woensdag, oktober 19, 2011

Kleurenblind en kaarten bij aardrijkskunde

Wat kun  je dan doen als docent om die leerling te helpen?
Deze vraag werd in de community gesteld. Hier is -als resultaat van een rondje in de community- de  informatie die wellicht kan helpen.
Een aantal jaren geleden had ik ook te maken met een aantal kleurenblinde leerlingen, waarvan een aantal er toch behoorlijk last van hadden. Ik heb toen meteen mijn afstudeerscriptie voor mijn 1e graad daarover gedaan. Je kunt met kleurenblinde leerlingen redelijk ver komen. Ik gebruikte voor de leerlingen uit klas 1 tot en met 3,  atlassen van de blindenschool van Grave. Een atlas met heldere kleuren en een atlas met arcering. (voor de extreme zwart-wit kleurenblinde), op A3 formaat. In de jaren erna ben je echter als leerling toch veroordeeld tot het gebruik van de Bosatlas. De kleurovergangen van met name pasteltinten is dan een probleem.
Ook werd mij geadviseerd om met een bepaald computerprogramma kaarten aan te passen. Dit heb ik nooit toegepast. Wel heb ik de legenda los aangeboden aan de leerlingen. Door de legenda direct naast de kaart te houden, kunnen ze beter de kleuren onderscheiden. Deze leerlingen hebben echter het recht op hulp van jouw, als zij kunnen aantonen via een arts, dat zij kleurenblind zijn. Zij hebben zelfs op examens recht op deze hulp! De hulp bestaat alleen maar uit het toelichten van een juiste kleur. Je zegt niets voor. Elke willekeurige docent kan dit uitleggen.
Ik vraag aan het begin van het schooljaar aan elke klas welke leerlingen kleurenblind zijn. Als ze dan hulp willen, dan moeten ze een brief van de huisarts overhandigen, waarna ik dit doorspeel aan de directie. Is het meteen tot het einde van hun schooltijd bekend. Bovendien is het voor meer vakken dan alleen aardrijkskunde vervelend en is het ook bij die docenten bekend. (Petra)

Misschien kun je het eens proberen door de kaarten waarvan je weet dat ze nodig zijn in grijstinten te kopiëren. De leerlingen kunnen dan zowel de grijstinten-kaart als de atlaskaart gebruiken om de juiste waardes af te lezen.Ik heb dit ooit met een leerling in de onderbouw gedaan en het verliep redelijk. (Renate)

1 opmerking:

Rebekah zei

Een bevriende cartograaf verwees me door naar deze website: http://colororacle.cartography.ch/