zaterdag, april 30, 2011

Gratis meedoen: project Climate ExChange

Een project over klimaatverandering en kinderen in ontwikkelingslanden die hierdoor vaak het hardst getroffen worden.

Plan Nederland en Codename Future maken het voor 5 scholen in Nederland mogelijk om hieraan kosteloos deel te nemen dit schooljaar.

Scholen kunnen zich tot 20 mei 2011 inschrijven en krijgen vervolgens:
- uitdagend digitaal lesmateriaal
- uitgebreide docenteninstructie
- indien gewenst een halve dag begeleiding bij de uitvoering

Het project in het kort:

Klimaatverandering vormt een van de grootste bedreigingen voor onze planeet, zowel voor de natuur en onze leefomgeving als op sociaal en economisch vlak. Zonder doeltreffende aanpak gaan alle landen en hun inwoners een sombere toekomst tegemoet, met onder andere steeds extremere weersomstandigheden, een stijgend zeeniveau en water- en voedselgebrek. Plan vindt het daarom belangrijk om jongeren bij dit onderwerp te betrekken en hen handelsperspectief te bieden; zij zijn immers de toekomst!

Doelgroep: Leerjaar 2 en 3 VMBO/Havo/VWO
Inzetbaar binnen: Aardrijkskunde, Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Maatschappijleer

Opbouw: Een flexibel lespakket bestaande uit 7 modules. Elke module neemt ongeveer 2 à 3 lesuren in beslag. Je kiest zelf welke modules en onderdelen je behandelt en welke je eventueel weglaat.

Extra: Een interactief webplatform. Het webplatform is bij uitstek geschikt voor interactie tussen de deelnemers uit de verschillende landen en is afgestemd op het lespakket. De deelnemende landen zijn: Malawi, Kenia, Senegal, Verenigd Koninkrijk, Bulgarije en Nederland. Een actiebudget van € 100,- waarvoor leerlingen die hun eigen campagne willen opzetten tegen klimaatverandering, in aanmerking kunnen komen.


Meer info bij inge@codenamefuture.nl

Geen opmerkingen: