkelgebied, mooie woonlocatie of recreatiegebied. Via het project Het water wijst de weg worden scholieren gevraagd om hierover te adviseren. Ze moeten niet alleen rekening houden met de geschiedenis van het gebied, maar ook met de verschillende belangen die er spelen, bijvoorbeeld de belangen van omwonenden, ondernemers, toerisme, (verkeers)veiligheid, waterberging en natuur.

Het lesmateriaal bestaat uit een opdrachtpowerpoint, een uitgewerkt draaiboek met enkele werkbladen en achtergrondinformatie voor de docent. Groninger WelVaart zorgt ervoor dat de opdrachtpowerpoint en het draaiboek voor iedere school en iedere opdracht aangepast wordt.

Kosten
De introductieprijs voor het schooljaar 2008 – 2009 is € 50,- per school (meerdere klassen mogelijk). Daarbij is een aangepast draaiboek en een toegespitste opdrachtpowerpoint inbegrepen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van Groninger WelVaart, Iris Nutma, info@irisnutma.nl/06-28254415.

Geen opmerkingen: