zaterdag, oktober 29, 2011

Amersfoort aan Zee mogelijk?


Artikel:

Amersfoort aan Zee mogelijk? Lezingen n.a.v. Atlas van Nederland in het Holoceen; landschap en bewoning vanaf de laatste IJstijd tot nu. 

Door: L. Spieker
In juni van dit jaar is deze bijzondere atlas gepresenteerd voor de wetenschappelijke wereld. Deze dag is juist bedoeld voor een breed publiek: leerkrachten aardrijkskunde, geografen, studenten geografie en zeker ook voor de geïnteresseerde leken over de ontstaansgeschiedenis van Nederland, het Lage Land.
Met bijzondere lezingen door co-auteurs van deze atlas en mensen uit de vakwereld, waaronder prof. Dr. Salomon Kroonenberg, geoloog en oud-hoogleraar toegepaste geologie aan de TU Delft.
Tijdens deze dag ziet u ook een aantal groot afgedrukte afbeeldingen van Nederland en zijn in de tijd wisselende kustlijn. Op zeker moment lag de Randstad in zee! Ook is de atlas deze dag te koop.

Datum: zaterdag 29 oktober
Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort.
Kosten: geen
Zie voor meer informatie:
www.cultureelerfgoed.nl/agenda/atlas-van-nederland-in-holoceen
Bron

Geen opmerkingen: