donderdag, oktober 15, 2009

Wedstrijd Profielmeesterstuk

Persbericht

Wilt u uw leerlingen uitdagen tot een topprestatie bij het maken van hun profielwerkstuk? Dan biedt de wedstrijd Profielmeesterstuk daartoe een prima gelegenheid.

SLO organiseert deze wedstrijd op 20 april 2010 voor de derde opeenvolgende keer.

Leerlingen uit álle profielen van zowel havo als vwo kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Zij worden uitgedaagd om van hun profielwerkstuk een echt meesterstuk te maken. Een profielmeesterstuk is gemaakt in opdracht van een echte opdrachtgever of heeft een directe relatie met een vervolgopleiding.
In het profielmeesterstuk tonen leerlingen niet alleen aan inhoudelijk deskundig te zijn, maar ook over de kwaliteiten te beschikken die essentieel zijn voor een succesvol vervolg van hun opleiding in het hbo of op de universiteit.

Gebleken is, dat leerlingen deelname aan de wedstrijd beschouwen als grote stimulans om van hun profielwerkstuk iets moois te maken. Op de site www.profielmeesterstuk.slo.nl kunt u een goede indruk krijgen van het enthousiasme van de deelnemers aan de wedstrijden van 2008 en 2009.

Voor het beste havo-profielmeesterstuk en het beste vwo-profielmeesterstuk is een reischeque van 500 euro beschikbaar. Voor de nummers 2 en 3 zijn reischeques van resp. 250 en 100 euro beschikbaar.

Ook in 2010 zal de jury onder voorzitterschap staan van prof. Wijnand Wijnen. We zijn er trots op dat prof. Wijnen toestemming heeft gegeven om de hoofdprijs van de wedstrijd naar hem te vernoemen.
Op www.profielmeesterstuk.slo.nl kunt u lezen hoe u uw leerlingen voor de wedstrijd kunt aanmelden of hoe zij zichzelf kunnen aanmelden.

Geen opmerkingen: