woensdag, januari 24, 2007

Bloemkoolwijken


Woonwijken kunnen door bepaalde veranderingen anders worden dan ze oorspronkelijk bedoeld waren. Door demografische verschuivingen en fysieke slijtage kunnen wijken probleemwijken worden, met als uiterste vorm daarin gettovorming.
Nu zal dat laatste in ons land niet snel aan de orde zijn volgens de deskundigen in deze materie, maar we hebben inmiddels wel zogenaamde 'bloemkoolwijken' in de grote steden gekregen. Laat na-oorlogsewijken- woonerven- lopen nu de kans om probleemwijken te worden. Er zijn althans aanwijzingen dat dat kan gaan gebeuren en beter te vroeg dan te laat als het gaat om waarschuwingen moet het SEV [Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting] gedacht hebben getuige hun rapport.
Woont u ook in een bloemkoolwijk?
Of komen uw leerlingen uit zo'n tuinbouwproduct?
Merk je er wat van als je daar woont?
Welke kenmerken vertonen deze wijken en waar kan ik ze vinden? En wat gaan we aan dat probleem doen?

Zo maar wat vragen die je kunt stellen. Het rapport , en dus de antwoorden, is hier te lezen (PDF).
Volgende week komt Winsemius ook met een lijst met wijken waar wat aan mankeert. Zouden dat dezelfde zijn?

Geen opmerkingen: