maandag, mei 31, 2010

CBS: Welke leraren aardrijkskunde willen meewerken?

Welke leraren aardrijkskunde willen meewerken?

De schat aan informatie die het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft, willen we ook delen met leerlingen op de middelbare school. We willen graag in eerste instantie informatie aanbieden in ‘hapklare brokken’ voor het vak aardrijkskunde in de onderbouw, zowel voor vmbo als havo/vwo. Om helder te krijgen welke CBS-informatie op welke wijze het beste ingezet kan worden in de les, willen we in de tweede helft van juni gesprekken voeren met onder andere leraren aardrijkskunde.

Leraren aardrijkskunde die hieraan willen meewerken wordt verzocht contact op te nemen met Chantal Melser (projectleider ruimtelijke statistieken, telefoon 070-3374483, e-mail c.melser@cbs.nl) of Carola Weijsenfeld (projectleider ‘onderwijs-informatie’, telefoon 070-3375096, e-mail awsd@cbs.nl).

Link: http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&discussionID=21116917&gid=35979&trk=EML_anet_qa_ttle-0Qt79xs2RVr6JBpnsJt7dBpSBA


Geen opmerkingen: