donderdag, september 06, 2007

PTA nieuwe 4havo en vwo

Al bladerend door de spullen die je denkt nodig te hebben wanneer je een PTA en/ of studiewijzer voor de nieuwe 2efase onderwerpen en klassen wilt maken kwam ik een lijstje tegen waarop er verschillende % gekoppeld werden aan dezelfde toets bij leerlingen uit verschillende profielen.
Zo stond er dat je bv voor Aarde H1 de toets in het PTA voor een leerling die CM/EM doet minder zwaar laat meetelen (zeg 8%) dan bij een leerling met NG/NT (zeg 12%). Omgekeerd kan je dat dan bij Wereld doen.
Argument voor kan zijn dat het voor het kiezen in de derdeklas gunstig voor het vak is als je als leerling weet dat waar je wel goed in bent- vanuit je profiel gezien- ook meer kunt scoren en waar je minder goed in bent, minder zwaar meetelt.
Ik heb daar dus een discussie met de schoolleiding over. Ik wil dat eigenlijk wel , en als je de examenbrochures er op naleest staat er ook dat je als school een programma mag maken dat aansluit bij de verschillen in- en tussen- de profielen.

Ik heb daarover een vraag gesteld aan het 2efaseadviespunt. Marlies van Tooren aan het woord:
Na ampele discussie hier op kantoor kwamen wij tot de conclusie dat het wel is toegestaan om een verschillend pta voor hetzelfde vak op te stellen voor enerzijds NG/NT leerlingen en anderzijds EM/CM leerlingen, althans wat de weging van de toetsen betreft. Immers, de
examenprogramma's zijn aangeprezen met de mogelijkheid van 'maatwerk'.
Maar tegelijkertijd hebben wij zelf onze bedenkingen, want als je kritische leerlingen hebt, kunnen ze er bezwaar tegen maken, zeker als het voor iemand ongelukkig uit zou pakken en dan heb je in ieder geval een stevige discussie.

Het kan dus wel, maar.......

Wat vinden jullie.....moet ik dat doen?
Heeft iemand al ervaring daarmee?

Kortom reacties graag!

1 opmerking:

BLoM zei

Als je de leerlingen zelf laat kiezen voor een voorkeurs-PTA, dus bijv. gericht op de sociale of op de fysische geografie, zou dit misschien meer draagvlak kunnen krijgen. Overigens vraag ik me af of je deze differentiatie ook niet zou kunnen toepassen bij de normering van een toets of je zou binnen een toets verschillende sets vragen kunnen maken per profiel. Zo zijn er volgens mij nog allerlei mogelijkheden om het zelf op te lossen. Een andere oplossing is het om per profiel of hoofdstroom een ander programma aan te bieden, dan is je PTA helemaal anders. Op mijn vorige school (Coornhert in Gouda) waren we daar over aan het nadenken. Wat mij betreft zou een PTA zeker gedifferentieerd mogen zijn naar profiel of voorkeursroute. Ik zou persoonlijk wel met leerlingen overleggen of ze dit zelf wel willen. Uit gesprekken met leerlingen is mij gebleken dat bètaleerlingen nier persé de voorkeur hebben voor bijv. de fysische geografie. Vaak vinden ze de afwisseling met een "zachter" onderwerp ook wel prettig en zijn ze daar ook best goed in. Maar dat even terzijde.
Succes ermee!