woensdag, september 29, 2010

Gratis project ‘Naar nieuwe energie’

Persbericht
Kadootje van buiteNland: actueel project
Hoe bereiden we ons voor op een toekomst waarin energie niet meer vanzelfsprekend is? Om deze vraag te beantwoorden is bij de aardrijkskundemethode buiteNLand een actueel project ontwikkeld over energietransitie (de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen). De makers van buiteNLand willen onderwijs over energietransitie en energiebeleid stimuleren. Daarom bieden zij het project ‘Naar nieuwe energie’ gratis aan alle VO-scholen in Nederland aan.

Zelf aan de slag met het energietransitiemodel
Extra interessant: in dit project wordt gebruik gemaakt van het online energietransitiemodel (ETM). Dit rekenmodel brengt de kosten en het energieverbruik in kaart als gevolg van keuzes in energiebeleid.
Het ETM is ontwikkeld door Quintel Intelligence, met medewerking van partners zoals GasTerra, Natuur en Milieu, Philips en Shell. Uniek is dat leerlingen nu met dezelfde gegevens kunnen werken als beleidmakers!

Project ‘Naar nieuwe energie’ nu online
Het project ‘Naar nieuwe energie’ is geschikt voor niveau 3 havo/vwo. Het laat leerlingen kennismaken met het energietransitiemodel. Vervolgens gaan zij zelf het energiebeleid tot 2040
vormgeven met gebruik van data uit het model. U benadert het project eenvoudig via de website
Klik op de banner ‘Naar nieuwe energie’ en u komt vanzelf bij het project uit.
Einde persbericht

Geen opmerkingen: