maandag, oktober 29, 2012

Vakinhoudelijke scholingmomenten...

Rekenen vanuit de vakken
Rekenen staat volop in de aandacht. Niet alleen omdat het een verplicht onderdeel wordt van het examen, maar ook omdat rekenen in de examens bij verschillende vakken steeds meer van leerlingen vraagt. Elke vakdocent loopt ertegenaan dat leerlingen eenvoudige basisvaardigheden rekenen op verschillende manieren hebben geleerd. En dat ze die vaardigheden ook snel weer vergeten als die niet op een goede manier onderhouden worden.
Herkent u dit? Komt u dan op 27 november a.s. naar de conferentie Rekenbewust Vakonderwijs in het vo. Deze werkconferentie is bestemd voor alle vakdocenten die lesgeven in het voortgezet onderwijs; de doelgroep van de conferentie is niet wiskunde- en rekendocenten en rekencoördinatoren, maar juist de andere vakdocenten die zich verantwoordelijk voelen voor het op peil brengen en houden van het rekenniveau van hun leerlingen.Schrijf u in voor de Onderwijsdag

Tot 1 november kunt u zich voor het voordelige tarief inschrijven voor de KNAG Onderwijsdag op 7 december in Cinemec in Ede. Het thema van de dag is ‘Risico: de geografie van gevaar en veiligheid’. Kijk op de onderwijsdag.knag.nl voor de brochure met daarin het uitgebreide programma.

Aardrijkskundecongres Malmberg

Na één eerdere succesvolle editie organiseert Malmberg op dinsdag 15 januari 2013 het 2e Nationale Docentencongres Aardrijkskunde voor docenten aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs. Het congres vindt plaats in Congrescentrum 1931 te ’s-Hertogenbosch en biedt een gevarieerd programma vol inspirerende sprekers en spraakmakende onderwerpen. De sessies van het 2e Nationale Docentencongres Aardrijkskunde sluiten aan bij actuele ontwikkelingen in het aardrijkskundeonderwijs en bieden volop praktische en direct inzetbare lestips. Naast de plenaire sessies bepaalt u in drie goedgevulde keuzerondes uw eigen programma.

Geen opmerkingen: