woensdag, september 22, 2010

Gratis: lezing Amerikaanse immigratie en integratie voor in de les

De Quincy Club van het John Adams Institute biedt ook dit ieder jaar weer een serie lezingen aan over de Amerikaanse geschiedenis, bestemd voor de hoogste klassen van HAVO en VWO. Amerika kenner en auteur Frans Verhagen zal de scholieren dit jaar opnieuw meenemen op een historische en tegelijk actuele reis door de geschiedenis van de Amerikaanse immigratie en integratie. De lezing zal deze geschiedenis, lopend tot de dag van vandaag, direct koppelen aan een van de meest actuele onderwerpen in de Nederlandse samenleving: de integratie van onze eigen immigranten.
Het John Adams Institute biedt twintig lezingen kosteloos aan. Indien u geïnteresseerd bent in een gratis lezing dan dient u uw school zich uiterlijk 28 september daarvoor op te geven.

Het verhaal wordt ondersteund met historisch beeldmateriaal en is toegesneden op de interesses van deze leeftijdsgroep. Een groot deel van het tweede uur wordt besteed aan discussie met de leerlingen over het onderwerp en de ontwikkelingen in Nederland op dit terrein.
 
De lezingen worden aangeboden in de maand november, direct na de herfstvakantie. Ze nemen twee lesuren in beslag (in principe van 50 minuten), met een pauze van vijf á tien minuten. Vanwege de discussie in het tweede deel, die een inherent onderdeel is van de lezing, moeten we het aantal deelnemers beperken tot maximaal 65 leerlingen per lezing. Alleen 5 en 6 VWO en 5 HAVO komen in aanmerking.

De praktijk heeft geleerd dat de lezingen passen in heel verschillende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en engels.  Frans Verhagen kan de lezingen ook in het Engels geven, als onderdeel van een Engelstalig onderwijsprogramma.

Om deze serie landelijk te kunnen organiseren plannen we de lezingen zo dat ze ’s ochtends om negen of tien uur kunnen beginnen en ’s middags bij voorkeur om één uur. We proberen de lezingen ook geografisch te groeperen, zodat enige flexibiliteit van uw kant een vereiste is. De lezingen worden ondersteund via de website van de Quincyclub en van het John Adams Institute. Hier kunnen docenten en leerlingen zich vooraf oriënteren op het onderwerp van de lezingserie.

Mocht u interesse hebben dan verlangen wij een opgave per email naar quincyclub@john-adams.nl, uiterlijk 28 september  2010 - 09.00 uur. Wij selecteren scholen op basis van eerdere deelname, geografische spreiding en schoolsysteem. Graag horen wij van u welke data en tijden het beste uit zouden komen voor de lezing van de Quincy Club op uw school.

Geen opmerkingen: